Poruka za MRE: poslušajte argumente EMS-a, EPS-a, AERS-a i SANU

Ako se Zakon o korišćenju OIE ne izmeni korist od ovakvog forsiranja gotovo isključivo će imati privatni kapital tj. privatni investitori u OIE, upozoravaju iz EMS-a, apelujući na Ministarstvo rudarstva i energetike da pokaže spremnost, ravnu njihovoj spremnosti da istupaju u javnosti optužujući energetske kompanije za opstrukciju, da prihvati i uvaži agrumentaciju koju im daju stručnjaci iz EMS AD, JP EPS, AERS i SANU, da pristupi izmenama ovog Zakona.

Imajući u vidu činjenicu da Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) reaguje samo na medijske objave, za razliku od dopisa koje šaljemo zvaničnim kanalima komunikacije, te da im je bitno samo ono što EMS AD kaže u medijima, a ne i zvanično u dopisima, ovim putem podsećamo MRE da je EMS, na problem visokog udela neupravljivih OIE, ukazivao od samog početka mandata novog sastava, tokom pisanja Zakona o obnovljivim izvorima energije (ZOIE), a naročito pre dva meseca, kada su anticipirani rizici na koje smo prethodno ukazivali, po stupanju ZOIE krenuli da se akceleratorski pretaču u stvarne pretnje po ceo elektroenergetski sistem RS.

Shodno tome, EMS AD, JP EPS, pa i AERS, svoje zvanične predloge o nužnosti hitnih izmena zakona iz oblasti energetike poslali su još pre dva meseca, tako da je izjava da su vrata ovog ministarstva otvorena za sve predloge klasična zamena teza, navedeno je u saopštenju Elektromreže Srbije.

Iz EMS-a reaguju na jučerašnje saopštenje ministarke rudarstva i energetike, prof. dr Zorane Mihajlović u kome se kaže.

Mihajlovićeva: Drago mi je da čujem da EMS nije protiv zelene energije

„Drago mi je da čujem od EMS da nisu protiv čistih izvora energije i zakona koji uređuje ovu oblast, a koji je usklađen i sa regulativom EU i čije donošenje je bilo važno za otvaranje klastera 4. Takođe verujem da u EMS-u dobro znaju ono što su rekli i nama kad smo zajedno pripremali Zakon o korišćenju OIE, a to je da Srbija neće ni sutra, ni do kraja meseca, ni do kraja godine, a ni u narednih 10 godina, dobiti toliko zelene energije čije bi priključenje ugrozilo funkcionisanje elektroenergetskog sistema”, rekla je Mihajlovićeva.

U saopštenju je rečeno da je energetska tranzicija proces koji je Srbija tek započela i koji će trajati narednih 30 godina, tokom kojih će se mnogo toga promeniti i u načinu kako dobijamo energiju i u tome kako je trošimo. U tom procesu učestvujemo svi, od države koja donosi zakone, preko velikih preduzeća koji ih sprovode, do privrede i građana.

„Drago mi je što su i EMS, kao i EPS i Agencija za energetiku, ipak stali na stanovište Ministarstva da je zelena energija budućnost Srbije i na tome zajedno treba da radi kompletan energetski sektor. Što se nas tiče, vrata Ministarstva uvek su otvorena i za EMS i za sva druga preduzeća i institucije, da daju svoje predloge, da aktivno učestvuju u donošenju propisa i da kao zemlja budemo uspešniji u energetskoj tranziciji”, navela je Mihajlovićeva.

EMS: Ne tražimo da bude po našem već o sistemskom problemu

U odgovoru EMS-a na poruke ministarke energetike ukazuju da sve vreme, tokom učestvovanja u pisanju zakona, kao i sada, odgovor MRE je: „Ne može biti sve po vašem“.

Odgovor EMS-a donosimo u celini:

Ne radi se ovde o tome da bude sve po našem, već se radi o suštinskom, sistemskom problemu, koji – ukoliko se hitno ne pristupi izmenama zakona – trajno ugrožava elektroenergetski sistem RS, građane i privredu.

Tada, kao i sada, naš odgovor je da mi jesmo upravo za OIE, prevashodno upravljive, a ukazujemo na obavezu da se intermitentnim (stohastički varijabilnim) izvorima OIE posveti posebna pažnja prilikom integracije u nacionalni proizvodni miks.

Ponavljamo, niko nikada nije bio protiv obnovljivih izvora energije, u koje, podsećamo još jednom, ne spadaju samo intermitentni (stohastički varijabilni), centralizovani izvori iz vetra i sunca. A, podsetili smo MRE i na važeću Strategiju razvoja energetike RS, koju je usvojila Narodna skupština RS, a koja obrađuje ovu temu.

Ne pričamo paušalno

EMS AD ne daje paušalne procene, već sve bazira na ozbiljnim inženjerskim analizama i studijama, koje smo ministarstvu i zvanično dostavili. Ponavljamo da je neophodno slediti stroga tehnička pravila kada je reč o mogućnosti količine i dinamike prihvata intermitentnih (stohastički varijabilnih) OIE iz sunca i vetra na elektroenergetski sistem Srbije. I to na način koji će obezbediti maksimalnu integraciju istih, ali uz garantovanje održivog, sigurnog i stabilnog rada elektroenergetskog sistema Srbije u budućnosti, uz optimizaciju troškova, koje će snositi privreda i stanovništvo u Srbiji kao i o ekonomskoj opravdanosti.

Zakon o korišćenju OIE, čije izmene zahtevamo, već je doveo do toga da se u zahtevima za priključenje kod EMS AD javi ukupno preko 11.000 MW kapaciteta iz intermitentnih (stohastički varijabilnih) OIE (više od 6.000 MW nakon donošenja zakona) i svih u balansnoj grupi EPS. Na osnovu analiza rađenih u okviru sistemske Studije integracije visokog udela OIE u Republici Srbiji, a uzimajući u obzir dinamiku mogućeg ulaska u pogon datih kapaciteta, to praktično znači da će srpski elektroenergetski sistem, u slučaju da nastavimo sa primenom navedenog zakona, biti ozbiljno ugrožen već 2024. godine, a u praktično bezizlaznoj situaciji već između 2027. godine i 2029. godine iz razloga koje smo jasno naveli i detaljno objasnili u našim zajedničkim dopisima resornom ministarstvu.

MRE radi u interesu privatnih investitora

Dakle, nema reči o „postepenom, kontrolisanom“ ulasku u pogon ovog tipa izvora električne energije u narednih 30 godina, kako kažu iz MRE, već o nekontrolisanom procesu forsiranja integracije ovog tipa OIE u narednih pet do 10 godina, koje konvencionalne elektrane proizvodnog miksa elektroenergetskog sektora Srbije (EPS) ne mogu da balansiraju. Korist od ovakvog forsiranja gotovo isključivo će imati privatni kapital tj. privatni investitori u intermitentne (stohastički varijabilne) proizvodne OIE, ako se ZOIE ne izmeni, i to po hitnosti.

Još jednom ukazujemo na činjenicu da svi predlozi EMS AD, kao i JP EPS, koji su dati tokom izrade predloga Zakona o OIE, nisu uvaženi.

EMS AD ne dovodi u pitanje činjenicu da su Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije u domaći pravni poredak uneta određena rešenja koja su usaglašena sa odredbama međunarodnih akata, odnosno regulative EU, u skladu sa obavezama RS koje su preuzete kroz proces pristupanja EU i na nivou Energetske zajednice. Međutim, problem je nastao zbog toga što se navedenim zakonom u pogledu podsticaja za proizvodnju električne energije iz OIE otišlo mnogo dalje u odnosu na ono što je predviđeno navedenim međunarodnim aktima, konkretno tzv. RED II Direktivom čije odredbe se primenjuju u državama članicama EU.

Podsticaji veći od onih koje u EU propisuje Direktiva RED II

Recimo, sporno je da je zakonom predviđeno da podsticaje predstavljaju i prenošenje balansne odgovornosti sa proizvođača iz OIE na garantovanog snabdevača (odnosno JP EPS), pri čemu je zamišljeno da proizvođač iz OIE snosi samo deo troškova koji nastaju po tom osnovu, i pravo prioritetnog pristupa sistemu za proizvođače iz OIE (što podrazumeva obavezu da se energija koju oni proizvedu prioritetno preuzima, na uštrb energije koja se proizvodi u konvencionalnim elektranama), što inače nije slučaj poznat u Evropi niti je prepoznato navedenom Direktivom. Dodatno, zakon predviđa da se navedene pogodnosti primenjuju ne samo za OIE koji su u sistemu podsticaja, već i za sve proizvođače iz OIE (i one koji nisu korisnici podsticaja), kakav concept, takođe, nije prepoznat u zemljama EU.

Naime, Direktivom RED II u članu 2. tačkom 5. definisana je „šema podrške/pomoći“ pod kojom se označava svaki instrument, program ili mehanizam koji primenjuje država članica ili grupa država članica, koji podstiče upotrebu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem cene te energije, povećanjem cene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine energije kupljene u okviru obnovljivih izvora energije ili na drugi način, što uključuje, ali nije ograničeno na, investicionu podršku, poreska oslobođenja ili smanjenja, povraćaj poreza, programe podrške za obaveze vezane za obnovljivu energiju uključujući programe koji primenjuju zelene sertifikate i programe direktne zaštite cena uključujući tarife za snabdevanje energijom i varijabilno ili fiksno plaćanje premija, a što su potsticaji finasijskog karaktera.

Vanredne pogodnosti za investiture u OIE

S druge strane, Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije članom 9. stav 1. kao podsticaji za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koji se sprovode u određenom podsticajnom periodu kroz sistem tržišnih premija i sistem fid-in tarifa i odnose se na cenu električne energije, ali i preuzimanje balansne odgovornosti i pravo na prioritetan pristup sistemu, kao i druge podsticaje propisane zakonom.

Sve ove vanredne pogodnosti dovele su do današnje situacije u kojoj EMS ima, kao što smo i naveli, zahtev za 11.000 MW kapaciteta i vetra i sunca.

Apelujemo na Ministarstvo rudarstva i energetike da pokaže spremnost, ravnu njihovoj spremnosti da istupaju u javnosti optužujući energetske kompanije za opstrukciju, i prihvati i uvaži agrumentaciju koju im daju stručnjaci iz EMS AD, JP EPS, AERS i SANU i pristupi izmenama zakona.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti