III Međunarodna stručna konferencija

Prozjumeri – dve godine posle

Mesto:

Privredna komora Beograda,
Kneza Miloša 12, Beograd

Datum: 21.05.2024

Dana
Sati
Minuta
Sekundi

O KONFERENCIJI

Porastu broja kupaca-proizvođača električne energike doprinele su prošlogodišnje izmene propisa, kojima se uređuju porezi i naknade koje plaćaju prozjumeri. To je omogućilo da se obračun poreza i naknada ne vrši na preuzetu električnu energiju iz mreže, nego na razliku isporučene i preuzete električne energije. Kroz planirane izmene Zakona o energetici, tokom ove godine, biće uspostavljen pravni okvir za aktivne kupce, koji će proizvedenu zelenu energiju koristi za sopstvene potrebe, a višak da moći da prodaju na tržištu. Biće, takođe unapređene procedure priključenja, rečeno je na 3. Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pozjumeri dve godine posle“ održanoj 21.05.2024. godine u Beogradu.

VIDEO

KOTIZACIJE

Učešće na ovoj konferenciji je bez naplate kotizacije


Za sva pitanja nam se možete obratiti na e-mail: redakcija@energijabalkana.net ili konferencija@energetskatranzicija.net

SPONZORI / PARTNERI

Konferenciju organizuje Energija Balkana uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva rudarstva i energetike a u saradnji sa Elektroprivredom Srbije AD, Privrednom komorom Srbije – Privrednom komorom Beograda i DOMI EKO SOLAR.

IZVEŠTAJ

U Srbiji intenzivno raste interesovanje za dobijanje statusa kupca proizvođača električne energije i do sada je sklopljeno oko 3.400 ugovora sa građanima, firmama i ustanovama, dok je u procesu obrade za priključenje fotonaponskih sistema još oko 2.000 potencijalnih prozjumera. Novi koncept je uveliko zaživeo, a planira se uvođenje i nove kategorije aktivnih kupaca koji će viškove energije moći da prodaju na tržištu, rečeno je na 3. Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pozjumeri dve godine posle“ koju je Energija Balkana organizovala uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Elektroprivredom Srbije AD i Privrednom komorom Srbije – Privrednom komorom Beograda. Sponzor konferencije je kompanija Domi Eko Solar doo.

Maja Vukadinović, pomoćnica ministra za energetsku efikasnost i klimatske promene u Ministarstvu rudarstva i energetike, istakla je da da je energetska samostalnost upotrebom solarne energije korisna svima, kako domaćinstvima i privredi, tako i državi.

„Upravo to predstavlja jedno od oruđa pomoću kojeg možemo uključiti veliki broj građana u energetsku tranziciju. Među prozjumerima imamo manastire, Žiču kao najpoznatiji, osnovne i srednje škole, privredu, industrijske i javne objekte, a u planu je i da se na zgradu Vlade Srbije postave paneli snage 100 kilovata. U poslednjih godinu i po dana broj kupaca proizvođača je u neprekidnom porastu – sada ih je oko 3.100, sa instalisanom snagom od 52 megavata. A pre samo godinu i po ih je bilo sedam puta manje, dok se instalisana snaga od tada povećana 8,5 puta”, rekla je Vukadinović.

Ističući i da su porastu broja kupaca proizvođača doprinele prošlogodišnje izmene propisa, kojima se uređuju porezi i naknade koje plaćaju kupci-proizvođači Vukadinović je objasnila da je to omogućilo da se obračun poreza i naknada ne vrši na preuzetu električnu energiju iz mreže, nego na razliku isporučene i preuzete električne energije.

„Na taj način, značajno se smanjuje osnovica za plaćanje poreza i naknada, ali i pozitivno utiče na brzi povraćaj investicije, što daje još veći podstrek građanima da instaliraju panele”, dodala je Vukadinović.

Biće uspostavljen pravni okvir za aktivne kupce

Uz izmene regulative, kojima je stvoren povoljniji ambijent za razvoj prozjumera, država daje i bespovratna sredstva kroz program Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije.

„Do sada je oko 500 domaćinstava dobilo subvencije za izgradnju solarne elektrane, ili oko 22 odsto ukupnog broja domaćinstava koja su prozjumeri”, navela je pomoćnica ministra.

Vukadinović je najavila i da će se kroz planirane izmene Zakona o energetici, tokom ove godine, uspostaviti pravni okvir za aktivne kupce, koji će proizvedenu zelenu energiju koristi za sopstvene potrebe, a višak da moći da prodaju na tržištu.  Vukadinović je dodala i da će se sprovesti i mere za unapređenje procedure priključenja, naročito na distributivnom nivou, gde je cilj digitalizovan i transparentan postupak priključenja za elektrane i prozjumere.

Pored građana i privreda zainteresovana da bude prozjumer

Vidosava Džagić, pomoćnik direktora Privredne komore Srbije pozdravila je sve učesnike i istakla da tema prozjumera izaziva pažnju kompletne privrede Srbije, posebno industrije zbog izazova smanjenja troškova energije, energetske stabilnosti i energetske efikasnosti, ne samo na nivou kompanija već na nivou zajednice i cele države. Dodala je da je za privredu važno da dalje unapređujemo ove energetske kapacitete i zbog održanja konkurentnosti  i postizanja ciljeva dekarbonizacije.

„Sve je veće interesovanje i rast broja kupaca proizvođača iz obnovljivih izvora energije. Za dve godine Elektroprivreda Srbije je potpisala je više od 3.400 ugovora za oko 53 megavata snage. Do sada je impresivnih 20 miliona kilovat-sati isporučene zelene energije”, rekao je Milan Radunović, savetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije.

Naglašavajući da je, prema poslednjim podacima, 2.400 domaćinstava na krovovima svojih kuća postavilo solarne panele Radunović je istakao i to da je više od 930 proizvodnih objekata u sektoru privrede instaliralo solarne sisteme za svoje potrebe. Solarne panele su postavile i mnoge ustanove, škole, vrtići, studentski centri, manastiri, instituti uz subvencije lokalnih samouprava. Odnedavno, priključena je i prva prava stambena zajednica u Nišu.

„EPS će uvek biti podrška i građanima i kupcima proizvođačima. Planiranjem i razvojem novih projekata, EPS je posvećen razvoju obnovljivih izvora i stvaranju uslova za povećanje njihovog udela u proizvodnji električne energije. OIE imaju budućnost u Srbiji i to ne samo kroz velike projekte vetroparkova i solarnih elektrana i kapacitete za balansiranje njihove proizvodnje, poput Reverzibilne hidroelektrane Bistrica, već i kroz mnoštvo malih projekata prozjumera, koji mogu biti svuda oko nas,” rekao je Radunović

EPS – dodatne pogodnosti za kupce-proizvođače

Ivana Đorđević, direktorka Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u EPS, istakla je da je ovaj koncept promenio način razmišljanja o proizvodnji i potrošnji električne energije, da je stvorena nova dinamika u načinu na koji se troši i stvara energija.

„Za dve godine zajednički smo preležali dečje bolesti i odgovorili na izazove. Zakoni su izmenjeni i usklađeni u interesu kupaca-proizvođača. Promene u obračunima omogućile su prosečnu mesečnu uštedu i do 1.500 dinara po domaćinstvu u poređenju sa prethodnim periodom. Odnosno, izdaci po osnovu poreza su sada manji za 30 odsto u odnosu na period pre izmena”, rekla je Đorđević.

Kako je rekla, EPS je nastojao da učini mnogo toga da motiviše kupce. Onima koji se opredele za elektronsku dostavu računa obračunava se popust svakog meseca od 50 dinara i koristi ga više od 700 domaćinstava prozjumera. Kupcima prozjumerima iz kategorije domaćinstava omogućili smo i popust od 5 odsto na utrošenu električnu energiju za redovno izmirenje obaveza.

Govoreći o tome da je i posle dve godine deo kupaca instalirao veću snagu solarnih panela u odnosu na njihovu potrošnju Đorđević je upozorila da im se tako period isplativosti investicije produžava.

Potrošači treba da realno sagledaju svoje potrebe

„Najvažnije što budući kupac-proizvođač treba da uradi je analiza sopstvenih potreba. Potrebno je da ulaganja u panele prilagodi tako da proizvodnja solarnog objekta na godišnjem nivou bude prilagođena potrebama za energijom”, precizirala je Đorđević.

Direktorka Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u EPS navela je da je do isteka drugog perioda poravnanja na distributivnu mrežu, 31. marta, priključeno oko 3.000 kupaca. Od tog broja, 50 odsto kupaca nije imalo viškova, dok su ostali isporučili 3,2 GWh električne energije u mrežu. Kad je reč o domaćinstvima, 10 odsto njih je isporučilo polovinu  viškova. Oko 34 odsto domaćinstava nije imalo viškova. , još toliko nije imalo viškove veće od 1.000 KWh, dok je oko 20 odsto kupaca isporučilo skoro 2 GWh u mrežu. Čak 60 odsto viškova je od kupaca koji su priključeni tokom prve godine. Tokom druge godine je više priključenih objekata, a manje predate energije.

„To je dobar pokazatelj, jer ukazuje da su kupci bolje planirali kapacitete. Kupci sada imaju više znanja i iskustva. Ali, potrebna je i dalja edukacija u vezi sa načinom funkcionisanja ovog modela i njegovih efekata. Primetno je da je privreda i ove godine bolje planirala svoje kapacitete, jer je količina predatih viškova na kraju perioda poravnanja bila 700 MWh”, rekla je Đorđević.

I dalje potrebna edukacija prozjumera

Učesnici konferencije su se saglasili da je pored jednostavnijih procedura potrebno i edukovati korisnike o tome koliki je optimalan kapacitet elektrane koju postavljaju.

Najbolje rešenje i za kupce-prioizvođače i za distributivni sistem je da se snaga fotonaponskih panela odredi prema godišnjoj potrošnji električne energije, jer su tako gubici sistema najmanji, a period vraćanja investicije najkraći, rečeno je na skupu. To je pokazala i studija o integraciji kupaca proizvođača na distributivni sistem, na kojoj grupa autora sa Elektrotehničkog fakulteta radi zajedno sa nemačkim GIZ-om za potrebe Elekrodistribucije Srbije, a čije rezultate je predstavio profesor dr Darko Šošić.

„Fokus je bio na domaćinstvima, jer ih je bilo najviše. Rađena je analiza za svih pet distributivnih područja u Srbiji. Na primer, podaci za DP Novi Sad su pokazali da je prosečna potrošnja oko 75 odsto potrošača oko 5,5 megavat-časova električne energije godišnje. To znači da bi ograničenje kapaciteta za prozjumere na 6,9 kW instalisane snage pokrilo potrebe za energijom kod 90 odsto domaćinstava u sistemu Elektrodistribucije Srbije”, rekao je Šošić.

Kako je objasnio, kod domaćinstava postoji realan problem da žele da postave solarne panele. Ali, ne znaju koliki kapacitet im je potreban.

„Ako neko postavi panele veće snage nego što mu je potrebno i stalno predaje energiju u sistem to nije problem za distributivni sistem – dok je takvih kupaca proizvođača malo. Ukoliko ih bude mnogo u jednom delu mreže dolazi do problema. Ubedljivo najbolje rešenje je kada snaga panela približno pokrije godišnju potrošnju kupca proizvođača”, istakao je Šošić.

Ogroman broj zahteva za priključenje prozjumera u EDS-u

Predrag Matić, direktor Direkcije za planiranje i investicije u Elektrodistribuciji Srbije (EDS) istakao je da Elektrodistribucija Srbije zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike radi na dodatnom pojednostavljivanju i ubrzanju procedura za kupce-proizvođače. Precizirao je da su na distributivnu mrežu trenutno priključeni kapaciteti kupaca-prizvođača instalisane snage oko 52 megavata. A u obradi je veliki broj zahteva za nova priključenja.

„I dve godine posle uvođenja kupaca-proizvođača za Elektrodistribuciju Srbije izazovi su ostali isti. Interesovanje za sticanje statusta kupca-proizvođača je veliko. Značajno je porastao broj zahteva od izmena zakona o obnovljivih izvorima energije. Izmenama propisa od 1. januara za domaćinstva za kupce-proivođače ograničena je snaga na 10,8 kilovata, dok će za sve ostale od 1. jula ograničenje biti 150 kilovata. Zbog toga je, pogotovo iz industrije, došao enorman broj zahteva za priključenje elektrana snage veće do 150 kilovata. Imamo čak 1.588 zahteva kupaca proizvođača iz industrije za priključenje čak 415,6 megavata solarnih kapaciteta, kao i zahteve 437 domaćinstava i četiri stambene zajednice”, rekao je Matić.

Upozoravajući da se ceo proces priključenja kupaca-proizvođača ne može posmatrati odvojeno od zahteva ostalih proizvođača električne energije za priključenje elektrana Matić je naglasio da EDS ima još 3.146 zahteva proizvođača za kapacitete ukupne snage oko šest gigavata. Istakao je da je veliki izazov rešiti ovako veliki broj zahteva sa ograničenim brojem ljudi koji rade taj deo posla.

EPCG uspešno sprovodi projekte SOLARI

Iskustva Crne Gore preneo je Ljubiša Đurković, tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore, koji je predstavio uspeh projekta Solari 3000 plus i nastavak sa projektom Solari 5000 plus.

„EPCG je u skladu sa dugoročnim ciljevima i strategijom održivosti inicirala veliki broj projekata za korišćenje obnovljivih izvora energije. Motiv za pokretanje projektata Solari pored povećanja korišćenja OIE bio je i da se sagrade nov energetski kapaciteti, kao i korišćenje povoljnih sredstava fondova i banaka za OIE projekte, energetska tranzicija, ali i pozitivni efekti za građane i industriju. Rukovodili smo se i time da će izgradnja velikog broja solarnih elektrana doprineti smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu”, rekao je Đurković.

EPCG je do sada, kako je naveo, od 2022. godine od kraja 2023. godina na više od 3.500 objekata kupaca-proizvođača iz kategorije domaćinstva ugradila više od 3.500 fotonaponskih Sistema – uglavnom u opsegu snage od tri do 10 kilovata.

„Logičan nastavak projekta Solari 3000 plus i 500 plus bio je novi projekat Solari 5000 plus koji sada realizujemo sa ćerkom kompanijom Solar gradnja, koja se bavi gradnjom solarnih elektrana na krovovima. Razvijamo   i solarne elektrane na tlu. Do sada realizovali smo nešto više od 40 megavata solarnih kapaciteta. Imamo impozantan rezultat da je više od 1.700 korisnika proizvelo više energije nego što je potrošilo za godinu dana, odnosno višak proizvodnje bilo je 27,6 GWh električne energije”, naglasio je Đurković.

Ambiciozni ciljevi EU sa modelom kupac-proizvođač

O trendovima u EU govorio je Željko Marković, stručnjak za energetiku iz kompanije SCITECH. Ističući da razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije u EU kreće od uvođenja prvih fid-in tarifa 1991. godine u Nemačkoj ovaj stručnjak za energetiku je ukazao da najnovije direktive za cilj imaju da se u EU iz OIE dobija najmanje 42,5 odsto energije do 2030. godine, sa namerom da to bude 45 odsto.

Prema njegovim rečima, sistem popisa i podsticaja, uključujući i koncept kupaca-proizvođača doveo je do značajnog porasta korišćenja obnovljivih izvora energije.

„Na primer, Holandija je ubedljivo prva po postavljenim fotonaponskim sistema sa čak 1,28 kilovata snage solarnih panela po stanovniku. Nemačka je na drugom mestu sa 0,98 kilovata, a Danska treća sa 0,83 kilovata. Srbija je i dalje na par vati snage po stanovniku”, rekao je Marković.

Kako je dodao EU je dostigla 37 givatata kapaciteta instaliranih fotonaponskih panela kod domaćinstava, sa trednom da ukupna snaga instalisanih kapaciteta kod domaćinstava dostigne 52 gigavata do 2027. godine.

„U EU je trenutno, do 10% je proizvodnja električne energije prozjumera u odnosu na ukupnu potrošnju. Ipak, moguće je da ovaj procenat naraste i na preko 50% u 2050. godini. To znači između 1.500 TWh i 1.700 TWh proizvodnje električne energije u 2050. godini”, precizirao je Marković.

Da bi se to postiglo EU će, navodi Marković, ograničiti rok za izdavanje odobrenja za priključenje na maksimum tri meseca, usvojiti odredbe koje će osigurati da su sve nove zgrade  spremne za postavljanje panela i urediti da ugradnja solarnih panela bude obavezna za sve nove javne i poslovne objekte sa korisnom površinom većom od 250 kvadratnih metara do 2026. godine, za sve postojeće javne i poslovne objekte sa korisnom površinom većom od 250 m2 do 2027. I za sve stambene objekte do 2029. godine.

PROGRAM

Od 9,30 do 10h             Okupljanje učesnika, registracija i kafa dobrodošlice

Od 10 do 10,30h           Otvaranje konferencije

·       Milan Radunović, savetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije AD – POTVRĐEN

·       Ljubiša Đurković, tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore – POTVRĐEN

·       Maja Vukadinović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene – POTVRĐENA

Od 10,30 do 10,50                      Predavanje:

„Uticaj kupaca-proizvođača na distributivni sistem“, Dr Darko Šošić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – POTVRĐEN

Od 10,50 do 12,00       uvodna izlaganja

·       Ivana Đorđević, direktor Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u Elektroprivreda Srbije AD – POTVRĐENA

·       Predrag Matić, direktor Direkcije za planiranje i investicije Elektrodistribucije Srbije – POTVRĐEN

·       Ljubiša Đurković, tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore – POTVRĐEN

·       mr Željko Marković, SCITECH doo Beograd  – POTVRĐEN

Od 12,00 do 13,00                      Diskusija

Od 13,00 do 14,00                      Kafa i umrežavanje

Pozvani učesnici:

·       Predstavnici državnih institucija, akademske zajednice, naučnih instituta, strukovnih i privrednih udruženja, stručnjaci, predstavnici prozjumera, kompanija kupaca-proizvođača električne energije, elektroenergetskih kompanija zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici proizvođača solarnih panela…

·       Mediji.

Moderator: Jelica Putniković, Energija Balkana

O čemu ćemo pričati:

·       Kupac-proizvođač električne energije više nije retkost, reč prozjumer se odomaćila u svakodnevnom govoru, a mnogi građani, kao i vlasnici malih i velikih firme shvatili sve mogućnosti i prednosti proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, kako bi obezbedili pristupačnu, jeftiniju energiju.

·       Mnoge krovovima u Srbiji i zemljama u region krase solarni paneli. Koncept energetske samostalnosti koji donose kupci-proizvođači upotrebom solarne energije koristan je svima: domaćinstvima, privredi ali i državi. Dakle, celokupnom društvu.

·       Polako se prevailaze „dečje bolesti“ i nadograđuju međusobni odnosi svih učesnika u ovoj energetskoj priči. Krajnji cilj kupaca-proizvođača je da sebi obezbede što jeftiniju zelenu električnu energiju. Svoj interes imaju i energetske kompanije, s tim što i one moraju da se prilagođavaju novim uslovima rada elektroenergetskih sistem, u kojima je broj prozjumera sve veći.

·       I broj uvoznika, pa i domaćih proizvođači i prodavaca solarnih panela se povećava, konkurencija je sve veća, a pored finansijskog efekta kupci-proizvođači sve više traže kvalitet, bezbednost i sigurnost svojih mini elektrana na krovovima.

PODELI ČLANAK

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *