reverzibilne hidroelektrane

Zelena tranzicija –finansijski, socijalno održiva i pravedna

Izgradnja novih kapaciteta, koji koriste OIE treba da bude usklađena i sa razvojem prenosne i distributivne elektroenergetske mreže, kako bi razvoj energetskog sektora bio održiv, efikasan, ekonomičan i vodio ka višem stepenu energetske bezbednosti i sigurnosti, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović na konferenciji Zelena tranzicija.

Čitaj Još »

Zeleni put EPS-a

Go Green Road, odnosno, Zeleni put EPS-a realističan је i moguć. Varijanta ovog dokumenta iz meseca juna 2022, koju su pripremili eksperti EPS-a, u narednom periodu će biti dorađivana i usaglašavana sa državnim strateškim dokumentima koji su u pripremi. Ukupna energija kojom će u periodu do 2035. raspolagati JP EPS (sopstvena proizvodnja EPS + energija OIE van EPS na feed in tarifama + LT PPA za otkup električne energije iz novih OIE van EPS) biće dovoljna da pokrije projektovane potrebe za električnom energijom u Republici Srbiji.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti