Slovenija: Subvencije za OIE i povećanje energetske efikasnosti

Bespovratni novčani podsticaji građanima za solarne elektrane za samoodrživost i za zajednička ulaganja u grejanje starijih stambenih objekata. Građanima je na raspolaganju 10 miliona evra grantova za finansijske podsticaje. Podsticaj će se dodeljivati za investicije od 1. marta 2023. godine.

Eko Sklad, Slovenački ekološki javni fond, objavio je dva nova javna poziva za sufinansiranje investicija u korišćenje obnovljivih izvora i povećanje energetske efikasnosti. Prvi poziv je namenjen građanima za postavljanje solarnih elektrana za samosnabdevanje električnom energijom, a cilj drugog je da građani i pravna lica realizuju zajednička ulaganja u grejanje starijih objekata sa tri i više pojedinačnih delova.

Predmet javnog poziva javnog poziva 104SUB-SO22 su bespovratni novčani podsticaji za već realizovana ulaganja u nabavku i ugradnju novih uređaja za individualno i društveno samosnabdevanje električnom energijom kupaca u domaćinstvu ili malog biznisa, koji proizvode električnu energiju korišćenjem solarne energije.

Samosnabdevanje električnom energijom

Sada se po prvi put dodeljuje podsticaj i za uređaje za samosnabdevanje električnom energijom, koji imaju ugrađeno baterijsko skladište električne energije. Kapacitet skladišnog rezervoara mora biti najmanje 0,7 sati rada uređaja za samosnabdevanje električnom energijom pri nazivnoj električnoj snazi (u kV).

Građanima je na raspolaganju 10 miliona evra grantova za finansijske podsticaje. Podsticaj će se dodeljivati za investicije od 1. marta 2023. godine. Uređaji moraju već biti u funkciji kada se podnese prijava.

Visina bespovratnog novčanog podsticaja najviše do 80% od zbira priključne snage poletišta iznosi: 500 evra za 1 kV instalisane nazivne električne snage uređaja za samosnabdevanje električnom energijom sa baterijskim skladištem električne energije, ali ne više od 25% opravdanih troškova ulaganja i 50 EUR za 1 kV instalisane nazivne električne snage uređaja za samosnabdevanje električnom energijom bez baterijskog skladištenja električne energije, ali ne više od 25% opravdanih troškova ulaganja.

Za grejanje na OIE

Predmet javnog poziva 103SUB-SOG22 su bespovratni novčani podsticaji za nova zajednička ulaganja u grejanje starijih objekata sa tri ili više pojedinačnih delova na celoj teritoriji Republike Slovenije, koji su namenjeni stanovanju ili poslovnoj delatnosti.

Bespovratni novčani podsticaj za fizička i pravna lica koja su vlasnici stanova u starijim zgradama sa tri ili više pojedinačnih delova iznosi 20% opravdanih troškova ulaganja i biće dodeljen za sledeće mere investicija koje nisu završene: ugradnja solarnog sistema grejanja; ugradnja kotla na drvnu biomasu za centralno grejanje objekta; ugradnja toplotne pumpe za centralno grejanje zgrade i zamena toplotne stanice ili ugradnja nove toplotne stanice za priključenje na sistem daljinskog grejanja zgrade.

Pravo na subvenciju imaju stariji objekti za koje je do 1. jula 2010. godine izdata građevinska dozvola za građenje ili promenu namene.

Izvor: Portal Ministarstva za infrastrukturu R. Slovenije

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti