Evropska komisija predlaže hitnu intervenciju na tržištu kako bi se smanjili računi za energente

Evropska komisija predlaže hitnu intervenciju na evropskim energetskim tržištima kako bi se uhvatila u koštac sa nedavnim dramatičnim porastom cena. Prvi odgovor na borbu protiv visokih cena je smanjenje potražnje, dok se ostala rešenja odnose na ograničavanje prihoda visoko profitabilnih preduzeća koja proizvode električnu energiju, kao i na uzimanje solidarnog doprinosa od industrije fosilnih goriva.

EU je suočena sa efektima ozbiljne neusklađenosti između potražnje i ponude za električnom energijom. Da bi ublažila povećani pritisak na evropska domaćinstva i preduzeća, Evropska komisija sada preduzima sledeći korak u rešavanju ovog pitanja. Ona predlaže mere za smanjenje potražnje za električnom energijom, koje će pomoći potrošačima da smanje troškove, kao i mere za preraspodelu energije. Komisija takođe nastavlja rad na poboljšanju likvidnosti za tržišne operatere, snižavanju cene gasa i reformi dizajna tržišta električne energije na duži rok.

Obavezno smanjenje potrošnje električne energije za najmanje 5%

Prvi odgovor na borbu protiv visokih cena je smanjenje potražnje. Ovo može uticati na cene električne energije i postići sveukupni smirujući efekat na tržište. Da bi se ciljalo na najskuplje sate potrošnje električne energije, kada proizvodnja električne energije na gas ima značajan uticaj na cenu, Evropska komisija predlaže obavezu smanjenja potrošnje električne energije za najmanje 5% tokom odabranih vršnih sati. Od država članica će se tražiti da prepoznaju 10% sati sa najvišom očekivanom cenom i smanje potražnju tokom tih vršnih sati.

Komisija takođe predlaže da države članice imaju za cilj da smanje ukupnu potražnju za električnom energijom za najmanje 10% do 31. marta 2023. One mogu izabrati odgovarajuće mere za postizanje ovog smanjenja potražnje, koje mogu uključivati finansijsku kompenzaciju. Smanjenje potražnje u vršnim trenucima dovelo bi do smanjenja potrošnje gasa za 1,2 milijarde kubnih metara tokom zime. Povećanje energetske efikasnosti je takođe ključni deo ispunjavanja naših klimatskih obaveza u okviru Evropskog zelenog dogovora.

Ograničavanje prihoda za visoko profitabilne proizvođače električne energije

Komisija takođe predlaže privremeno ograničenje prihoda za „inframarginalne“ proizvođače električne energije, odnosno tehnologije sa nižim troškovima. Tu spadaju obnovljivi izvori energije, nuklearna energija i termoelektrane na lignit. Oni proizvode električnu energiju po nižoj ceni od skupljih „marginalnih proizvođača“. Ovi inframarginalni proizvođači ostvaruju izuzetne prihode, sa relativno stabilnim operativnim troškovima, pošto su skupe gasne elektrane povećale veleprodajnu cenu električne energije koju dobijaju.

Komisija predlaže postavljanje granice inframarginalnog prihoda na 180 EUR/MWh. Ovo će omogućiti proizvođačima da pokriju svoje investicione i operativne troškove bez smanjenja ulaganja u nove kapacitete u skladu sa našim energetskim i klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. godinu. Prihode iznad gornje granice će prikupljati vlade država članica i koristiti ih da pomognu potrošačima energije da smanje svoje račune. Države članice koje trguju električnom energijom podstiču se, u duhu solidarnosti, da zaključe bilateralne sporazume o podeli dela inframarginalnih prihoda koje prikupi država proizvođač u korist krajnjih korisnika u državi članici sa niskom proizvodnjom električne energije. Takvi sporazumi će se zaključiti do 1. decembra 2022. kada je neto uvoz električne energije države članice iz susedne zemlje najmanje 100%.

Solidarni doprinos od industrije fosilnih goriva

Evropska komisija takođe predlaže privremeni doprinos solidarnosti na višak profita ostvarenog od kompanija u sektoru nafte, gasa, uglja i rafinerija koje nisu obuhvaćene inframarginalnim ograničenjem prihoda. Ovaj vremenski ograničeni doprinos koristio bi se za podsticaje i nove investicije za zelenu tranziciju. Države članice EU bi ga prikupile od profita iz 2022. koji je veći od 20% u odnosu na prosečnu dobit u prethodne tri godine. Prihode bi prikupljale države članice i preusmeravale potrošačima energije, posebno ugroženim domaćinstvima, teško pogođenim kompanijama i energetski intenzivnim industrijama. Države članice takođe mogu finansirati prekogranične projekte u skladu sa REPowerEU ciljevima ili koristiti deo prihoda za zajedničko finansiranje mera zaštite rada ili promovisanja investicija u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

U daljoj intervenciji u pravila tržišta električne energije, Komisija takođe predlaže proširenje alata za cene energije koji su dostupni potrošačima. Predlozi bi omogućili po prvi put regulisane cene električne energije ispod troškova i proširili regulisane cene na mala i srednja preduzeća.

Evropska komisija aktivno radi na novim rešenjima za probleme energetske krize

Kao što je predsednica Komisije Fon der Lajen najavila u sredu 7. septembra, Komisija će takođe nastaviti da traga za drugim putevima kako bi snizila cene za evropske potrošače i industriju i ublažila pritisak na tržište. Komisija će produbiti svoju diskusiju sa državama članicama o najboljim načinima za smanjenje cena gasa, takođe analizirajući različite ideje za ograničenja cena i jačajući ulogu Energetske platforme EU u olakšavanju sporazuma o nižim cenama sa dobavljačima kroz dobrovoljnu zajedničku kupovinu. Komisija će takođe nastaviti da radi na alatima za poboljšanje likvidnosti na tržištu energetskih komunalnih preduzeća i revidirati privremeni krizni okvir državne pomoći kako bi osigurala da on i dalje omogućava državama članicama da pruže neophodnu i proporcionalnu podršku privredi uz obezbeđivanje jednakih uslova. Na vanrednom savetu za energetiku 9. septembra, ministri energetike država članica podržali su tekući rad Komisije u ovim oblastima.

Izvor: European Commision

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti