Šta Indija može da nauči od Nemačke o biogasu?

Evropa je jedno od najvećih tržišta gasa na svetu, sa približno 10 000 biogasnih postrojenja. Indija, na primer, može da pogleda neke od uspešnih nemačkih priča o biogasu. Ciljani podsticaji za izgradnju sistema, praćenje korišćenja zemljišta i sirovina, diverzifikacija krajnje upotrebe i konsultacije sa zainteresovanim stranama su neke od oblasti koje je Nemačka dobro definisala.

Izgleda da Indija gleda da poboljša svoj kapacitet biogasa u okviru Nacionalnog programa bioenergije. Ovo planira da ostvari tako što će dozvoliti ubrizgavanje komprimovanog biogasa u gasnu mrežu i pokretanje jedinstvenog portala za registraciju biogasa. Za ovo, Indija može da uzme lekcije iz Nemačke, piše Renewable Watch.

Evropa je jedno od najvećih tržišta gasa na svetu, sa približno 10 000 biogasnih postrojenja. Električna energija biomase doprinosi jednoj petini proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u Nemačkoj.

Razvoj nemačkog sektora biogasa

Podsticanje nemačkog sektora biogasa došlo je 2000. godine kroz uvođenje Zakona o obnovljivim izvorima energije (Erneuerbare-Energien-Gesetz ili EEG). Zakon o obnovljivim izvorima energije je bio ključan u promovisanju obnovljive energije i zalaganju za povećanu upotrebu biogasa. Za nemačko tržište biogasa se popularno kaže da sledi četvorofazni tržišni model – uvođenje, proširenje, konsolidaciju i stagnaciju – što je u skladu sa amandmanima Zakona o obnovljivim izvorima energije.

U svojoj uvodnoj fazi Zakon o obnovljivim izvorima energije dozvolio je fiksnu fid-in tarifu za 20 godina od početka rada svakog novog kvalifikovanog postrojenja. U fazi proširenja, amandman na Zakon iz 2004. povećao je ekonomske podsticaje za sektor biogasa na osnovu konsultacija sa zainteresovanim stranama koje su održane pre izmene. Sa bonusom za obnovljive izvore, tehnološkim bonusom i najavom bonusa za kombinovanu toplotnu i električnu energiju, operateri biogasnih postrojenja su dobili priliku da udvostruče svoj prihod, što je rezultiralo procvatom u sektoru biogasa. Iako je ovo koristilo poljoprivrednicima, takođe je rezultiralo dolaskom većih igrača poput zadruga i privatnih kompanija, koji su postali većinski proizvođači. Zbog toga se amandman iz 2009. fokusirao na promovisanje malih biogasnih postrojenja u odnosu na velika biogasna postrojenja, što je uticalo na korišćenje zemljišta i obrazac gajenja useva u zemlji. Nove kategorije subvencija i podsticaja uvedene su da bi se povećala upotreba tradicionalnih poljoprivrednih ostataka u biogasnim digestorima.

Amandman iz 2012. uzeo je u obzir iskrivljenu upotrebu zemljišta i uveo ograničavajuću upotrebu kukuruza u biogasnim postrojenjima kako bi se suzbila rastuća površina uzgoja kukuruza i povećala raznovrsnost useva za proizvodnju energije. Amandman o Zakonu o obnovljivim izvorima energije iz 2014. smanjio je subvencije, posebno one koje su podstaknute ograničenjima energetskih useva. Amandman je takođe ograničio proizvodnju biogasa i predložio sporo povlačenje fid-in tarife za veća postrojenja, koja je zamenjena sistemom zasnovanim na tenderima sa tržišnim premijama u amandmanu iz 2017. koji je usporio proizvodnju biogasa u zemlji.

Nakon gasne krize u Evropi izazvane ratom Rusije i Ukrajine, industrija očekuje da će biogas i komprimovani biogas u Nemačkoj postati glavna energetska goriva, a da će privatne firme pokazati obnovljeno interesovanje. Globalna privatna tržišna firma Partners Group nedavno je kupila 60 megavata (MW) „Platforme“, koja se sastoji od 35 biogasnih postrojenja i 10 postrojenja za biometan širom severoistočne Nemačke, kako bi prodavala električnu energiju dobijenu iz biogasa.

Lekcije za Indiju

Postoje mnoge lekcije koje Indija može da nauči iz svog sopstvenog iskustva vezanog za biogas. Takođe, zemlja može da pogleda neke od uspešnih nemačkih priiča o biogasu. Ciljani podsticaji za izgradnju sistema, praćenje korišćenja zemljišta i sirovina, diverzifikacija krajnje upotrebe i konsultacije sa zainteresovanim stranama su neke od oblasti koje je Nemačka dobro definisala, pa Indija može imati koristi od sličnih mera.

Posmatrajući uspeh Nemačke, nalazimo da je ključni razlog za prihvatanje biogasa u zemlji bio to što je bio usmeren na podsticaje za izgradnju tržišnih sistema umesto na samo upumpavanje kapitala u sektor. Podsticaj za pružanje fid-in tarifa je primer. Centralna finansijska pomoć za postrojenja na biogas u Indiji je ograničena. Vlada treba da igra ulogu graditelja sistema tako što će podsticati ispravnu krajnju upotrebu ili obavezno odvajanje komunalnog otpada na izvoru.

Dalje, pošto indijska vlada nastoji da poveća upotrebu biogoriva i biogasa u zemlji, od ključne je važnosti da se osigura da energetski usevi ne oduzimaju zemlju usevima za ishranu, čime se ugrožava bezbednost hrane. Vlada takođe mora da osigura da ovo proširenje ne rezultira bilo kakvom štetom po životnu sredinu. To može da se učini praćenjem sirovina koje se koriste za proizvodnju biogasa u Indiji ako je potrebno. Dalje, zemlja kao što je Indija sa ogromnim problemom odlaganja otpada i povećanjem deponija, neophodno je da se fokusira na korišćenje otpadnih proizvoda (poljoprivredni, komunalni i industrijski otpad) kao supstrata. Primera radi, Nemačka je 2005. zabranila deponije neobrađenog komunalnog otpada.

Uz obezbeđivanje raznovrsne upotrebe sirovina, važno je omogućiti diverzifikaciju biogasa i biometana u zemlji. Biogas može pomoći u proizvodnji električne energije, kao zamena za prirodni gas ili komprimovani prirodni gas za transport i cevovodni prirodni gas za kuvanje, i kao organsko đubrivo umesto biogasa. Ovo će pomoći u zaštiti Indije od rizika koji proizilaze iz neizvesnosti oko uvoza nafte, uglja i prirodnog gasa, rizika tekućeg računa zbog uvoza goriva i đubriva i rizika nestabilnosti usled geopolitičkih poremećaja. Takođe će podstaći više učesnika da uđu na tržište biogasa bez podrške vlade, za razliku od Nemačke, gde razvoj ili stagnacija biogasa direktno zavise od državne podrške.

Konačno, konsultacije sa zainteresovanim stranama će igrati važnu ulogu u Indiji. Faza ekspanzije nemačkog tržišta biogasa počela je 2004. godine, kada su amandmani koji su stupili na snagu bili u skladu sa diskusijama zainteresovanih strana. Primer ovoga u indijskom kontekstu je navođenje farmera da razumeju vrednost organskog stajnjaka proizvedenog kao nusproizvoda biogasnih postrojenja kako bi se omogućilo veće usvajanje. Važno je preduzeti takve konsultacije kako bi se osigurao pravičan rast tržišta i širenje znanja radi šireg prihvatanja politike biogasa predložene u zemlji.

Pošto Indija želi da ubrza rast svog sektora biogasa, ona mora da uči iz globalnih uspešnih priča i da ih prilagodi lokalnim potrebama. Učenje iz najboljih globalnih praksi i njihovo uključivanje u izgradnju jake političke osnove pomoći će sektoru da procveta i brzo prevaziđe probleme sa kojima se industrija izlaska sunca obično suočava.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti