NBIoT je budućnost komunikacije pametnih mernih sistema

Za korišćenje mogućnosti koje IoT (Internet stvari) nudi pametnim mrežama u velikim razmerama potrebno je mnogo resursa zarad održavanja pouzdane komunikacije. Rešenje predstavlja uskopojasni IoT (Narrowband Internet of Things, skraćeno NBIoT), koji je efikasniji u korišćenju resursa i pogodan za primenu kod projekata velikih razmera, kaže predstavnik domaće industrije pametnih brojila Nenad Nikolić, direktor kompanije EWG.

Savremene elektroenergetske pametne mreže predstavljaju hibridne sisteme, koji se sastoje od energetske infrastrukture i prateće mreže informacionih i komunikacionih tehnologija, uključujući i Internet stvari (Internet of Things, IoT). U praktičnom smislu, Internet stvari podrazumeva mogućnost da sa daljine primate podatke i zadajete komande nekom uređaju, ili da više uređaja to radi između sebe, u skladu sa odgovarajućom listom zadataka. Međutim, za korišćenje mogućnosti koje IoT (Internet stvari) nudi pametnim mrežama u velikim razmerama potrebno je mnogo resursa zarad održavanja pouzdane komunikacije. Rešenje predstavlja uskopojasni IoT (Narrowband Internet of Things, skraćeno NBIoT), koji je efikasniji u korišćenju resursa i pogodan za primenu kod projekata velikih razmera.

NBIoT je mreža niske snage i velike pokrivenosti (Low Power Wide Area) koja omogućava povezivanje i komunikaciju uređaja. NBIoT će biti podržan na većini modernih uređaja kompatibilnih sa 4G LTE platformom, koju obezbeđuju današnji telekom operateri.

NBIoT predstavlja budućnost komunikacije između ovih uređaja.

Kako trenutno komuniciraju pametna brojila u Srbiji?

U Srbiji su trenutno zastupljena sva „mainstream“ komunikaciona rešenja za pametna merila. To podrazumeva takozvanu „point to point“ GPRS komunikaciju, gde pametno brojilo direktno komunicira sa odgovarajućim data centrom. Ovo su servisi koje poseduje 2G generacija uređaja. Pored konvencionalnih GPRS rešenja, u smart metering-u je dosta zastupljena komunikacija koja koristi niskonaponsku mrežu za prenos podataka (Power Line Communication), popularno nazvanu PLC. Postoje i hibridna rešenja gde jedan uređaj poseduje više komunikacionih interfejsa, što mu dozvoljava da u zavisnosti od topologije i mrežnih prilika koristi jedan ili više komunikacionih kanala.

Trenutno su u pripremi komunikacioni moduli koji koriste 4G mrežu kroz NBIoT servise, što je jedna od izuzetnih mogućnosti komunikacije koja polako postaje globalni trend.

Zašto je komunikacija na nivou ovih uređaja važna?

Pre svega, da bi podaci iz pametnog brojila bili pravovremeno i kvalitetno preneti u tačke u kojima imaju upotrebnu vrednost. U kontekstu i dalje visoke tražnje za energentima, optimizacija postojećih resursa je izvesno jedan od stubova energetske efikasnosti, a upravo metrika čini osnovnu jedinicu u tom sistemu.

Zašto se koristi više komunikacionih rešenja? Nije li bilo smislenije opredeliti se za jednu opciju?

Način komunikacije datira od kada su pametna brojila počela da se masovno proizvode. Samim tim, rešenja koja su nastajala su držala korak sa duhom vremena iz kog potiču.  Utoliko, na današnji dan imaju ograničenja u odnosu na tehnološki dostupne opcije. Primera radi, GPRS komunikacija je pouzdano rešenje, ali sa upitnom skalabilnošću. PLC komunikacija može biti složena za održavanje na nivou velikih distributivnih sistema.

Mislim da je danas ključni zadatak pouzdano i pravovremeno preneti celovitu informaciju na velikom broju mernih tačaka.

Postoje li trenutno opcija koja zadovoljava te kriterijume sama? Kako je ovo adresirano u drugim državama? Kakve su mogućnosti srpske privrede?

Ne postoji uniformno globalno rešenje, pre svega zato što je komunikacioni kanal zavisan od dostupne infrastrukture i njenog kvaliteta. Internet of Things koncept je nešto što izvesno objedinjuje viziju budućnosti komunikacionih modema godinama unazad, ali se čini da je tek u poslednjih nekoliko godina uzeo maha i kroz neke veće konkretne komercijalne projekte. U kontekstu smart metering-a, NBioT modemi su tehnološki odgovor koji je u koraku sa današnjim mogućnostima.

Drago mi je da vidim da na nivou domaće privrede već postoje brojni razvojni poduhvati koji eksploatišu ovaj koncept. Sada su to već klasteri firmi i preduzetnika koji dizajniraju namenska rešenja koja efikasnije rešavaju probleme u odnosu na postojeće koncepte.

Mi intenzivno sarađujemo sa Meter & Control i Sitel – Mikroelektronikom na razvoju plug and play NbIoT modula koji će opsluživati merne insturmente, ali i druge kategorije uređaja u skorijoj budućnosti.

Prednost NbIoT modema u odnosu na GPRS ili PLC ekvivalente

Ako bismo poredili ovakve uređaje kroz par ključnih parametara, razlike bi bile jasno definisane. Konkretno, ako uzmemo za primer pouzdanost komunikacije, brzinu prenosa podataka, skalabilnost (mogućnost umnožavanja) i sopstvenu potrošnju uređaja, NbIoT modem bi, verujem, bio pobednik ili u ravni sa pobednikom u svim kategorijama.

Ideja je napraviti modem koji će koristiti pouzdan komunikacioni kanal, a koji neće raditi neprestano, već se u predefinisanim intervalima uključivati iz režima spavanja i slati ažurne podatke, nakon čega se ponovo vraća u režim spavanja. Taj princip je poželjan iz više aspekata. Umanjuje se sopstvena potrošnja, što na milionima uređaja 365 dana u godini nije mala ušteda, radio zagađenje se svodi na minimum, a koristi se komunikacioni kanal koji je kod nas i najvećem broju zemalja pouzdano rešen.

(Autor je direktor firme EWG i predstavnik domaće industrije pametnih brojila)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti