Mojkovac

Rudnik Brskovo pruža, bezbednost, ekonomski potencijali i održivost

Projekat rudnika cinka Brskovo usklađen je sa najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine i zdravlja i u skladu je sa praksama EU, kao i najboljim svjetskim praksama u rudarstvu. Projekat je pažljivo koncipiran prema strogim smernicama za zaštitu životne sredine i zdravlja koje propisuju EBRD i IFC. Projekat rudnika Brskovo u potpunosti je posvećen transparentnosti, istini i odgovornosti. Smatramo da otvorena i iskrena komunikacija predstavlja ključ za rešavanje nesporazuma i omoguáva da se jasno sagledaju i razumeju uticaji projekta.

Čitaj Još »

Da li gradnja najvećeg rudnika u Evropi oduzima Crnoj Gori zvanje ekološke države?

Najava otvaranja rudnika olova i cinka dočekana Brskovo kod Mojkovca je u Crnoj Gori na nož, pre svega zbog namere investitora da otpadne materije rudnika deponuje u novo jalovište. Naime, nekadašnje jalovište koje je ostalo u Mojkovcu kao rezultat rada starog rudnika olova i cinka Brskovo sanirano je dvadeset godina nakon što je prestao sa radom. Ne vidimo ni jedan pozitivan efekat ovog projekta, već samo devastaciju, zagađenje i kontaminaciju životne sredine, ukazuju građani i nevladine organizacije.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti