Nova oprema za efikasniji rad na kopu Drmno

Zaposleni Površinskog kopa Drmno završili su modernizaciju elektro opreme na bageru SRs 2000/1, najstarijem iz grupe bagera visokog kapaciteta. Pred rukovodiocima rudarskog sektora Ogranka „TE-KO Kostolac“ je i zadatak pripreme kopa za proizvodnju, a potrebno je obezbediti siguran i efikasan rad bagera u delu otkrivke uglja.

Zaposleni u Sektoru elektro održavanja Površinskog kopa Drmno završili su modernizaciju elektro opreme na bageru visokog kapaciteta SRs 2000/1. Rukovodstvo Sektora smatralo je da je modernizacija neophodna s obzirom na činjenicu da je elektro oprema podložna vremenskom i tehničkom starenju, ali i zbog uvođenja novih tehničkih rešenja. Time se direktno podižu tehnološka sigurnost i bezbednost mašine.

Održavanje zadovoljavajuće pogonske spremnosti rudarske mehanizacije

„Sektor elektro održavanja PK Drmno je na stalnom zadatku da održi zadovoljavajuću pogonsku spremnost rudarske mehanizacije. I pored poteškoća karakterističnih za rad na površinskim kopovima, Sektor uspešno realizuje planove, što se potvrđuje dobrim vremenskim iskorišćenjem osnovne rudarske mehanizacije. Praćenjem dosadašnjeg rada bagera i na osnovu evidencije problema u tehnološkom i tehničkom smislu, Sektor elektro održavanja kao prvu rudarsku mašinu iz okvira osnovne rudarske mehanizacije postavio je bager SRs 2000/1 kao prioritet i krenuo u izradu strategije njegovog modernizovanja. SRs 2000/1 je najstariji iz grupe bagera visokog kapaciteta, a bio je i prvi u vremenu početka uvođenja industrijskih računara kao osnove upravljačkih sistema”, rekao je Zoran Miladinović, pomoćnik direktora Direkcije za proizvodnju uglja za elektrotehniku.

Zadatak pripreme kopa za proizvodnju uglja

Pred rukovodiocima rudarskog sektora Ogranka „TE-KO Kostolac“ je i zadatak pripreme kopa za proizvodnju uglja od 12 miliona tona na godišnjem nivou, a potrebno je obezbediti siguran i efikasan rad bagera u delu otkrivke uglja. Doprinos Sektora elektro održavanja ogleda se kroz nabavku, ugradnju i stavljanje u funkciju više elemenata elektro opreme. Obezbeđeni su kompletni srednjenaponski razvod sa 10 ćelija visoke pouzdanosti i bezbednosti, frekventni pretvarači za napajanje dva elektromotora snage po 670 kW, kao i transformator za napajanje frekventnih pretvarača. Takođe su nabavljena po dva nova elektromotora predviđena za napajanje preko frekventnih pretvarača, frekventni pretvarači za napajanje elektromotora dizanja ili spuštanja katarke radnog točka, elektromotori pogona trake 3 sa povećanom snagom na 355 kW, rotorski pokretači za elektromotore pogona trake 3, kompleta napajanja i upravljanja pogonom dizanja/spuštanja trake 3 i elektromotori sa ugrađenim enkoderima za pogon dizanja/spuštanja trake 3. Tu su i nove kabine prvog i drugog rukovaoca, zatim klimatizeri za eliminaciju toplotne energije izazvane radom frekventnih pretvarača, 1.000 metara kabla za napajanje elektromotora sa frekventnih pretvarača, kao i 150 metara kablovskih trasa.

Po oceni Miladinovića, za uspešnu realizaciju projekta elektro modernizacije bilo je neophodno dobro planiranje, nabavka opreme, potrebnih projekata, pojedinih usluga kao i organizacija izvršenja posla. Poduhvat je bio veoma kompleksan, jer je zahtevao organizaciju više učesnika i kvalitetan nadzor Sektora elektro održavanja nad radovima. I pored veoma loših vremenskih uslova i pratećih poteškoća, projekat je uspešno implementiran.

Energetski efikasan bager

Tehnološka spremnost bagera i kvalitet ugrađene opreme su na visokom nivou. U planu su ugradnja i stavljanje u funkciju kompenzatora reaktivne energije gde će se direktno pratiti bilansi potrošnje električne energije, proizvodnje i postignutih ciljeva na smanjenju potrošnje električne energije. To će da doprinese energetskoj efikasnosti rada bagera SRs 2000/1.

Izvor: UrbanCityRadio

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti