emisije gasova

Domino efekat krčenja tropskih šuma

Globalni modeli procenjuju da su neto emisije od korišćenja zemljišta i prenamene korišćenja zemljišta uglavnom rezultat krčenja šuma. Šteta od krčenja tropskih šuma proteže na gubitak biodiverziteta koji ima značajan uticaj na starosedeoce i životinjsku populaciju.

Čitaj Još »

Uticaj krčenja šuma na skladištenje ugljenika

Promena temperature za jedan stepen može imati katastrofalne posledice, kako na biljni tako i na životinjski svet. Ono što sve više doprinosi promeni temperature je smanjenje broja drveća. Pluća sveta su Amazonske i Sibirske šume. Izumiranjem šuma se doprinosi većim emisijama gasova staklene bašte.

Čitaj Još »
Nuklearni reaktor

Da li je nuklearna energija deo klimatskog rešenja?

Ulaganje u sledeći generaciju nuklearnih reaktora moglo bi svetu dati važan alat za smanjenje emisije ugljenika. Podrška istraživanju nuklearne energije od strane države nije zamena za energiju iz sunca i vetra koja se brzo razvija. Svet ne može sebi da priušti odbacivanje mogućnosti novih nuklearnih tehnologija ili prevremeno zatvaranje postojećih nuklearnih elektrana koje bezbedno rade.

Čitaj Još »
Ekološka pravila ugrožavaju LNG flotu

Ekološka pravila ugrožavaju LNG flotu

Rad jedne trećine svetske LNG flote je ugrožen novim ekološkim pravilima IMO. Procenjuje se da LNG flota sa parnim turbinama broji oko 254 od 607 brodova koji su trenutno na moru. Vlasnicima će biti teško da opravdaju značajne iznose kapitalnih izdataka, kako bi mogli da ispune nove zahteve. Samo novi LNG prevoznici, opremljeni dvotaktnim pogonom na dva goriva, imaju najbolje šanse da ispune EEXI i CII kratkoročno i dugoročno bez dodatne pomoći.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

Tema Konferencije

Dani
Sati
Minuti
Sekunde

17. maj 2023.