cirkularna ekonomija

Građanska inicijativa EU traži isplatu naknade za vraćanje plastičnih boca

Regulatorne i ekonomske poluge za recikliranja plastike

Direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu (SUPD) EU 2019 mogla bi da igra ključnu ulogu u podršci hemijskom recikliranju, jer zakonodavac EU trenutno raspravlja o implementacionom aktu za postavljanje pravila o izračunavanju i izveštavanju o recikliranom sadržaju u budućim proizvodima. Ovo će takođe odrediti pristup metodi alokacije u odnosu na hemijsku reciklažu.

Čitaj Još »

Biogasno postorjenje najefikasnije u sektoru OIE

Biogas je najkompleksniji i za ekologiju najznačajniji oblik obnovljivih izvora energije, jer ne samo da, u procesu anaereobne digestije transformiše organski otpad u koristan izvor energije, već istovremeno smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte, čime direktno utiče na mitigaciju klimatskih promena. Biogas postrojenja u Srbiji trenutno generišu oko 312 GWh električne energije godišnje i sva ta energija se isporučuje na mrežu, u režimu 24/7 i ne zavise ni od kakvih spoljnjih uticaja, dakle proizvodnja je lako predvidiva i konstantna. Uz to, biogasno postrojenje je najefikasnije u konverziji primarne u električnu energiju – čak šest puta je efikasnije od solara i četiri puta od proizvodnje električne energje u vetrogeneratorima.

Čitaj Još »

Proizvedene prve količine gipsa u TENT-u A

U Termoelektrani Nikola Tesla A započete su tople probe, a do aprila će Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova biti pušteno u probni rad. Gradi se postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova i u TENT-u B. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da se projekat odsumporavanja u TENT A realizuje uz finansijsku podršku Japana, koji je iskazao veliko interesovanje za izgradnju RHE Bistrica.

Čitaj Još »

Pepeo, šljaka, gips – sirovine za cirkularnu zelenu ekonomiju

Kao nusprodukt sagorevanja uglja u termoelektrana nastaju pepeo, šljaka i gips. Ovaj resurs bi umesto problema u zbrinjavanju zelenom cirkularnom ekonomijom mogao postati značajan izvor prihoda. O tome ćemo pričati na Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pepeo, šljaka, gips – sirovine za cirkularnu zelenu ekonomiju“.

Čitaj Još »

Zelena i konkurentna ekonomija za bolji kvalitet života

Prošle nedelje su preduzeta dva sistemski značajna koraka ka razvoju zelene ekonomije u Republici Severna Makedonija, a to su donošenje zakona kojim se omogućava osnivanje Fonda za energetsku efikasnost i emitovanje prvih zelenih obveznica kao izvora finansiranja zelenih projekata. Fond će podržati projekte energetske efikasnosti i zaštite životne sredine iz javnog i privatnog sektora kroz davanje grantova, povoljnih kredita i garancija. Na prvoj aukciji interesovanje za zelene obveznice bilo je skoro tri puta veće od ponuđene i upisane sume od 600 miliona denara.

Čitaj Još »
Zabrana jednokratnih plastičnih proizvoda u Sloveniji

Nova plastična ekonomija donosi viši nivo zdravstvene zaštite

Poznato je da se godišnje proizvede 430 miliona tona plastike, od čega su više od dve trećine kratkotrajni proizvodi koji brzo postaju otpad, a sve veća količina (139 miliona tona u 2021. godini) nakon samo jedne upotrebe. Proizvodnja plastike će se utrostručiti do 2060. godine ako se poslovanje nastavi po istim principima. Hemikalije u plastici su štetne po ljudsko zdravlje u svakoj fazi životnog ciklusa plastike, utiču na radnike i zajednice koje žive u blizini lokacija za proizvodnju plastike i deponija.

Čitaj Još »

Pooštrava se odgovornost proizvođača baterija u EU

Nova Uredba o baterijama u EU postavlja ciljeve za proizvođače u pogledu prikupljanja otpadnih prenosivih baterija – 63 % do kraja 2027. i 73 % do kraja 2030. godine i uvela konkretan cilj u pogledu prikupljanja otpadnih baterija za laka vozila – 51 %odo kraja 2028. i 61% do kraja 2031. godine.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti