EKIP će nadzirati instalaciju baznih 5G stanica

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost će propisati i praktično nadzirati instalacije 5G baznih stanica, čija je izgradnja realna tokom naredne godine u Crnoj Gori.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost (EKIP) planira da tokom 2021. godine obezbedi izradu stručno naučnog dokumenta, koji će pružiti smernice za procenu u kojim scenarijima je instalacija 5G baznih stanica moguća bez detaljnih analiza, kada je potrebno sprovesti detaljne analize i na koji način, a u kojim situacijama nije moguća instalacija 5G bazne stanice na planiranoj lokaciji, navodi se u Planu rada za 2021. godinu, koji je početkom sedmice dobio zeleno svetlo Vlade, prenosi pisanje Dnevnih novina Cafe del Montenegro.

U dokumentu se navodi da će buduće 5G mobilne mreže, u poređenju sa konceptom planiranja i implementacije mreža prethodnih generacija, zahtevati znatno gušću prostornu distribuciju baznih stanica, uključujući i instalaciju baznih stanica unutar objekata gde ljudi borave, kao i (u nekim scenarijima) potpuno drugačiji način korišćenja mreže. U pitanju je veliki broj povezanih uređaja u neposrednom životnom i radnom okruženju, mrežni interfejsi, koji se nose uz ili se implantiraju u ljudsko telo i slično, precizirano je u tom dokumentu.

Za realizaciju 5G mobilnih mreža planirano je, takođe, korišćenje frekvencijskih opsega koji su identični ili bliski opsezima koje koriste postojeće mreže, ali i opsega milimetarskih talasa, koji se po prvi put koriste za ove primene.

Kada se tome doda potreba paralelnog rada 2G, 3G, 4G i 5G mreža, barem u početnoj fazi implementacije 5G mreža, kao i određene karakteristike 5G tehnologije, koje do sada nisu bile prisutne, modelovanje očekivane distribucije jačine električnog polja u okolini multiband multitechnology baznih stanica i procena saglasnosti sa uslovima, koji se tiču granica izlaganja EM poljima, „postaje veoma kompleksan i izazovan zadatak”.

Pri tome, jedini pouzdan način provere saglasnosti sa ovim uslovima ostaju merenja ekvivalentne jačine električnog polja, a koja odgovaraju kumulativnom efektu zračenja koji potiče od više izvora, a koji Agenciji nije na raspolaganju u postupku autorizacije baznih stanica, upozorava se u ovom dokumentu.

S obzirom da je neophodno osigurati da se 5G bazne stanice implementiraju isključivo na način koji podrazumeva da na mestima gde se ljudi mogu naći u dužem vremenskom periodu parametri EM polja neće preći maksimalno dozvoljene granice, Agencija planira da tokom 2021. godine obezbedi izradu pomenutog stručno naučnog dokumenta.

Od dokumenta se očekuje da na bazi merenja na terenu, analize konfiguracija postojećih baznih stanica i pripadajućeg okruženja, kao i očekivanog doprinosa kumulativnom zračenju 5G bazne stanice, odgovarajućeg tipa i konfiguracije, ponudi tipizaciju lokacija i za svaki tip da smernice za procenu saglasnosti sa uslovima koji se tiču propisanih granica izlaganja EM poljima, piše u Planu.

Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija ima obavezu da prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, uključujući i utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za instalaciju baznih stanica mobilnih komunikacionih mreža, proveri da li su ispunjeni uslovi u pogledu propisanih granica izlaganja EM poljima.

U Finansijskom planu navedeno je da će ovogodišnji prihod svih operatora biti oko 200 miliona eura.

Prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2019. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža je iznosio 234,1 miliona evra. Tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2020. godini ostanu na nivou prihoda u 2019. godini, planirani prihod Agencije za 2021. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,86 odsto od ukupnih prihoda sektora, navodi se u dokumentu.

Prevedeno na jezik brojki EKIP će imati prihode nešto manje od četiri miliona evra.

Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji deo ukupnih prihoda (44,88 odsto), naknada za radio-frekvencije (37,64 odsto), za numeraciju i adrese (12,47 odsto), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,26 odsto) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,75 odsto).

Planirani ukupni prihodi u 2021. godini su 3.988.750 evra i manji su za 7,37 odsto u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

21. decembar 2022.