HE Đerdap 1 – Evropski lider zelene energije

Prvi agregat Hidroelektrana Đerdap 1 startovao je pre pola veka, a svih šest mašina već 49 godina proizvodi zelenu energiju. Rad ove EPS-ove hidroelektrane, najveće u ovom delu Evrope. uslovljen je dotokom vode i zahvaljujući stručnom upravljanju iz Dunava je uvek izvlačen maksimum a Radomir Mitrović, direktor HE Đerdap 1 za EPS Energiju kaže da ovakvi objekti treba da traju i više od 100 godina.

Ukleštena na izlazu Dunava iz Đerdapske klisure, Hidroelektrana Đerdap 1 je najveća hidroelektrana u ovom delu Evrope. Ima instalisanu snagu od 1.121 MW i prosečnu godišnju proizvodnju od 5,5 miliona MWh čiste, zelene energije.

HE Đerdap 1 navršila je u maju 49 godina od puštanja u rad punom snagom svih šest agregata.

„Ukupno šest snažnih generatora instaliranih u mašinskoj hali za 49 godina rada isporučili su potrošačima 278.380.179 MWh električne energije. Koliko se ovde dobro radilo ilustruje i podatak da je plan proizvodnje premašen u čak 37 godina rada elektrane” kaže Radomir Mitrović, direktor HE Đerdap 1.

Rad najveće hidroelektrana Elektroprivrede Srbije uslovljen je dotokom vode i zahvaljujući stručnom upravljanju iz Dunava je uvek izvlačen maksimum. Bilo je godina kada je Dunav sarađivao, međutim, bilo je i perioda kada je pokazivao svu surovost, ali i perioda kada je više ličio na potok nego na moćnu reku.

„Pravilno upravljanje vodenim resursom je od suštinske važnosti za ostvarene rezultate koje postiže HE Đerdap 1 u pogledu proizvodnje i održavanja gigantske strukture. Godinama unazad sistem upravljanja u elektrani usavršen je sa većom sinergijom između rada, održavanja i hidroloških aktivnosti, kao i u integraciji sa prenosnim sistemom. To je omogućilo ovom delu EPS-a da obezbedi visoko mesto pogonske spremnosti i pouzdanosti proizvodnje energije. Da bi HE Đerdap 1 nastavio kontinuitet proizvodnje zelene energije maksimalnom efikasnošću i doprineo održivom razvoju energetske stabilnosti u Srbiji, bezbednost objekta i akumulacije je strateški cilj svih zaposlenih u ovom objektu. Stručnost, profesionalnost i ulaganje u nove tehnologije tri su stvari koje su uklesane u svest zaposlenih u našoj najvećoj hidroelektrani i one se neće nikada menjati. Pred zaposlenima je bilo mnogo izazova. Biće ih, nema sumnje, i u narednom periodu. Zaposleni u našoj elektrani poseduju ogromno iskustvo i pravovremenom identifikacijom problema, stručnim analizama i intervencijom na licu mesta svaki kvar se otklanja kvalitetno i na vreme. Prosto je neverovatno da A3, koji je nedavno navršio pola veka rada, i danas proizvodi energiju sa istom snagom kao što je radio i daleke 1971, kada je ušao u pogon. Nisu ovi rezultati došli sami po sebi, već su plod stručnih analiza, sastanaka, konsultacija, danonoćnog rada na održavanju opreme”, objasnio je Mitrović.

Dunav je deo granice između dve države. Njagova upotreba nije ograničena samo na proizvodnju energije već sa najlepšom i najvećom klisurom u Evropi predstavlja kulturno-turistički potencijal i rezervat za mnoštvo biljnog i životinjskog sveta. Očuvanje obale, biodiverziteta u okruženju akumulacije konfigurisano je kao jedna od ključnih strategija. Zbog toga se čitav proces strateškog planiranja i upravljanja priobaljem Dunava, Save, Tise, na kojem se zasniva plan održavanja, vodi pogledom u budućnost u nastojanju da se odgovori na sve strože ekološke izazove koji se trenutno oblikuju u srednjem i dugoročnom periodu. Ustanovljen je sistem osmatranja sa ciljem stalnog kontrolisanja efekata i sistema zaštite priobalja. Nasipi u dužini 370 kilometara štite preko 160.000 hektara poljoprivrednih površina. Ovo je veliki potencijal za ratare. Svoje mesto u priobalnom delu akumulacije našlo je mnoštvo pre svega ptičijeg sveta. Posebno treba istaći povratak pojedinih vrsta ptica koje su nestale sa ovih prostora.

„Strateški koncept poslovanja EPS-a i ogranka HE Đerdap ima za cilj da HE Đerdap 1 i u budućnosti u energetskim krugovima bude prepoznat kao lider u proizvodnji hidroenergije u ovom delu sveta, ali i HE čiji rezultati rada su u skladu sa strogim standardima zaštite na radu i sprečavanja povreda. Ovakvi objekti treba da traju 100 godina i više i sasvim je sigurno da možemo garantovati potpuno sigurnu proizvodnju energije u budućnosti i sve druge obaveze koje nam nameće ovaj grandiozni objekat. Samo u ovoj godini imamo zadatak da završimo adaptaciju brodske prevodnice, da nastavimo revitalizaciju poslednjeg agregata, uradimo planirane remonte i sve ostale poslove”, ističe Mitrović.

Dunav je čist

Majsko plavetnilo kojim zrači prozirna voda Dunava, mnoštvo životinjskog sveta na vodi i u priobalnom delu, daje nam pravo da konstatujemo da je ova velika reka, i pored toga što je izložena stalnim nanosom raznog otpada, ipak čista. U vodama ove velike reke mesto je našlo više od 50 vrsta riba. Riba je omiljena poslastica nekoliko vrsta ptica koje su našle svoje stalno ili sezonsko mesto za život i reprodukciju.

Rekordi:

  • Najveća godišnja proizvodnja od 7.214.583 MWh ostvarena je 1980. godine
  • Najveća mesečna proizvodnja od 729.510 MWh zabeležena je maja 1985. godine
  • Najveća nedeljna proizvodnja od 181.530 MWh ostvarena je od 25. do 31. decembra1982. godine, što je dnevni prosek od 25.933 MWh
  • Najveća dnevna proizvodnja od 26.120 MWh ostvarena je 27. decembra 1982. godine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti