NIS Calling

Akcionarima NIS-a više od milijardu dinara na ime dividende

Na današnjoj sednica Skupštine akcionara NIS-a donate su odluke o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad i usvojeni finansijski izveštaji o poslovanju. Takođe su imenovani članove Odbora direktora NIS a.d.

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na danas održanoj XIII redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Na osnovu ove Odluke NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 1.001.190.856 dinara. Ovo je deveta godina zaredom u kojoj će NIS isplatiti dividendu akcionarima. Do sada je na ime dividende od 2013. godine isplaćeno više od 59 milijardi dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 19. jun 2021. godine, odnosno na Dan akcionara XIII redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja, Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za period od tri godine (2021 – 2023) izabrano je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:

– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD Gaspromnjeft,

– Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,

– Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD Gaspromnjeft,

– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD Gaspromnjeft,

– Pavel Oderov, zamenik generalnog direktora za spoljnotrgovinsko poslovanje JAD Gaspromnjeft,

– Dmitrij Šepeljski, načelnik Departmana za koordinaciju prodaje naftnih derivata JAD Gaspromnjeft,

– Danica Drašković,

– Dejan Radenković,

– Dragutin Matanović.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gasprom njeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti