materijali

Recikliranja solarnih panela

Oboren svetski rekord u efikasnosti solarnih ćelija

Silicijumske solarne ćelije koje se trenutno koriste imaju stepen efikasnosti 22%, dok teorijski stepen efikasnosti ovih solarnih ćelija iznosi 29%. Naučnici su uspeli da naprave ćelije u laboratoriji koje su prešle ovu granicu, i ostvarile stepen efikasnosti 30,93% i 31,25%. Pri topme su se pridržavali upotrebe komercijalno dostupnih materijala – silicijuma i minerala perosvskita.

Čitaj Još »

Hijerarhija održivog upravljanja otpadom

U svetu koji proizvede približno dve milijarde tona otpada svake godine, upravljanje otpadom je postalo globalna briga. Trenutno, Švedska reciklira 99% lokalno proizvedenog otpada i smatra se najboljom zemljom na svetu kada je reč o reciklaži i ponovnoj upotrebi otpada. Postoji sedam uobičajeno prihvaćenih koraka koji se mogu koristiti da bi se postigao nulti otpad.

Čitaj Još »
Koristeći vodonik umesto uglja Šveđani proizveli bezfosilni čelik

Uticaj globalne urbanizacije na potrošnju materijala

Očekuje se da će globalna populacija koja živi u gradovima i naseljima porasti za 80% do 2050. godine. Sa širenjem gradova, očekuje se da će potrošnja materijala porasti sa 41,1 milijardi tona, koliko je iznosila u 2010. godini, na 88,8 milijardi tona do 2050. godine.

Čitaj Još »

Plastika na bazi šećera koja može da se reciklira

Naučnici nove studije su koristili materijale na bazi šećera umesto petrohemijskih derivata kako bi napravili dva nova polimera. Novi polimeri iz održivih izvora imaju iste kvalitete kao obična plastika, ali su u isto vreme razgradivi i mogu da se mehanički recikliraju. Istraživači zaključuju da dugoročno moguće da ova vrsta materijala zameni plastiku petrohemijskog porekla, koja se ne razgrađuje tako lako u životnoj sredini.

Čitaj Još »

Iskustva bioloških materijala za prikupljanje solarne energije

Inspirisani prirodom, istraživači pokazuju kako mali, umreženi molekuli mogu prevazići barijere ka funkcionalizaciji nadmolekularnih sklopova. Otkrili su da se molekuli silana mogu samostalno sastaviti, da bi stvorili međusobno blokirajuću, stabilizujuću skelu oko veštačke antene za nadmolekularno sakupljanje svetlosti.

Čitaj Još »

Da li će vaša buduća odeća biti napravljena od algi?

Živi materijali, napravljeni smeštanjem biljnih ćelija u neživu sredinu, stekli su veliku popularnost poslednjih godina. Naučnici su izgleda prepoznali da su često najsnažniji materijali oni koji oponašaju prirodu. Istraživači su pomoću 3D štampača stavili žive alge na bakterijsku celulozu, i proizveli jedinstveni materijal koji ima fotosintetsku sposobnost algi i snagu bakterijske celuloze; materijal je žilav i elastičan, a takođe i ekološki prihvatljiv, biorazgradiv i jednostavan za proizvodnju.

Čitaj Još »
nordijskog iskustva

EU poslanici podržavaju obavezne ciljeve akcionog plana za kružnu ekonomiju

Evropski poslanici podržavaju predlog obaveznih ciljeva akcionog plana EU za cirkularnu ekonomiju, kako bi se ublažile posledice toga što će se globalna potrošnja materijala udvostručiti u narednih 40 godina, što će se količina otpada koji se stvara svake godine povećati za 70% do 2050, što vađenje i prerada resursa izaziva polovinu ukupnih emisija gasova staklene baste, gubitak više od 90% biodiverziteta, nedostatak vode…

Čitaj Još »

Brza moda OUT – zelena moda je IN

Modna industrija vredna 2,5 biliona dolara odgovorna je za 10% svetskih emisija ugljenika. Svake godine doprinose zagađenju sa približno 236.000 tona mikroplastike. Modna industrija se mora suočiti sa posledicama krčenju šuma i okrenuti se održivim materijalima, zaštiti radnika i životne sredine. COVID-19 ubija divove brze mode. Da bi preživeli, brendovi moraju slušati potrošače i prihvatiti zelenu revoluciju.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti