Crna Gora: Za izlivanje nafte maksimalna kazna 40 hiljada evra

Operacije bušenja, razvoja i proizvodnje ugljovodonika ne mogu se izvoditi bez saglasnosti Uprave za ugljovodonike, a ukoliko prilikom istražnih bušenja u Jadranskom moru dođe do izlivanja nafte, koncesionar će snositi odgovornost i maksimalna kazna bi mogla da iznosi 40 hiljada evra, navodi se u predlogu crnogorskog zakona o merama sigurnosti prilikom istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju.

Ukoliko prilikom istražnih bušenja u Jadranskom moru dođe do nesreće, poput izlivanja nafte, koncesionar će snositi odgovornost, dok bi maksimalna kazna koja bi se u tom slučaju izrekla koncesionaru iznosila 40 hiljada evra.

To je, između ostalog, predviđeno Predlogom zakona o merama sigurnosti prilikom istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju. Jedan od razloga za predlaganje ovog zakona je implementacija direktive o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima u podmorju. Predlog zakona je u skupštinsku proceduru uputila Vlada, a resor koji je pisao zakon je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

Predlog zakona je upućen skoro dve godine nakon što je Državna revizorska institucija utvrdila da država ima ograničene kapacitete da reaguje u slučaju većih zagađenja mora.

Odgovornost koncesionara

„Koncesionar je odgovoran za sve radnje ili propuste povezanih ili zavisnih lica koncesionara, izvođača, podizvođača ili vlasnika neproizvodnog postrojenja koji je angažovan kao izvođač ili podizvođač, koje su dovele do velikih nesreća. Odgovornost koncesionara ne može da se prenese na Crnu Goru, bez obzira da li su nadležni organi u okviru svojih ovlašćenja u skladu sa zakonom dali mišljenje, saglasnost ili odobrenje na elaborate, planove, programe, obaveštenja i druga dokumenta operatora ili vlasnika neproizvodnog postrojenja. Koncesionar je odgovoran za sprečavanje i sanaciju štete u životnoj sredini koja je prouzrokovana izvođenjem apstrim operacija”, piše u predlogu zakona koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Predlogom je predviđeno da je operator, odnosno vlasnik neproizvodnog postrojenja, dužan da obezbedi da se apstrim operacije izvode u skladu sa planovima upravljanja rizikom, kako bi rizici od velikih nesreća za život i zdravlje ljudi, životne sredine i postrojenja bili na prihvatljivom nivou.

Plan reagovanja na vanredni događaj

„Operator je dužan da izradi i dostavi na mišljenje Upravi za ugljovodonike interni plan reagovanja na vanredni događaj, najkasnije 45 dana pre planiranog početka apstrim operacija. Operator ne sme da izvodi apstrim operacije bez pozitivnog mišljenja na interni plan reagovanja na vanredni događaj. U slučaju iznenadnih događaja, velike nesreće ili velike opasnosti, operator je dužan da interni plan sprovede bez odlaganja”, piše u predlogu zakona.

Iako je naftna industrija teška milijarde evra i istražne radnje, pre bušenja, koštaju desetine miliona evra, kazne za koncesionare su predviđene od hiljadu do 40 hiljada evra. Zakonom je predviđeno da se novčanom kaznom u ovom iznosu kazni pravno lice koje ne izvodi operacije u skladu sa ugovorom o koncesiji za proizvodnju i zakonom kojim se uređuje istraživanje i proizvodnja ugljovodonika. Kazna je predviđena i ako se ne preduzmu sve mere radi sprečavanja nastanka velike nesreće tokom izvođenja apstrim operacija, ne preuzmu sve mere u slučaju velike nesreće radi smanjivanja posledica velike nesreće po imovinu, zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obaveštavanje Evropske komisije

Zakonom je propisano da operator ne sme da izvodi operacije bušenja, razvoja i proizvodnje ugljovodonika bez saglasnosti Uprave u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje istraživanje i proizvodnja ugljovodonika.

Takođe, u slučaju velike nesreće predviđeno je sprovođenje istrage u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pomorske plovidbe.

„Uprava je dužna da informacije o rezultatima sprovedene istrage dostavi Evropskoj komisiji. Uprava je dužna da rezultate istrage, uz poštovanje načela tajnosti, objavi na svojoj internet stranici u roku od 30 dana od dana sačinjavanja tih rezultata”, piše u predlogu.

Upravljanje rizicima

Koncesionar će biti kažnjen i ako ne obezbedi da se apstrim operacije izvode u skladu sa planovima upravljanja rizikom, kako bi rizici bili na prihvatljivom nivou. Zatim, ako u slučaju kada apstrim operacija predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ljudi ili značajno povećavaju rizik od velike nesreće, ne preduzme sve mere uklanjanja opasnosti ili rizika, a koje uključuje i obustavljanje apstrim operacija.

Koncesionar će biti kažnjen i ukoliko izvodi apstrim operacije sa postrojenja, uključujući operacije bušenja, bez saglasnosti Uprave na elaborat o velikim opasnostima za postrojenje. Kazne su predviđene i ako koncesionar redovno ne ispituje svoju pripravnost za efikasan odgovor na velike nesreće, kao i ukoliko u poslovnoj politici za sprečavanje velikih nesreća ne uključi svoju odgovornost za nadzor nad rizicima od velike nesreće prilikom izvođenja apstrim operacija, kao i mere za poboljšanje tog nadzora, kako bi u svakom trenutku bio osiguran visok nivo zaštite.

Izvor: Dan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti