prenosna mreža

Objavljen razlog zbog kog je pola Balkana u petak ostalo bez struje

Usled prekomernih tokova električne energije od severoistočnog dela BiH ka jugu, u petak 21. juna u 12.24 je došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što je dalje uzrokovalo potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i dela Hrvatske (priobalni deo) koji se dogodio u narednih 60 – 90 sekundi.

Čitaj Još »
Recikliranja solarnih panela

Grčki PPC trećinu zelenih projekata usmerava na Rumuniju

PPC, grčka Grupa koja je preuzela Enelovu podružnicu u Rumuniji, saopštila je da očekuje da će kapacitet instaliran u rumunskim postrojenjima za proizvodnju električne energije porasti za 48 odsto do 2030. godine, sa novim kapacitetima zelene energije koji će doprineti zadovoljavanju potražnje od 6,4 GW. Kao takva, Rumunija je ključna zemlja u razvojnim planovima PPC-a, što je čini glavnom destinacijom planiranih investicionih projekata.

Čitaj Još »

Mreža u BiH pred kolapsom zbog obnovljivih izvora energije

Problemi sa distributivnom mrežom u Bosni i Hercegovini prisutni su već godinama, a postali su izraženi nakon sve većih investicija u obnovljive izvore energije. Stručnjaci napominju da distributivna mreža u BiH, pa samim ti i u Republici Srpskoj, ne može podneti sve zahteve za izgradnju vetroelektrana i solarnih elektrana. Enormna proizvodnja energije iz obnovljivih izvora može ugroziti elektroprenosni sistem i dovesti do raspada.

Čitaj Još »

C. Gora: Imovinsko-pravni problemi zaustavili drugu žilu podmorskog kabla sa Italijom

Nastavak realizacije projekta spajanja podmorskim kablom elektro-energetskih sistema Crne Gore i Italije zavisi od rešavanja imovinsko-pravnih problema na lokacijama Đurđevića Tara i Njegovuđa i usvajanja planske dokumentacije za koridor izgradnje dalekovoda Pljevlja – Bajina Bašta. Ovaj kapitalni projekat uključuje izgradnju podmorskog kabla jednosmerne struje kapaciteta 1.000MW između Italije i Crne Gore, izgradnju trafo-stanice 400/110/35 kV Lastva, 400kV dalekovoda Lastva -Čevo – Pljevlja i uvođenje postojećeg 400 kV dalekovoda Podgorica – Trebinje u TS Lastva, kao i izgradnju 400 KV dalekovoda prema Srbiji i/ili Bosni i Hercegovini.

Čitaj Još »

Uz evropske subvencije, vodonični interkonektor Sofija – Solun

Po prvi put Evropska komisija će finansirati izgradnju vodonične mreže, uključujući i cevovod za vodonik Sofija-Solun, u dužini od oko 250 km i dve kompresorske stanice na području Dupnice i Kulate. U planu je i vodonična interkonekciona tačka sa mrežom grčkog operatera za prenos gasa DESFA u oblasti Kulata/Sidirokastro. Još nije saopštena potencijalna vrednost projekta i koja sredstva bi se mogla tražiti od Evropskog fonda za povezivanje Evrope, kao i koji bi bili izvori snabdevanja vodonikom.

Čitaj Još »

Željko Marković: Energetska kriza u Evropi nije gotova

Stručnjak za energetiku Željko Marković poručuje da kriza u Evropi nije gotova, cene vrlo lako mogu da skoče. On navodi da su cene na svetskim berzama mirne i u padu, ali da su i dalje više nego pre krize na Bliskom istoku. Uporedo sa povećanjem kapaciteta obnovljivih izvora energije, Brisel je izglasao i preporuke o radu na poboljšanju prenosne mreže. Procene su da bi infrastruktura Evrope, a i Srbije, trebalo da se udvostruči u narednih osam godina i u računicu dodaje i proizvodnju električnih vozila.

Čitaj Još »

Slovenija: Finalni spoj prenosne i distributivne elektroenergetske mreže

Slovenačka Vlada donela je odluku o pripajanju operatora sistema distributivne elektroenergetske mreže SODO kompaniji Eles – operatoru sistema prenosne elektroenergetske mreže. SODO je od kraja prošle godine u vlasništvu kompanije Eles, a njegovo spajanje sa operatorom prenosne mreže predstavlja formalni korak ka preuzimanju poslova operatora elektrodistributivne mreže. Prošlogodišnja ulaganja SODO bila su manja nego prethodnih godina zbog izostanka dela mrežarine i dužih rokova isporuke, naveli su u ovoj kompaniji.

Čitaj Još »

Mreže prenosa i distribucije u EU se ne razvijaju očekivanim tempom

Evropa do 2030. godine planira da instalira 50 do 60 miliona toplotnih pumpi, 65 do 70 miliona električnih vozila i više od 600 GW dodatnih obnovljivih izvora energije, predviđa REPower EU. Približno 70 odsto ovog kapaciteta biće direktno povezano na distributivnu mrežu. Međutim, oskudni kapaciteti dovode do dužeg čekanja na mrežnu vezu, zagušenih područja i većih troškova za korisnike mreže.

Čitaj Još »

Hrvatska: Prenosna mreža (ne)dostupnija za zelenu struju

Novim pravilima o priključenju na prenosnu mrežu otežana je realizacija projekata obnovljivih izvora energije, vrednih milijardu i po evra. Za dobijanje elektroenergetske saglasnosti (EES), koja je uslov za lokacijsku dozvolu, investitori će čekati između devet i 12 meseci. Dok EU nalaže da se sve dozvole za građenje izdaju u roku od dve godine, sada je u Hrvatskoj samo za rešavanje priključka potrebno godinu i po dana.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti