KPG

Perspektiva prirodnog gasa kao motornog goriva

Na osnovu uredbe koja stupa na snagu 13. aprila sledeće godine, države članice Evropske unije su dužne da kroz svoje nacionalne politike grade infrastrukturu za snabdevanje vozila alternativnim gorivom. U Srbiji je vozni park na KPG, u odnosu na 2017. godinu kada je iznosio 2.000 vozila, došao na 14.400 vozila u 2022. godini. U tom broju je najmanje putničkih automobila, već su teška teretna vozila – tegljači koji imaju boce i služe najviše za prevoz građevinskog materijala, rečeno je na Panelu Upotreba gasa kao motornog goriva, koji je Energija Balkana organizovala u okviru Gasnog foruma Jugoistočne Evrope 2023.

Čitaj Još »

KPG – potencijal za održivi razvoj

Kompanija NIS svojim poslovanjem teži da bude primer u ispunjavanju ciljeva i principa održivog razvoja. Dok je od 2012. godine komprimovani prirodni gas (KPG) u okviru kompanije bio prepoznat kao potencijal za razvoj ekspanzija ovog energenta kao goriva budućnosti u Srbiji tek predstoji. Glavni izazovi u biznisu prodaje i trgovine KPG-om su to št je reč o tržištu u razvoju, ali i geopolitički poremećaji na tržištu.

Čitaj Još »
Optima Grupa dobija dozvolu za trgovinu gasom

Milion kubika KPG-a iz brodske Rafinerije

Iz Rafinerije nafte Brod proteklog vikenda isporučen je milioniti kubik komprimovanog prirodnog gasa (KPG) kupcima u Banjaluci. Isporuka je izvršena specijalizovanim vozilom, koje za svoj pogon koristi upravo ovaj energent. U projekat gasifikacije Rafinerija nafte Brod uložila je oko osam miliona evra.

Čitaj Još »

KPG – zeleni iskorak brodske rafinerije

Puštajući u rad novo postrojenje, Rafinerija nafte Brod je povećala isporuke komprimovanog prirodnog gasa. Trenutno, potencijalni kupci su oni koji za svoj rad koriste mazut i lož-ulje, tako da će se njihovim prelaskom na korišćenje KPG-a značajno smanjiti emisija štetnih gasova u atmosferi, kao nusprodukta sagorevanja.

Čitaj Još »

Razvoj KPG-a kao pogonskog goriva i energenta

CNG je gorivo sa produktima sagorevanja koji najmanje zagađuju životnu sredinu. Smatra se najekonomičnijim konvencionalnim gorivom za motorna vozila, u poređenju sa benzinom, dizelom i TNG-om. Finansijska ušteda koja se ostvaruje, u zavisnosti od tipa vozila, ide čak i do 50%, rekao je Nikola Luburić, rukovodilac Sektora za trgovinu i upravljanje portfolijom prirodnog gasa u NIS-u na konferenciji Energija Balkana „Kako sprovesti održivu tranziciju u gasnom sektoru Zapadnog Balkana“.

Čitaj Još »

Regionalno tržište za KPG iz Zvornika

Saradnja Prvog gasnog društva, koje je uložilo tehnologiju, opremu i znanje sa kompanijom Alumina, koja je uložila zemljište i obezbedila izgradnju pratećeg objekta i infrastructure dovela je do toga da u Zvorniku uspešno posluje najveći proizvođač komprimovanog prirodnog gasa u Republici Srpskoj, BiH i okruženju.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti