materijal

Nabijena zemlja pomešana sa letećim pepelom predstavlja put ka održivoj gradnji

Industrija u saradnji sa naučnicima pokušava da pronađe praktičnu primenu za leteći pepeo, koji se inače smatra otpadom, a nastaje kao proizvod sagorevanja u termoelektranama. Stara tehnika gradnje, poznata kao tehnika nabijene zemlje, nudi alternativu tradicionalnom cementu koristeći materijale koji su često dostupniji i ekološki prihvatljiviji. Korišćenjem pepela u kombinaciji sa lokalnom zemljom, smanjuje se potreba za eksploatacijom peska i dobijaju se konstrukcije koje su otpornije na požare.

Čitaj Još »

Sve veći problem građevinskog otpada

Otpad je svaki materijal koji nije poželjan po merilima ljudi i koji se zato na različite načine odbacuje. Prosečna porodica u Evropi generiše oko dve tone otpada godišnje. Povećanjem broja ljudi i razvojem civilizacije otpad postaje sve važniji problem. Jedna vrsta otpada koja će u budućnosti predstavljati problem je građevinski otpad.

Čitaj Još »

Nedovoljna reciklaža retkih metala ugrožava zelenu ekonomiju

Potrebna su stroža pravila o reciklaži materijala poput litijuma i kobalta, koji su od vitalnog značaja za prelazak na zelenu tehnologiju. Dok se metali relativno male vrednosti, poput bakra, gvožđa, pa čak i platine, često recikliraju, retki metali se ignorišu ili bacaju, jer se često nalaze u malim količinama koje recikleri smatraju preskupim za obradu, a to ugrožava životnu sredinu i doprinosi klimatskim promenama.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti