Dr Vladimir Ristanovic

Dr Vladimir Ristanovic

Dr Vladimir Ristanović je naučni saradnik na Institutu za evropske studije. Njegova istraživačka interesovanja su u oblasti ekonomije, sa posebnom pažnjom na međunarodnu ekonomiju i finansije, i privredni rast i razvoj. Autor je brojnih naučnih radova, učesnik više međunarodnih i domaćih konferencija, predavač na domaćim i inostranim visokoborazovnim institucijama, član raznih odbora u domaćim i inostranim časopisima, i konsultant na (naučnim, istraživačkim i komercijalnim) projektima.

Šta nam donosi dekarbonizacije ZB u okviru Evropskog zelenog dogovora?

Važno je napomenuti da je dosadašnja praksa tranzicionih procesa, kakav je ovaj proces zelene energije, bila praćeni manipulacijama i mahinacijama. Epilog je bio jednostavan, koncetracija veće moći u rukama nekolicine ljudi ili kompanija, posed tehnologije i znanja, uz nedovoljno ispunjena očekivanja i slabije rezultate od planiranih.

Čitaj Još »