žena, žene

Energetska kriza više utiče na žene nego na muškarce, upozorava Evropski parlament

Žene je oduvek više pogođao rast cena energenata i nemogućnost plaćanja računa za električnu i toplotnu energiju, tzv. energetsko siromaštvo. Komitet Evropskog parlamenta za ženska prava smatra da su pandemija COVID-19 i energetska kriza samo pogoršale nejednakosti i proširile rodnu podelu.

Već 2021. godine, mnogo pre nego što je počeo rat u Ukrajini i izazvao skok cena energenata, stručnjaci su upozoravali da je veća verovatnoća da žene zbog svog položaja neće moći da plate račune za električnu i toplotnu energiju, piše Euractiv.

„Siromaštvo ima žensko lice“, rekla je Mihaela Kauer, direktorka briselske kancelarije grada Beča.

Ovo se ne dešava slučajno. Rodni jaz u platama u EU je 2020. godine iznosio 13% i samo se minimalno promenio tokom prethodne decenije. To znači da žene zarađuju u proseku 13% manje po satu od muškaraca. U 2019. rodna razlika u penziji građana EU starijih od 65 godina bila je blizu 30%.

Žene su podređene u svim poslovnim aspektima

„Mnoge žene imaju niža prosečna primanja, rade skraćeno radno vreme, rade i u slabo plaćenim ili nesigurnim oblicima zaposlenja. Mnoge žene rade bez plate, na primer, u domaćinstvu“, objasnio je Robert Biedron, poljski socijalistički poslanik u Evropskom parlamentu koji predsedava odborom Evropskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost.

„Posledice skoka cena energenata na pojedince i mala preduzeća, ali i deindustrijalizacija, nezaposlenost i recesija, nesrazmerno pogađaju žene zbog njihovog ionako nižeg učešća na tržištu rada i postojećih rodnih razlika u mnogim sektorima“, rekao je Biedron predstavnicima na sastanku odbora.

Energetsko siromaštvo nema samo ekonomsku dimenziju, već takođe ima fiziološki aspekt, jer su žene osetljivije na ekstremne temperature, rekla je Katarina Habersbruner iz humanitarne organizacije Women Engage for a Common Future (VECF). 

Takođe, velika verovatnoća je da će žene biti negovateljice dece i starijih članova porodice, i provoditi više vremena kod kuće. Ogromnu većinu nege u EU, a procenjuje se da je to 75%, besplatno obavljaju žene koje se brinu o bolesnim rođacima bez naknade.

Samohrano roditeljstvo je snažno rodno uslovljeno, pri čemu je skoro polovina (48%) samohranih majki i trećina (32%) samohranih očeva u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti. Naročito su pogođene žene, jer čine skoro 85% svih jednoroditeljskih porodica u EU, prema izveštaju VECF-a.

Realnost je još gora za žene i devojke koje žive u ruralnim područjima iu najnerazvijenijim zemljama, kaže Lorens Žilua, direktorka Kancelarije za žene Ujedinjenih nacija u Briselu.

Širom sveta, 3,2 miliona ljudi, u većem broju žena i dece, prerano umire svake godine od bolesti koje se mogu pripisati zagađenju vazduha u domaćinstvima. Ova zagađenja uzrokuju kuvanje i grejanje neefikasnim i zagađujućim gorivima i tehnologijama, pokazuje izveštaj UN objavljen prošlog septembra.

Quickenloans

Potreba za inkluzivnim rešenjima

Da bi se rešila rodna pitanja, potrebni su novi finansijski instrumenti i povećan budžet EU, smatra poslanik Dimitrios Papadimoulis, potpredsednik Evropskog parlamenta odgovoran za rodnu ravnopravnost i raznolikost.

Papadimoulis je upozorio da ne možemo da kažemo da se bavimo rodnim pitanjima bez osnivanja namenskog fonda.

„To je ono što moramo da uradimo u vezi sa rodnim pitanjima, a ne da stružemo dno bureta da bismo videli šta je ostalo od drugih fondova da bismo se time bavili“, rekao je on.

„Prelazak na jednakost može se postići samo kroz puno i ravnopravno učešće žena i devojaka u rukovodstvu i procesima donošenja odluka, kako bi se osiguralo da se njihove potrebe i perspektive uzmu u obzir. Značajni dokazi pokazuju da je veća verovatnoća da će budući krucijalni potezi u energetskom sektoru, koji uzimaju u obzir potrebe i prioritete žena, imati pozitivan uticaj na rešavanje energetskog siromaštva u domaćinstvima i zajednici, kao i na rodnu ravnopravnost u širem smislu“, smatra Lorens.

„Drugi aspekt je da se ženama u energetskom sektoru obezbedi obuka i prilike za posao. Podsticanje žena da ostvare karijeru u energetskom sektoru može pomoći u rešavanju rodnih razlika. To se može postići kroz usmeravanje programa obrazovanja i stručnog osposobljavanja ka ženama“,  istakla je Ana Margarida Luis De Sousa, inženjer energetike na Univerzitetu u Lisabonu.

U sektoru obnovljivih izvora energije, žene čine 32% radne snage, u poređenju sa 22% u ukupnom energetskom sektoru, ali su koncentrisane na slabije plaćenim netehničkim pozicijama.

„Ovo zahteva promenu paradigme, jer se nesvesna rodna pristrasnost i diskriminacija prenose iz sektora fosilnih goriva u sektor obnovljive energije. Žene igraju značajnu ulogu kao ključni akteri promena duž više segmenata energetskog lanca vrednosti kao vlasnici preduzeća, tehničari, pružaoci usluga i u političkim angažmanima“, dodala je Habersbruner.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti