Car je go

Svedoci smo otvorene nedoslednosti međunarodnih institucija – Energetske zajednice Jugoistočne Evrope, Svetske banke i EBRD-a, kada je reč o integraciji velikih varijabilnih OIE u elektroenergetski sistem Republike Srbije. Zahtevi EPS-a, EMS-a i AERS-a u skladu su sa stavom Energetske zajednice iz 2017. godine, kao i sa važećim zakonskim okvirom EU. Kako je došlo do toga da je Energetska zajednica neobaveštena da je EU ukinula prioritetni pristup kao i prebacivanje balansne odgovornosti proizvođačima iz OIE?

Energetska zajednica Jugoistočne Evrope iz Beča je u junu 2017. godine pozvala Srbiju da usvoji izmene Zakona o energetici. Naime, Energetska zajednica je zvaničnim pismom pozvala tada Srbiju da usvoji set izmena Zakona o energetici, koji uređuju podršku države za obnovljive izvore energije, pre svega velike varijabilne OIE, sa ciljem da Srbija usaglasi pravni okvir sa zakonodavstvom Evropske unije.

Među predloženim izmenama izdvajali su se, kao najbitniji, uvođenje postupka javnog nadmetanja, koji za cilj ima da se utvrdi ko će biti korisnik podrške za integraciju varijabilnih OIE, ukidanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za proizvođače OIE, uvođenje balansne odgovornosti za proizvođače iz OIE, kao i uvođenje operatora sistema za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.

Zahtevi EPS-a, EMS-a i AERS-a u skladu sa stavom Energetske zajednice iz 2017.

Šta se to promenilo do 2022. godine u EU institucijama, odnosno u EU regulativi, pošto ista ta Energetska zajednica 2022. godine, u zajedničkom dopisu sa Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, direktno staje na stranu Ministarstva rudarstva i energetike RS i traži od državnih kompanija JP Elektroprivrede Srbije i Elektromreže Srbije AD, kao i od Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) da odustane od svojih zahteva upućenih nadležnom Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. Zahteva koji su u najbitnijim delovima u potpunosti u skladu upravo sa zahtevom Energetske zajednice iz 2017. godine, odnosno kojima se samo traži da se u Srbiji primeni najbolja evropska praksa i Zakon o korišćenju OIE iz 2021. godine uskladi sa zakonskim okvirom Evropske unije.

Usklađivanjem Zakona o korišćenju OIE Republike Srbije iz 2021. godine sa zakonskim okvirom Evropske unije, na polju podsticaja integracije OIE, ove tri organizacije tvrde da štite usko nacionalne interese Republike Srbije – kao i interese nacionalne elektroprivrede.

Naime, EU svojim zakonskim rešenjima predviđa isključivo jedan vid podsticaja za velike proizvodne kapacitete iz OIE u Evropi. Tzv. sistem premija, odnosno nadmetanja za podršku sa primenom ugovora o razlici u ceni, u kojem je, ujedno, od poremećaja na tržištu zaštićen i proizvođač OIE, ali i nacionalni elektroenergetski sistem, odnosno, država kao davalac podsticaja.

Praktično, proizvođač iz OIE nije u mogućnosti da ekstra profitira, ali ne može ni da propadne. A država je zaštićena time što proizvođaču garantuje koliko toliko prihvatljivu cenu električne energije. Ovim tipom podsticaja proizvođač je, za razliku od feed-in tarife, kao podsticaja, slobodan da plasira svoju proizvodnju na otvorenom tržištu.

EPS, EMS i AERS protiv forsiranja OIE na štetu države Srbije

Po JP EPS-u, EMS-u AD i AERS-u, sporna su druga dva, dodatna podsticaja, koje prepoznaje Zakon o korišenju OIE Republike Srbije iz 2021 godine. Ta dva dodatna podsticaja su u potpunosti u suprotnosti sa važećim evropskim zakonskim okvirom.

Po prvom, JP EPS, kao garantovani snabdevač u Republici Srbiji je dužan da na sebe preuzme balansnu odgovornost svih proizvođača iz OIE. To je obavezan sve dok se ne uspostavi likvidno unutar dnevno tržište električne energije u Srbiji. Jer, to je visoko neizvesna stvar (mogućnost). Posebno ako se ima u vidu da dato tržite ne može postati likvidno dokle god OIE nisu balansno odgovorni. Ovim se država Srbija stavlja u začarani krug. Postavlja se pitanje: Šta je starije, kokoška ili jaje?

Jer, isključivo će JP EPS da trpi znatnu finansijsku štetu usled takve obaveze definisane navedenim Zakonom.

Drugi podsticaj proizvođačima iz OIE, koji vidi sporni Zakon o korišćenju OIE Republike Srbije iz 2021. godine se ogleda, opet, u potpuno ukinutom tipu podsticaja u EU još od 2019. godine. Njime se garantuje prioritetan pristup elektroenergetskom sistemu proizvođačima iz OIE. Tako se stavljaju u nejednaki položaj svi ostali proizvodni kapaciteti nacionalne elektroprivrede, što opet direktno utiče na drastično smanjenje prihoda nacionalne elektroprivredne kompanije (EPS-a).

Važno je napomenuti da je većinski vlasnik projekata velikih varijabilnih OIE trenutno u Srbiji privatni, strani kapital.

Energetska zajednica neobaveštena – EU ukinula prioritetni pristup kao i prebacivanje balansne odgovornosti proizvođačima iz OIE

Otkud ovakva promena stava Energetske zajednice u odnosu na zvanično pismo koje je još juna 2017. godine tadašnji direktor Sekretarijata Energetske zajednice, Janez Kopač uputio predstavnicima Odbora za ekonomiju, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije?

U ovom pismu ih je, tada, obavestio o narednim koracima, koje Srbija, kao članica Energetske zajednice, treba da napravi u cilju usaglašavanja pravnog okvira sa zakonima Evropske unije, konkretno Direktive o obnovljivim izvorima energije 2009/28/EC i Smernicama za državnu pomoć za zaštitu životne sredine i energetiku za period 2014-2020, a koje je objavila Evropska komisija.

Evropska unija je u međuvremenu usvojila novi set Zakona. Njime se, još jasnije, ukazuje na potrebu da se podsticaji za proizvođače iz OIE mogu isključivo zasnivati na tržičnim principima. EU, dakle, jasno ukida bilo kakav drugi vid podsticaja, odnosno prioritetan pristup sistemu, nedvosmisleno zahtevajući od proizvođača iz OIE da se balansiraju kao samostalna balansno odgovorna strana i pokrivaju finansijski sami ovaj vrlo skup, odnosno najrizičniji deo svog sopstvenog poslovanja.

Licemerje Energetske zajednice

Rešenjem, koje je predstavljeno kao podsticaj za proizvođače iz OIE u Zakonu o korišćenju OIE Republike Srbije iz 2021. godine i dalje se svim proizvođačima iz OIE daje status prioritetnog pristupa sistemu, a balansna odgovornost, sa svim finansijskim rizicima iste, se prebacuje na garantovanog snabdevača, odnoso u slučaju Srbije na nacionalnu elektroprivredu – JP EPS, do uspostavljanja pomenutog likvidnog unutardenvnog tržišta električne energije.

Postavlja se pitanje, koga, odnosno čije interese u Republici Srbiji, primenom dvostrukih standarda i frapantno demonstriranim licemerjem, štite Energetska zajednica, kao i ostali potpisnici navedenog dopisa – Svetska banka i EBRD. Stanovništvo i privredu Republike Srbije očigledno je ne štite.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

06. jul 2022