O nama

Energija Balkana je portal na kome možete pratiti najnovije vesti iz sveta enegetike, održivog razvoja, energije i ekologije.
Uvek aktuelna i značajna kao ključni faktor u ekonomskim, društvenim i geopolitičkim dešavanjima, energetika, a samim tim energija, već dva veka utiče na život pojedinaca, država i globalne zajednice, kao i na ekonomiju i održivi razvoj.

A energetika se ne može pratiti bez saznanja o dešavanjima iz sveta nafte, gasa, izgradnje gasovoda, vetroparkova i ostalih obnovljivih izvora energije, kao i njihovom uticaju na životnu sredinu i živi svet koji nas okružuje.

To je razlog zašto se tim portala Energije Balkana, pre svega, bavi energetskim temama, a u fokusu nam je i ekologija, rudarstvo, kao i pitanja vezana za održivi razvoj. Razvoja nema bez obrazovanja i nauke, a sve to je, naravno, povezano sa ekonomskim temama – finansijama, IT sektorom, digitalizacijom, kao i proizvodnjom, od savremene industrijske do organske proizvodnje u poljoprivredi… i ne može da se razvija bez energetike, odnosno, energije.

Energija je sve. Ona se nalazi svuda. Jer od kad postoji univerzum postoji i energija. Iako se pojavljuje u različitim oblicima, suština je da je energija sposobnost da se neki posao obavi. Klasična definicija energije kaže: Energija je sposobnost tela da vrši rad. Savremena civilizacija postoji jer su ljudi naučili kako da pretvaraju energiju iz jednog oblika u drugi, a zatim da je koriste za obavljanje posla.

Jedan od osnovnih karakteristika ekonomije kao i čitave civilizacije je način na koji čovečanstvo koristi energiju. Ključni elementi i pokazatelji razvoja civilizacije su napredak od zaprežne snage do parne snage, potom motora sa unutrašnjim sagorevanjem i na kraju električne snage.

Energetika se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom energenata i energije i predstavlja posebnu oblast privrede. U budućnosti razvoj energetike posebno stavlja akcenat na obnovljivu, zelenu energiju i energetsku efikasnost kao ključ izbegavanja efekta staklene bašte a samim tim i globalnog zagrevanja.

Zato su energija i energetika, uključujući teme vezane za naftu, gas, naftovode, gasovode, održivi razvoj i životnu sredinu teme na koje se naš portal, Energija Balkana, fokusira.

Vaš,
Tim Portala Energija Balkana