Recikliranja solarnih panela

EPS sklopio prvi ugovor sa komercijalnim kupcem-proizvođačem zelene struje

Gruner Serbian iz Vlasotinca je prva kompanija sa kojom je EPS potpisao ugovor kao sa komercijalnim kupcem-proizvođačem OIE. Sklopljeni su i ugovori sa domaćinstvima, prvim kupcima-proizvođačima. Sa domaćinstvima se zaključuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, a sa firmama ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom.

Elektroprivreda Srbije zaključila je prvi ugovor sa komercijalnim kupcem-proizvođačem. Ovo je prvi primer kada kupac postaje i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora. EPS je 30. marta sa kompanijom Gruner Serbian iz Vlasotinca zaključio ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom za period od 1. aprila 2022. do 31. decembra 2023. godine.

Gruner Serbian izgradio je solarnu elektranu na krovu proizvodnog objekta, instalisane snage 500 kW. Priključenjem te solarne elektrane kupac-proizvođač koristiće proizvedenu električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a višak električne energije isporučiće u elektroenergetski sistem. Na taj način značajno će biti umanjeni računi za preuzetu električnu energiju koju je Gruner Serbian kupovao na otvorenom tržištu.

Sklopljeni ugovori sa domaćinstvima, prvim kupcima-proizvođačima

EPS je potpisao i ugovore sa domaćinstvima, koja su podnela zahteve za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem i o njima odmah obavestio operatora distributivnog sistema – Elektrodistribuciju Srbije.

Sledeći korak je priključenje elektrane na elektroenergetski sistem, koji je u obavezi da uradi operator distributivnog sistema, i to u roku od pet dana od zaključenja ugovora. Nakon priključenja, u narednih pet dana, operator distributivnog sistema upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača, koji time stiče status kupca-proizvođača.

Uputstvo

EPS je na svojoj internet stranici, na linku http://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx postavio uputstvo: Kako postati kupac-proizvođač?. Na tom linku objavljeni su zahtevi za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, kao i modeli ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom za kupce-proizvođače.

Prilog zahteva je Obaveštenje o prilagođenju mernog mesta, izdato od strane operatora distributivnog sistema. To je deo neophodne dokumentacije za domaćinstva i firme koje nameravaju da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora za sopstvene potrebe, uz mogućnost da isporuče u sistem viškove energije ili preuzmu električnu energiju kada im je to potrebno.

Sa domaćinstvima se zaključuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem, a sa firmama ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom. Suštinska razlika između neto merenja i neto obračuna je da kod neto obračuna cena preuzete električne energije ne mora biti ista kao cena po kojoj se isporučuje električna energija u elektroenergetski sistem.

Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora neophodno je da kupac izgradi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije i čija instalisana snaga nije veća od odobrene snage priključka objekta kupca. Neophodno je i da se prilagodi merno mesto, odnosno postavi dvosmerno brojilo, kao i da se operatoru sistema dostavi potvrda da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i u skladu sa propisima i standardima.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

Tema Konferencije

Dani
Sati
Minuti
Sekunde

17. maj 2023.