nova uredba o kupcu-proizvođaču električne energije

Kupci-proizvođači električne energije samo delimično dobili obećane olakšice

Država je samo delimično rešila problem koji je, po početku primene zakonske i podzakonske regulative iz oblasti OIE nastao usled različitog tumačenja postojeće regulative MRE i Ministarstva finansija. Za domaćinstva kupce-proizvođače električne energije od 1. januara PDV se obračunava samo na razliku između preuzete i predate električne energije. Ali, i dalje se PDV za mrežarinu, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i unapređenje energetske efikasnosti obračunava po starom - prema preuzetoj električnoj energiji. Akciza se, takođe, i dalje obračunava po starom.

Izmenama Zakona o PDV-u, koje su u primeni od prvog januara, kupcima–proizvođačima (prozjumerima) u kategoriji domaćinstva je promenjen način obračuna poreza na dodatu vrednost, tako što se sada PDV obračunava samo na razliku između preuzete i predate električne energije (dakle na neto energiju), dok se ranije PDV obračunavao na preuzetu električnu energiju.

U slučaju kupaca–proizvođača koji su sistemu PDV-a i raniji način obračuna PDV-a je imao isti efekat, jer su ti kupci – proizvođači obračunat PDV na predatu električnu energiju koristili kao odbitak od PDV koji duguju, pa je kupac–proizvođač u ovom slučaju u suštini plaćao samo PDV na razliku između vrednosti preuzete i predate električne energije.

Fizička lica nisu u sistemu PDV-a

Kod domaćinstava to nije bio slučaj, budući da (sem u izuzetno retkim slučajevima) fizička lica nisu u sistemu PDV-a, pa na predatu električnu energiju PDV nije ni obračunavan, te ga shodno tome i nije bilo moguće koristiti kao odbitak od PDV koji duguju.

Time je rešen deo problema koji je, po početku primene zakonske i podzakonske regulative iz oblasti OIE nastao usled različitog tumačenja postojeće regulative Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva finansija.

Naime, tada je namera Ministarstva rudarstva i energetike bila da se svi porezi i takse obračunavaju samo na neto energija. Međutim, tadašnja zakonska regulativa iz oblasti PDV-a i akciza nije mogla da omogući obračun na takav način.

Ostala akciza i naknade

Ono što treba, takođe, naglasiti, akciza se i dalje obračunava na način na koji se obračunavala i pre prvog januara ove godine. A to važi i za naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i unapređenje energetske efikasnosti. Posebno želim da naglasim, to važi i za pristup sistemu za distribuciju električne energije (tzv. „mrežarinu“).

Da ilustrujem to i primerom za kupca– roizvođača iz kategorije domaćinstva.

Iako imaju pravo izbora snabdevača, zbog daleko povoljnijih cena, sva domaćinstva su izabrala garantovanog snabdevača i plaćaju svoje račune u skladu sa cenama na garantovanom snabdevanju, koje su regulisane. Na primer, cena jednog kilovat-časa električne energije za široku potrošnju (domaćinstva) je za zelenu zonu i višu tarifu 7,584 dinara bez PDV-a. Ono što je važno odmah naglasiti je i da je vrednost električne energije unutar te cene 3,705 dinara, dok je ostatak od 3,879 dinara vrednost pristupa sistemu za distribuciju električne energije, odnosno mrežarina.

Ako, na primer, domaćinstvo ima instaliranu solarnu elektranu na krovu i u toku jednog meseca preuzme iz mreže 300 kWh a proizvede i preda 200 kWh, sada će PDV biti obračunat na vrednost utrošene električne energije (razliku između preuzete i predate energije), odnosno na 100 kWh električne energije, umesto na 300 kWh, kako je obračunavano do kraja prošle godine. Ali, samo na deo cene koji se odnosi na samu električnu energiju, bez dela za pristup sistemu.

Dakle, ako uzmemo gore navedeni primer kilovat-časa u zelenoj zoni i višoj tarifi, to znači da će se PDV obračunavati na vrednost 100 kWh po ceni 3,705 dinara po kilovat-času. Što se tiče pristupa sistemu, PDV će se za tu stavku (3,879 dinara po kilovat-času u našem slučaju) i dalje obračunavati prema preuzetoj električnoj energiji, dakle na 300 kWh iz našeg primera. Takođe, sve ostale takse koje se odnose na obračun po utrošku – naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, naknada za unapređenje energetske efikasnosti i na kraju akciza i dalje se obračunavaju na preuzetu električnu energiju, dakle u našem primeru na 300 kWh.

Na potezu Ministarstvo rudarstva i energetike

Naravno, da bi stimulisali ugradnju solarnih panela i veću upotrebu električne energije iz obnovljivih izvora energije kod domaćinstava, potrebno je nastaviti sa izmenama sadašnjih zakonskih rešenja. Konkretno, sve dok se za kupce–proizvođače ne obezbede olakšice na računu koje su od Ministarstva rudarstva i energetike i bile najavljivane pri donošenju ovog Zakona i podzakonskih akata u oblasti obnovljivih izvora energije.

Sada je na potezu upravo Ministarstva rudarstva i energetike. Jer, što se tiče naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije i naknada za unapređenje energetske efikasnosti, koje su u njegovoj nadležnosti, ono može da propiše da se naknade plaćaju na utrošenu, umesto na preuzetu električnu energija.

A u krajnjoj liniji, može i da ih ukine u slučaju kupca–proizvođača. Slično, može se pokrenuti i procedura za izmenu zakonske regulative vezane za obračun akcize za ovu kategoriju kupaca, čime bi se omogućio i obračun akcize na utrošenu, umesto na preuzetu električnu energiju.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Komentari (1)

  1. Deo teksta koji se odnosi na mrežarinu nije tačan. Mrežarina se obračunava na razliku preuzete i utrošene električne energije, to čak i piše na računu kupaca-proizvođača – lako je utvrditi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti