Solari – projekti EPCG koji doprinose energetskoj stabilnosti Crne Gore

Jedno od suštinskih pitanja vezano ze srednjoročnu i dugoročnu strategiju razvoja proizvodnje električne energije u Crnoj Gori je očuvanje energetske stabilnosti, što podrazumijeva što manju zavisnost od uvoza energije odnosno težnju ka većoj energetskoj nezavisnosti. Na tom putu je značajno korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora. Zbog toga se EPCG opredelila za implementaciju projekata Solari.

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je u skladu sa svojim dugoročnim ciljevima i strategijom održivosti u poslednjih par godina inicirala veći broj projekata koji imaju za cilj korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora.

Prilikom opredeljenja da se odluči za pokretanje projekta Solari 5000+, EPCG se rukovodila sledećim važnim faktorima:

  • povećati udeo proizvedene električne energije iz obnovljivih i jevtinijih izvora;
  • sagraditi nove energetske izvore korišćenjem sredstava iz fondova ili banaka, koji su zainteresovani za podsticanje razvoja OIE kroz odobravanje povoljnih kredita, grejs perioda i minimalnih kamatnih stopa;
  • sticanje novih znanja i iskustava o zelenoj energiji i njenim pozitivnim efektima u kontekstu procesa energetske tranzicije;
  • ostvarivanje pozitivnih efekata za građane i privredne subjekte, koji će nakon isteka perioda kredita dobijati značajno umanjene račune za električnu eneriju, jer će njihove solarne elektrane proizvoditi električnu energiju u količini koja je približno jednaka količini energije koja zadovoljava njihove potrebe;
  • nepostojanje rizika od nestanka izvora energije;
  • smanjenje gubitaka u prenosu – jedna od značajnih negativnih stavki kod poslovanja EPCG, s obzirom na to da se elektična energija u tako velikim količinama ne može skladištiti i da gubitak nastaje uvijek onda kada je proizvodnja veća od potrošnje, a tačna predvidivost nije moguće s obzirom na veliki broj krajnjih potrošača, dok s druge strane EES mora da bude sposoban da podnese i ekstremne potrošnje koje mogu biti samo u nekom određenom trenutku u vremenu.

Benefit za EPCG: dodatni prihod

EPCG će nakon implementacije projekta Solari 5000+ kroz izvoz/prodaju oslobođene energije po berzanskim cijenama ostvariti dodatni prihod.

Tri su glavna učesnika projekta: EPCG, subjekti i finansijske institucije.

Sa strane subjekta projekat je isplativ ukoliko neće plaćati mesečnu ratu koja je veća od prosečnog mesečnog računa. Finansijske institucije pored zarade koju imaju od kamate, ostvaruju pozitivan efekat, jer će u svom portfoliju imati finansiranje OIE, s obzirom da je zelena energija u fokusu. EPCG kao benefit ima sticanja znanja o novim tehnologijama. A potrebno je da je Neto sadašnja vrednost pozitivna i da je prihvatljiv period otplate kredita.

Projekat se zasniva na 70MW instalisane snage koja dolazi od nekoliko hiljada subjekata, gde svaki individualni subjekat instalira jedinstvenu potrebnu snagu i na taj način postaje mini solarna elektrana. U zavisnosti od instalisane snage projekat za posledicu ima i značajno smanjenje tehničkih gubitaka u distributivnoj mreži.

Studija je bazirana na tome da subjekti plaćaju rate približno jednake prosečnim računima.

Razmena

Proizvedeno više nego što je potrošeno: u ovom slučaju EPCG otkupljuje višak električne energije od subjekta, što daje mogućnost zarade subjektima.

Subjekat je potrošio više nego što je proizvedeno: u ovom slučaju EPCG subjektu ispostavlja račun za dodatno potrošenu električnu energiju.

Predlog je da se jednom godišnje vrši sravnjivanje viškova i manjkova, što je definisano i izmenama i dopunama Zakona o energetici.

Perspektive

Projekat se sagledava sa aspekta narednih 25 godina.

Proizvedena količina električne energije (kWh): parametar se dobija simulacijom rada sistema na godišnjem nivou upotrebom softverskog alata PV SOL 2021. Proizvodnja sistema je analizirana za više karakterističnih lokacija (sever, centar, jug) kao i za različite azimutne i altitudne uglove montaže fotonaponskih modula. Iz ovog podatka se dobija specifični godišnji prinos električne energije (specific annual yield) u (kWh/kW ili kWh/kWp), u zavinosti od toga da li se posmatra jednosmerna ili naizmenična snaga fotonaponskog sistema.

Struktura instalisane snage i proizvodnja po regionima:

  • 40% ukupne instalisane snage 28MW biće instalisano u južnoj regiji Crne Gore, gde je najveći Specifični godišni prinos električne energije 1,686kWh po 1kW instalisane snage, što daje 47GWh proizvedene električne energije.
  • 40% ukupne instalisane snage 28MW biće instalisano u centralnom delu Crne Gore, gde je Specifični godišni prinos električne energije 1,637kWh po 1kW instalisane snage, što daje 46GWh proizvedene električne energije.
  • 20% ukupne instalisane snage 14MW biće instalisano u severnoj regiji Crne Gore, gde je Specifični godišni prinos električne energije najmanji i iznosi 1,571kWh po 1kW instalisane snage, što daje 22GWh proizvedene električne energije.

Nakon realizacije projekta Solari 5000+, odnosno ugradnje FNS ukupne snage 70MW, očekivana ukupna proizvodnja je 115,038,000 kWh.

U projektu Solari 3000+ koji je realizovan krajem prethodne godine i u Projektu Solari 5000+ čija je realizacija u toku, EPCG je uspela da u saradnji sa kćerkom kompanijom EPCG – Solar-Gradnja, koja izvodi radove na ugradnji Fotonaponskih sistema do sada instalira oko 40MW na oko 4.300 objekata. Plan je da realizacijom Projekta Solari 5000+ bude ukupno instalirano 100MW.

Očuvanje energetske stabilnosti

Jedno od suštinskih pitanja vezano ze srednjoročnu i dugoročnu strategiju razvoja proizvodnje električne energije u Crnoj Gori je očuvanje energetske stabilnosti, što podrazumijeva što manju zavisnost od uvoza energije odnosno težnju ka većoj energetskoj nezavisnosti.

Preduslovi za to su izgradnja novih elektrana iz obnovljivih izvora (solarnih i vetroelektrana) i iskorišćenje za sada neiskorišćenog potencijala reka, odnosno, hidropotencijala, kao i da se obavi optimalno planiranje energetskog miksa SE i VE i da se maksimalno iskoriste i izgrade novi balansni i bilansni kapaciteti.

Neminovno je da Crna Gora mora da gradi nove proizvodne kapacitete, koji mogu brzo ući u pogon. Mora se voditi računa o količini uvezene energije na godišnjem nivou i o količini novca koji se utroši na uvoz električne energije. Mora se permanentno postavljati pitanje koliko se za taj novac može izgraditi novih MW. To je put da promenimo način razmišljanja i da dođemo do optimalnog energetskog miksa, koji će nam garantovati izvesniju budućnost u energetici.

(Napomena: Autor je tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti