NIS Calling

NIS isplaćuje dividende za 2021.

Akcionarima NIS-a biće isplaćeno ukupno 5,78 milijardi dinara na ime dividendi za prošlu godinu. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a.

Skupština akcionara NIS-a odlučila je da na osnovu Odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti, akcionarima na ime dividende isplati 5.782.121.784 dinara.

Na ime dividende akcionarima biti isplaćeno 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva koja je iznosila 23.131.745.000 dinara.

Na sajtu kompanije navedeno je da NIS dividende redovno isplaćuje od 2013. godine. Do sada je akcionarima isplaćeno više od 60 milijardi dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari NIS-a koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 19. juna 2022. godine, odnosno na Dan akcionara XIV redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti