Federacija BiH ukida podsticaje za mini hidroelektrane

Od 1. januara 2021. godine neće se u Federaciji Bosne i Hercegovine produžavati davanje podsticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to biće preusmerena za druge obnovljive izvore energije, dogovoreno je u Vladi FBiH kao jedna od mera za zaštitu reka.

U sklopu kratkoročnih mera i aktivnosti, koje će se što pre preduzeti, a sve na osnovu ranijeg zaključka Parlamenta Federacije BiH o potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana, kao i na osnovu zahteva predstavnika NVO iz Koalicije za zaštitu reka, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić juče je, sa resornim ministrima zaštite okoline, energije i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dogovorio da se od 1. januara 2021. godine u Federaciji BiH neće više produžavati davanje podsticaja za mini hidroelektrane. Sredstva predviđena za to biće preusmerena za druge obnovljive izvore energije, dogovoreno je u Vladi FBiH kao jedna od mera za zaštitu reka, navedeno je u saopštenu na sajtu Vlade FBiH.

Dogovorena je izmena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru zaštite okoline i turizma u toku su izmene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju dozvolu ovog ministarstva. Precizirano je da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje dozvola vezanih za zaštitu životne sredine za kapacitete veće od 150 kW.

Radi se i na pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocenu studija o proceni uticaja na okolinu u postupku izdavanja dozvole za pogone za proizvodnju električne energije iz hidropotencijala. Ovim izmenama se definiše osnivanje posebnih komisija za ocenu studija uticaja na životnu sredinu prilikom izgradnje hidroenergetskih postrojenja za proizvodnju električne energije.

U izradi izmena pomenutih pravilnika učestvuju i predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka.

Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje podsticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to biće preusmerena kao podsticaji drugim obnovljivim izvorima energije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku, koji će precizirati način merenja dozvoljenog protoka u kojem mini hidroelektrana sme raditi.

Naime, cilj je da se ekološki prihvatljiv protok meri u realnom vremenu i IT sistemom automatski očitava u agencijama za vode, kako bi agencije mogle reagovati u slučaju da mini hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvaljivog protoka.

Takođe je istaknuto da se instrumenti Kataloga kriterijuma o održivom razvoju ugrade u pravila o dodeli koncesija, što će biti preporučeno i kantonima.

Učesnici sastanka upoznati su i sa analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdata ni jedna energetska dozvola s federalnog nivoa, kako bi bila izgrađena mini hidroelektrana.

Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdato po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole tokom 2015. godini izdate pre dolaska aktuelnog saziva Vlade.

Tokom sastanka govorilo se i o dugoročnim merama u cilju spašavanja reka u BiH, među kojima je ustavna zaštita vode i pravo na pitku vodu.

Na predstojećoj sednici Vlade FBiH očekuje se informacija o preduzetim merama i aktivnostima, kao i one koje će uslediti, a vezano za postupanje po pomenutom zaključku Parlamenta i zahteva Koalicije za zaštitu reka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti