Do 2030. godine bezalkoholna pića u Evropi po viziji cirkularne ekonomije

EU ima cilj da ambalaža za piće u potpunosti ispunjava zahteve cirkularne ekonomije do 2030. godine. I kružna (cirkularna) Vizija ambalaže UNESDA - Evropske industrije bezalkoholnih pića do 2030. godine podrazumeva prikupljanje 90% celokupne ambalaže, PET boce napravljene od 100% recikliranog i / ili obnovljivog materijala, smanjen otisak (footprint) ambalaže i mogućnost višekratnog punjenja.

UNESDA bezalkoholna pića Evropa se obavezuje da će EU[1] ambalaža pića[2] biti potpuno kružna do 2030. godine.

Lansirajući svoju Viziju kružne ambalaže 2030, ova industrija se obavezuje da će do 2025. njena ambalaža biti 100% pogodna za reciklažu, da će se PET boce izrađivati od 50% recikliranog sadržaja. Planira se da će do 2030. godine PET boce biti napravljene od 100% recikliranog i / ili obnovljivog PET-a, gde je to tehnički i ekonomski izvodljivo. Takođe se obavezuju da će biti prikupljeno više od 90% ambalaže i da će koristiti ambalažu koja se može više puta puniti.

Ove akcije direktno doprinose tranziciji kružne ekonomije u EU i nadmašuju ciljeve EU postavljene u zakonodavstvu.

UNESDA je evropsko udruženje registrovano prema belgijskom zakonu. Predstavlja interese evropske industrije bezalkoholnih pića.

„Naš cilj je da ambalaža za piće postane potpuno kružna i da bude prepoznata kao resurs u kružnoj ekonomiji: ima vrednost, može se reciklirati, može se sakupljati i koristiti kao reciklirani sadržaj“, rekao je Ian Elington (Ian Ellington), predsednik UNESDA i SVP i direktor PepsiCo Europe. „Verujemo da je ambalaža resurs koji se nikada ne sme rasipati i preduzimamo brojne akcije da bismo postigli potpunu kružnost i podržali agendu Evropske komisije za ubrzavanje tranzicije ka zelenoj ekonomiji.“

Kružna ambalaža podrazumeva da je izrađena od recikliranog materijala, može se reciklirati i ima mogućnost ponovne upotrebe; stoga je deo kružne ekonomije, gde upravljanje otpadom i infrastruktura reciklaže omogućava prikupljanje, recikliranje i ponovnu upotrebu.

Članovi UNESDA će svoju viziju provesti kroz tri jednaka stuba kružnosti

Sakupljanje: težnja ka postizanju zatvorenog sakupljanja ambalaže pića, podržavajući:

– Stvaranje zatvorenog sistema za prikupljanje i reciklažu ambalaže bezalkoholnih pića, kako bi se ubrzalo postizanje cilja prikupljanja najmanje 90% celokupne ambalaže do 2030. [3].

– Šire uvođenje dobro osmišljenih šema vraćanja depozita (DRS) za PET, aluminijumske limenke i druge materijale (u zavisnosti od lokalne situacije) u slučaju kada nije moguće prikupljanje 90% primenom postojećeg sistema proširene odgovornosti proizvođača.

Reciklaža: upotreba samo ambalaže koja je kružna i pojačana primena rPET-a u ambalaži pića za isporuku:

– Do 2025:

  • Pakovanje pića (plastika, metal, staklo) moći će da se 100% reciklira
  • Sve PET ambalaža bezalkoholnih pića će sadržati najmanje 50% PET

– Do 2030. godine: ambicija je da PET boce budu izrađene od 100% recikliranog i / ili obnovljivog materijala, ako je to tehnički i ekonomski izvodljivo – čime se udaljavaju od izvora, fosilnih goriva.

Smanjivanje i ponovna upotreba: smanjenje otiska (footprint) ambalaže i veća upotreba ambalaže koja se može ponovo puniti:

– Težnja ka upotrebi ambalaže koja se može više puta puniti do 2030. u poređenju sa 2020.[4];

– Proučavanje najboljeg ekološkog i ekonomskog načina za povećanje upotrebe modela koji se mogu ponovo puniti.

Inovacije su u središtu kružnosti i sektor će nastaviti da ulaže u tehnologije reciklaže – uključujući poboljšanu reciklažu – kako bi poboljšao njihovu efikasnost i finansijski učinak. Kombinovanjem mehanički recikliranog PET-a, poboljšanog recikliranog PET-a i obnovljivog PET-a moguće je smanjiti emisiju ugljenika (ugljenični otisak) ambalaže i isporučiti proizvode u sigurnoj i održivoj ambalaži.

Evropska industrija bezalkoholnih pića u potpunosti podržava ambiciju EU da Evropa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralni kontinent i izgradi evropsku kružnu ekonomiju – uključujući kružnost (cirkularnost) ambalaže.

Da bi ostvario svoju viziju, sektoru će trebati koherentna podrška vlasti EU i nacionalnih vlada, što podrazumeva:

– dugoročnu perspektivu i pravnu sigurnost, kao i zaštitu jedinstvenog tržišta;

– funkcionalno tržište sekundarnih sirovina koje pruža sektoru bezalkoholnih pića pristup visokokvalitetnom rPET-u, kako bi se ispunile njegove obaveze u skladu sa zakonom EU, bez ugrožavanja sigurnosnih standarda i izbegavanje dobijanja proizvoda lošijeg kvaliteta prilikom reciklaže;

– povećana ulaganja u infrastrukturu za upravljanje otpadom i reciklažu;

– Fondacije EU koja omogućava inovativne tehnologije recikliranja;

– Minimalne zahteve EU za nove DRS širom Evrope;

– jasne definicije mogućnosti recikliranja koje neguju inovacije i investicije.

„Naša vizija za kružno pakovanje 2030 pokazuje da evropska industrija bezalkoholnih pića želi da i dalje bude deo rešenja“, zaključio je Ellington. „Kružnost deluje, i spremni smo da uložimo dugoročno u podršku i praćenje tranzicije kako bismo osigurali da nijedno naše pakovanje ne završi kao smeće.“

Izvor: UNSEDA.eu

[1] EU + Norveška, Švajcarska i Velika Britanija

[2] Primarno pakovanje odgovara kontejnerima za piće (npr. PET boce), čepovima i etiketama. Sekundarna ambalaža ima za cilj da zaštiti ne samo proizvod, već i primarnu ambalažu koja je potrošačima često najvidljivija na rafovima u maloprodaji. Najčešći primeri sekundarne ambalaže uključuju kartonske kutije i kartonske / plastične gajbe.

[3] Prema zakonu EU, samo PET boce za piće imaju cilj od 90% sakupljanja radi recikliranja. Aluminijum (misli se generalno na materijal, a ne samo limenke) ima cilj recikliranja od 60% do kraja 2030. godine, a staklo (kao opšti materijal, ne samo flaše) ima cilj recikliranja od 75% do kraja 2030. godine

[4] Trenutni udeo za svako pakovanje na nivou EU: PET 68% – 64% nisu za ponovno punjenje, 4% za višekratno punjenje; Staklo 7% – 3% nisu za ponovno punjenje, 4% za višekratno punjenje; Aluminijum: 17%, bez ponovnog punjenja

UNESDA Bezalkoholna pića Evropa je trgovinsko udruženje sa sedištem u Briselu koje predstavlja sektor bezalkoholnih pića. Članstvo u UNESDA-i čine 23 nacionalna udruženja širom Evrope, kao i devet korporativnih članova. Članovi UNESDA-e uključeni su u proizvodnju i / ili distribuciju širokog spektra bezalkoholnih pića, uključujući negazirana pića, gazirana, voćna pića, energetska pića, ledene čajeve i sportska pića.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

21. decembar 2022.