Pretraži

O Nama


Uvek aktuelna i značajna kao ključni faktor u ekonomskim, društvenim i geopolitičkim dešavanjima, energetika već dva veka utiče na život pojedinaca, država i globalne zajednice.

To je razlog zašto se tim portala Energije Balkana, pre svega, bavi energetskim temama, a u fokusu su nam i ekološki problemi i pitanja vezana za održivi razvoj. Razvoja nema bez obrazovanja i nauke, a sve to je, naravno, povezano sa ekonomskim temama - finansijama, IT sektorom, digitalizacijom, kao i proizvodnjom, od savremene industrijske do organske proizvodnje u poljoprivredi... i ne može da se razvija bez energetike.

Cilj tima portala Energija Balkana je da, objavljivanjem vesti, izveštaja i analiza ispratimo aktuelna dešavanja u Srbiji, regionu i svetu, da predstavimo najnovije trendove i naučna dostignuća, ali i da u razgovoru sa privrednicima, stručnjacima, akademskom zajednicom i kreatorima ekonomskih i društvenih politika ukaže na ono što je bitno za pojedinca, privredu i celo društvo.