Pretraži
facebook twitter linkedin email

Kategorija: Energetika

Netačne i neosnovane optužbe Janeza Kopača na račun Srbije i EMS-a


Izjava Janeza Kopača, direktora Sekretarijata EZ „da su u EU svi operatori prenosnog sistema obavezni da nude barem 70% prekograničnih kapaciteta na dalekovodima za potrebe trgovanja, dok je u regionu Zapadnog Balkana taj procenat mnogo niži, a najniži je u Srbiji i Crnoj Gori, gde je to 40% kapaciteta” nije utemeljena na tačnim činjenicama, već na tekućoj studiji EZ, u koju je EMS imao uvid i na koju je podneo primedbe zbog brojnih grešaka.


 

Optužbe Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice (EZ) na račun Srbije i Elektromreže Srbije, izrečene na onlajn sastanku sa članovima skupštinskog Odbora (Crne Gore) za ekonomiju, koju je prenela Pobjeda (10. februara 2021. https://www.pobjeda.me/clanak/kopac-najavio-prekrsajni-postupak-za-te) zasnovane su na tekućoj studiji Energetske zajednice u koju je Elektromreža Srbije (EMS) imala uvid i na koju je podnela primedbe zbog brojnih grešaka.

Kopač je rekao „da su u EU svi operatori prenosnog sistema obavezni da nude barem 70% prekograničnih kapaciteta na dalekovodima za potrebe trgovanja, dok je u regionu Zapadnog Balkana taj procenat mnogo niži, a najniži je u Srbiji i Crnoj Gori, gde je to 40% kapaciteta”.

U Odgovoru za Energiju Balkana iz Elektromreže Srbije taksativno pobijaju Kopačeve proizvoljne i netačne kritike:

Prva i osnovna greška odnosi se na pogrešno tumačenje pravila 70%. Energetska zajednica je, suprotno zvaničnom tumačenju nadležnog tela EU - asocijacije ACER, prenosni kapacitet računala zanemarujući kriterijume sigurnosti rada prenosnog sistema električne energije.

Drugo, Energetska zajednica u nacrtu navedene studije nije uzela u obzir činjenicu da su pojedini susedni operatori prenosnog sistema iz EU, mimo tehničkih kriterijuma, smanjivali prekogranični kapacitet koji se daje na raspolaganje tržištu na granici sa Srbijom i za više od 50%, za šta Elektromreža Srbije ne može snositi odgovornost.

Treće, u nacrtu studije nije uzeto u obzir da pojedini operatori prenosnog sistema, kasne više godina sa izgradnjom međudržavnih dalekovoda, iako su oni odavno izgrađeni u Srbiji, zbog čega se ovi kapaciteti ne mogu dati na tržišnu raspodelu.

Četvrto, uprkos svim ovim greškama u navedenoj studiji, u samoj studiji je navedeno da Elektromreža Srbije daje na tržišnu raspodelu najviše, a ne najmanje kapaciteta, bar što se tiče regiona Jugoistočne Evrope.

I poslednje, gospodin Kopač nije bio dovoljno jasan, jer pravilo od 70% nije usvojeno u EZ, zbog čega nije ni obavezujuće za srpskog operatora prenosnog sistema, već je to samo obaveza za članice EU.

Dakle, prava slika je upravo suprotna. I zanimljivo je zašto je Kopač našao za shodno da u Crnoj Gori napada Elektromrežu Srbije. Neosnovano i tendenciozno. I, ne prvi put.

Jer, Elektromreža Srbije je je lider u našem regionu, vezano za primenu softvera i novih metodologija. Proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta EMS radi u svemu u skladu sa pravilima Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema ENTSO-E, koristeći usaglašeni evropski mrežni model, uz primenu zvanične metodologije, koja uvažava kriterijum sigurnosti rada prenosnog sisitema.

„Zbog toga, prekogranični kapacitet koji Elektromreža Srbije trenutno nudi zadovoljava potrebe regionalnog tržišta,” ističu u ovoj kompaniji.

Dalje, EMS ima značajne investicije u razvoj prekograničnih kapaciteta, prvenstveno kroz projekat Transbalkanski koridor. Procena je Elektromreže Srbije da su trenutni proračuni kapaciteta blizu zahtevanog cilja od 70%, a da će nakon realizacije navedenih investicija ovaj cilj biti i dostignut, bez obzira na to da li će i kada će pravilo 70 % biti usvojeno u EZ.

Kopač je, takođe prokomentarisao da ima interesovanja trgovaca za zakupom većih kapaciteta.

„Moramo da istaknemo da interesovanje trgovaca za zakupom kapaciteta između zona trgovanja zavisi od cena na tržištima električne energije. Iz tog razloga učesnici optimizuju svoju poziciju učestvovanjem na različitim smerovima i možemo reći da je zahtev za kapacitetom najčešće veći od raspoloživog kapaciteta”, kažu u EMS-u.

A čak i kada susedni operatori prenosnih sistema podignu kapacitete može se pretpostaviti da će i dalje biti zagušenja, jer svi trgovci uzimanjem kapaciteta optimizuju svoj rad. Naravno, tada će vrednost kapaciteta biti manja.

facebook twitter linkedin email