Kvalitetniji život dolazi sa pošumljavanjem gradskih površina

Za pristupanje izradi Strategije pošumljavanja područja Beograda su se koristili rezultati projekta Integralna valorizacija šumskih resursa Beograda, koji je izrađen u saradnji sa Institutom za šumarstvo iz Beograda, a kojim je konstatovano da je stanje šuma i šumskog zemljišta područja Beograda nepovoljno sa više aspekata i da se mora odmah reagovati.

Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09 88/10, 91/10) utvrđena je obaveza državnih organa i jedinice lokalne samouprave da kao subjekti sistema zaštite životne sredine upravljaju prirodnim vrednostima, odnosno prirodnim resursima, zaštićenim i javnim prirodnim dobrima. U članu 13. ovog zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave donosi svoje planove i programe upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i svojim specifičnostima. Navedeni planovi i programi donose se radi sprovođenja mera za očuvanje prirodnih vrednosti, njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini. U okviru zaštite i unapređivanja šumskih ekosistema sprovode se mere očuvanja i održivog korišćenja šuma, obnavljanja, podizanja i njihovog unapređivanja, kontrole i zaštite šuma, kao i očuvanja genetskog fonda, poboljšanja strukture i ostvarivanja prioritetnih funkcija šuma, piše Gradska vlast Beograda.

Stručni osnov za pristupanje izradi Strategije pošumljavanja područja Beograda predstavljaju rezultati projekta Integralna valorizacija šumskih resursa Beograda, izrađen u saradnji sa Institutom za šumarstvo iz Beograda, a kojim je konstatovano da je stanje šuma i šumskog zemljišta područja Beograda nepovoljno sa više aspekata (proizvodnih, kvalitativnih, strukturnih i dr) i da su funkcije šuma redukovane neracionalnim gazdovanjem u prošlosti.

S tim u vezi, Gradska uprava grada Beograda-Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Institut za šumarstvo iz Beograda pristupili su izradi Strategije pošumljavanja područja Beograda, na osnovu zaključka gradonačelnika grada Beograda (broj 501-916/08-G od 18. marta 2008. godine) i potpisanog ugovora.

Zaštita životne sredine

Od osnivanja Sekretarijata za zaštitu životne sredine, neprestano traju aktivnosti na podizanju novih šumskih ekosistema, a sve u cilju postizanja kvalitetnije životne sredine i povećanja površina pod šumom. Takođe, Sekretarijat ulaže velike napore u cilju podizanja ekološkog kvaliteta voda na teritoriji grada Beograda.

Sekretarijat je izradio Strategiju pošumljavanja na osnovu koje je pošumio više od hiljadu hektara novog šumskog zemljišta sa preko 250.000 zasađenih šumskih sadnica i deset tona semena (žira), a takođe je zasađeno oko 5.000 drvorednih sadnica u drvoredima Beograda. Takođe, Strategiju pošumljavanja koriste druga javna preduzeća, koja u okviru svojih programa i nadležnosti vrše sadnju.

Grad Beograd ima više od 30 odsto zelenih površina, u koje se ubraja 16 odsto urbanih i periurbanih šuma, kao i 14,6 odsto zelenih površina. Cilj Sekretarijata je da do 2030. godine 22 odsto površina bude pod šumama.

Redovna i stručna nega

Pored težnje za povećanjem površina pod šumama, jedna od aktivnosti Sekretarijata jeste edukacija svih starosnih grupa i struktura stanovništva o važnosti poštovanja prirode, njene raznolikosti, očuvanja biodiverziteta, imovine grada i svih građana. Kako bi se postojeća šuma održala i razvijala na pravi način, potrebna joj je redovna stručna nega, ali i poštovanje pravila ponašanja u urbanoj šumi: ne ostavljam trag, ne palim vatru u šumi, koristim staze, ne uznemiravam životinje i učim o šumi.

Posadi pravo stablo na pravo mesto je slogan Sekretarijata, a na ovaj važan dan pozivaju se građani da čuvaju prirodu i urbane šume našeg grada, jer je ona najbolja učionica na otvorenom za sve njene posetioce.

Strategija pošumljavanja područja Beograda definiše aktivnosti na racionalnom korišćenju šumskih resursa, zaštiti biodiverziteta i podizanju kvaliteta životne sredine. Strategija, između ostalog, predviđa i integraciju mera iz drugih strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine, odnosno zaštite prirode, zaštite voda, zaštite sistema zelenih površina grada, kao i razvoja šumarstva na teritoriji Beograda.

Strategiju pošumljavanja područja Beograda, u PDF formatu, možete preuzeti na sledećem linku: Strategija pošumljavanja

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti