Rudnik Brskovo pruža, bezbednost, ekonomski potencijali i održivost

Projekat rudnika cinka Brskovo usklađen je sa najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i u skladu je sa praksama EU, kao i najboljim svjetskim praksama u rudarstvu. Projekat je pažljivo koncipiran prema strogim smernicama za zaštitu životne sredine i zdravlja koje propisuju EBRD i IFC. Projekat rudnika Brskovo u potpunosti je posvećen transparentnosti, istini i odgovornosti. Smatramo da otvorena i iskrena komunikacija predstavlja ključ za rešavanje nesporazuma i omoguáva da se jasno sagledaju i razumeju uticaji projekta.

Kompanija Tara Resources, koja razvija projekat rudnika Brskovo u Mojkovcu, svesna je interesovanja i pažnje koju ova tema privlači, a uvažavajući zabrinutost javnosti zbog uticaja ovih aktivnosti na životnu sredinu i ljudsko zdravlje želi da naglasi da će se projekat u potpunosti odvijati u skladu sa najvišim standardima u oblasti zdravlja, bezbednosti i upravljanja životnom sredinom prema praksama koje važe u zemljama Evropske unije.

Sa tim u vezi projekat, za koji će biti korišćena najsofisticiranija rudarska tehnologija, ne predstavlja rizik po javno zdravlje, a koncipiran je tako da u potpunosti minimizira uticaj na životnu sredinu.

Zaštita životne sredine i usklađenost sa propisima

Projekat rudnika cinka u Brskovu usklađen je sa najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i u skladu je sa praksama EU, kao i najboljim svetskim praksama u rudarstvu. Projekat je pažljivo koncipiran prema strogim smernicama za zaštitu životne sredine i zdravlja koje propisuju EBRD i IFC.

Kao što je to slučaj u rudnicima u Švedskoj, Španiji i Portugaliji, rudnik cinka u Brskovu sadrži samo tragove (<0,01%) žive, antimona i drugih prirodnih elemenata koji se nalaze u zemljinoj kori. Važno je napomenuti da su ovi tragovi sigurno inkapsulirani unutar cinkovih koncentrata namijenjenih za fabrike cinka širom Evrope i sveta. Ovi tragovi ne predstavljaju pretnju tokom procesa rudarenja, što garantuje najveći nivo zdravstvene i ekološke sigurnosti.

Kada o ovome govorimo važno je naglasiti da je na globalnom nivou vađenje cinka izuzeto iz Minamata konvencije, čime se naglašava posvećenost industrije očuvanju zdravlja i zaštiti životne sredine.

Ekonomski potencijal

Projekat rudnika Brskovo ima potencijal da značajno doprinese unapređenju ekonomskog razvoja Crne Gore. Upravo zbog činjenice da ova perspektiva nije naišla na bezrezervnu podršku onih koji izražavaju zabrinutost zbog ekoloških problema nastalih u prošlosti neophodno je jasno i precizno predstaviti sve detalje projekta.

Ne zanemarujemo činjenicu da crnogorska rudarska istorija nosi teret grešaka prošlih vremena, naročito ekoloških propusta kada je reč o upravljanju rudarskim otpadom. Međutim, projekat koji kompanija Tara Resources namjerava da razvije u potpunosti uzima u obzir sve važne aspekte po ovom pitanju, po uzoru na najbolju praksu i u skladu sa rudarskim standardima najrazvijenijih zemalja.

Obaveza prema najboljim praksama

Projekat se obavezuje na korišćenje najboljih dostupnih tehnologija i procesa koji su dizajnirani da maksimiziraju efikasnost, dok istovremeno minimiziraju štetu po životnu sredinu, u skladu sa crnogorskom legislativom i najvišim evropskim standardima. Zbog toga je najvažnije istaći da projekat ne koristi natrijum-cijanid, kontroverzni hemijski agens sa poznatim rizicima po bezbednost i životnu sredinu. Umjesto toga, u ovom postupku koriste se odabrane hemikalije kao što su kreč, natrijum-hidroksid, cink-sulfat i natrijum-metabisulfit, one koje ne predstavljaju rizik po zdravlje ili životnu sredinu i koje imaju široku primenu u mnogim drugim industrijama.

Integrisano upravljanje otpadom

Ključna promena u odnosu na dosadašnju praksu leži u inovativnom objektu za integrisano upravljanje otpadom. Ovaj objekat se razlikuje od tradicionalnih brana za flotaciju i predstavlja čvrsti građevinski objekat, u čvrstoj steni. Tehnički gledano, otpadni materijali iz procesa fine mineralne obrade usmeravaće se u specijalizovane obložene ćelije koje će omogućiti efikasno dreniranje, ostavljajući otpad u čvrstom obliku. Kameni nasipi dizajnirani su i modelirani kako bi izdržali najjače zemljotrese i eliminisali rizik od slučajnih izlivanja u obližnje reke.

Osim toga, objekat za integrisano upravljanje otpadom ima sveobuhvatan sistem drenaže koji može da se nosi sa najjačim padavinama, pri čemu sva drenaža i površinska voda prolaze kroz rigorozan tretman u savremenoj postrojenju za prečišćavanje vode.

Budući da je istaknuta i zabrinutost zbog vizuelnog uticaja projekta, preduzete su mere kako bi se smanjila vidljivost. Iako će neka područja neizbježno biti vidljiva, veći dio projekta biće zaklonjen iza brda. Strategijom je predviđeno i da oko projekta bude zasađen zeleni pojas, a pored toga terasirano zemljište na izloženim područjima biće prekriveno travom i drvećem, postepeno spajajući projekat sa prirodnim okruženjem.

Zdravlje i bezbednost zajednice

Razumemo i da se kod svih onih koji nisu imali priliku da se detaljnije upoznaju sa svim pojedinostima projekta postoji zabrinutost za javno zdravlje, međutim, upravo ovaj projekat stavlja zdravlje i bezbednost zajednice kao najviši prioritet.

Plan u ovoj oblasti biće implementiran kako bi unapredio zdravstvene usluge za lokalnu zajednicu. U tom smislu želimo da naglasimo da su bezbednost, javno zdravlje i očuvanje životne sredine temeljni principi na kojima se zasniva ovaj projekat.

Poboljšanje kvaliteta vode

Izuzetno važan aspekt ovog projekta je poboljšanje kvaliteta vode u okolnim rekama. Sadašnje curenje kontaminirane vode iz starih rudarskih radova u reku Rudnicu biće zaustavljeno, a sva voda koja izlazi iz rudnika će biti tretirana putem inovativnog postrojenja za prečišćavanje vode. Ovo će imati pozitivan uticaj na kvalitet vode u reci Tari i okolnim ekosistemima.

Takođe, budući da se moglo čuti i da postoji zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja područja koja su pod UNESCO zaštitom i nacionalnih parkova izuzetno je važno da naglasimo da je otisak projekta minimalizovan kako bi se izbegla bilo kakva povreda ovih neprocenjivo vrednih zona. U tom smislu, projekat ne predstavlja pretnju ovim zaštićenim pejzažima.

Transparentnost i odgovornost

Projekat rudnika Brskovo u potpunosti je posvećen transparentnosti, istini i odgovornosti. Smatramo da otvorena i iskrena komunikacija predstavlja ključ za rešavanje nesporazuma i omoguáva da se jasno sagledaju i razumeju uticaji projekta.

Uz korišćenje najsavremenije kanadske tehnologije, poštovanje strogih sigurnosnih protokola i posvećenost ekološkom upravljanju, ovaj projekat nudi ne samo izvanrednu priliku za ekonomski razvoj severa Crne Gore, već i pravu šansu za preoblikovanje priče o rudarstvu. Birajući progras koji poštuje i harmonizuje se sa prirodom, Crna Gora će imati svetski primer ekonomske inicijative koja spaja razvoj i očuvanje prirode.

Pročitajte i tekst: Da li gradnja najvećeg rudnika u Evropi oduzima Crnoj Gori zvanje ekološke države?

Izvor: Pobjeda.me

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti