Agencija za zaštitu životne sredine objavila izveštaje o otpadu i kvalitetu vazduha za 2021.

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je izveštaje o otpadu, plastičnim kesama, posebnim tokovima otpada, ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i Godišnji Izveštaj o kvalitetu vazduha za 2021. godinu.

Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila godišnji izveštaj o upravljanju otpadom u Republici Srbiji za period 2011 – 2021. godine. Podaci o upravljanju otpadom u Republici Srbiji se prikupljaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/16 i 95/18). Izveštavanjem su obuhvaćene sve vrste otpada, osim onih navedenih u članu 4. Zakona – Izuzeci od primene.
Izveštaj se može preuzeti OVDE.

Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila i sledeće godišnje izveštaje:
Izveštaj o plastičnim kesama u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Izveštaj o posebnim tokovima otpada u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.

Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu u kome se nalazi prikaz analize rezultata merenja koja su sprovođena u okviru državne mreže i mreža za monitoring kvaliteta vazduha 27 lokalnih samouprava kao i prikaz koncentracija alergenog polena. Saglasno postojećoj zakonskoj regulativi, u Izveštaju je data jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.

U 2021. godini obnovljena su merenja na stanicama u Loznici i Smederevu (Radinac). Automatska merenja PM10/PM2.5 pokrenuta su u Čačku i Beogradu na stanicama Zeleno brdo, Zemun, Obrenovac-Ušće, Vinča i Lazarevac, čime je omogućeno da javnost bude informisana u realnom vremenu o koncentracijama ovih zagađujućih materija. Lokalna samouprava u Pirotu nabavila je automatsku stanicu za kvalitet vazduha i predala Agenciji na upravljanje.

Prikupljeni su i na jedinstven način obrađeni podaci sa preko 200 stanica i mernih mesta i prikazani rezultati merenja kako osnovnih zagađujućih materija (SO2, NO2, CO, PM10 i PM2.5, Pb, C6H6) , na osnovu kojih se određuje kategorija kvaliteta vazduha, tako i rezultati namenskih merenja.

Kompletan godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2021. godine možete preuzeti OVDE.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

21. decembar 2022.