FBIH: Zakonski okvir za ubrzan energetski razvoj

U cilju unapređenja zakonskog okvira i njegovog usklađivanja s propisima Evropske unije, pred poslanicima Parlamenta Federacije BIH uskoro će se naći nacrti zakona o električnoj energiji, zatim, o energiji i regulaciji energetskih delatnosti, kao i o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici utvrdila tri predloga zakona iz oblasti energetskog sektora u Federaciji BiH i uputila ih u parlamentarnu proceduru.

Predlogom zakona o električnoj energiji Federacije BiH uređuje se elektroenergetska politika i planiranje, kao i elektroenergetska delatnost i dozvola za obavljanje i regulisanje ove delatnosti. Zakonom se, između ostalog, uređuju i izgradnja elektrana, proizvodnja i distribucija električne energije, kao i snabdevanje i trgovina električnom energijom.

Energetska tranzicija

U obrazloženju Ministarstva navedeno je da je postojeći Zakon o električnoj energiji u FBiH iz 2013. godine dao značajan doprinos razvoju sektora električne energije u FBiH, kao i da se nakon njegovog donošenja BiH, kao članica Energetske zajednice, obavezala na sprovođenje više propisa iz pravnog okvira Evropske unije i, na taj način, nastavljanje procesa liberizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Ministarstvo se, kako je istaknuto, odlučilo za izradu novog zakona iz ove oblasti, jer bi izmene i dopune važećeg zakona, koje bi bilo potrebno izvršiti u cilju usklađivanja s propisima EU, bile obimne.

Kada su u pitanju razlozi za izradu i donošenje novog zakona, pored usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije i Energetske zajednice, Ministarstvo je obrazložilo i ostale razloge i ciljeve za njegovo donošenje. Oni se odnose na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definisanje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, potom unapređenje pravnog okvira za efikasnu regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije, kao i unapređenje sistema kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

Pojednostavljenje procedure za OIE

Među razlozima su, između ostalog, navedeni i pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vetroelektrana, uvođenje novih kategorija učesnika i delatnosti na tržištu električne energije, kao i uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Predlogom zakona o energiji i regulaciji energetskih delatnosti u Federaciji BiH se, između ostalog, uređuju način utvrđivanja i sprovođenja energetske politike i planiranja razvoja, kao i opredjeljenje za korišćenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energijske efikasnosti, kao i organizacija i funkcionisanje regulatornog tela.

Sistemsko uređenje sektora energije

U obrazloženju ovog zakona, Ministarstvo je navelo potrebu donošenja zakonskog okvira kojim bi se sistemski uredila pitanja od zajedničkog značaja za korišćenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, toplotne energije, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti u FBiH. Istaknuto je da izostanak zakonskog okvira ima negativan uticaj na različite procese koji se odvijaju u sektoru energije, usporavajući njegov razvoj. U skladu s tim, Ministarstvo ocenjuje da je usvajanje novog zakonskog okvira potrebno u cilju definisanja opštih i dugoročnih ciljeva vođenja energetske politike u Federaciji, kao polazne osnove za rad svih nadležnih organa i subjekata u sektoru. Takođe, cilj je i unapređenje strateškog planiranja u sektoru energije, izrada planskih i implementacionih dokumenata za realizaciju energetske politike Federacije, kao i definisanje uslova za obavljanje delatnosti u sektoru energije i propisivanje načina obavljanja delatnosti.

Među ciljevima su i uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije i usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije, odnosno zahtevima koji proizilaze iz međunarodnih obaveza BiH.

Zakon o OIE

Treći utvrđeni predlog zakona je o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji BiH. Cilj ovog zakona je promovisanje i regulisanje proizvodnje električne i energije grejanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu, radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udela u ukupnoj potrošnji energije. Takođe, cilj je obezbeđivanje razvoja podsticajnih mera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Kako je istaknuto u obrazloženju, Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije iz 2013. godine, uređuje se oblast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, s fokusom na sistem podsticaja, a Bosna i Hercegovina kao potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice ima obavezu da preuzme pravnu stečevinu Energetske zajednice u svoje zakonodavstvo, pa i iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Reforma sistema podsticaja

Ova obaveza je podrazumevala da se uradi reforma sistema podsticaja, odnosno da se na jasniji i transparentniji način dodeljuju podsticaji, kako malim, tako i velikim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. Osim toga, potrebno je omogućiti građanima da se na jednostavniji način uključe u dekarbonizaciju energetskog sektora i dopuniti postojeće odredbe koje se odnose na garancije porekla i balansiranje. I u ovom slučaju, Ministarstvo se odlučilo za izradu novog zakona, jer bi, u cilju usklađivanja s propisima EU, izmene i dopune važećeg zakona bile obimne.

Inače, na sednicama u julu ove godine, oba doma Parlamenta FBiH su donela  zaključke o prihvatanju ovih zakona u formi nacrta i naložila održavanje javnih rasprava, a koje je Ministarstvo i realizovalo.

Izvor: Fena

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti