RHE Bistrica

Zeleni bum EPS-a do 2038. godine

EPS planira dupliranje snage i proizvodnje iz OIE u narednih 15 godina. Realizacija planiranih investicija, vrednih oko 4,8 milijardi evra, osnažila bi do 2038. godine energetsku krvnu sliku EPS za novih oko 4.000 zelenih megavata. Pojedini projekti planirani u okviru Zelenog puta EPS-a već su dobili podršku i zeleno svetlo Evropske unije, navodi Miroslav Tomašević, v. d. direktora EPS u tekstu objavljenom na sajtu kompanije.

Čitaj Još »

Bez RHE Bistrica ne može biti zelenog puta EPS-a

EPS je uspeo da stabilizuje poslovanje tokom 2022. godine i spreman je za zimu. TE Kostolac B3 od septembra na mreži. U dokumentu Zeleni put EPS-a predviđeno je koliko ćemo kapaciteta na ugalj morati da ostavimo do 2035. godine, koje će od starih elektrana biti povučene iz pogona i kako će izgledati investicije EPS-a u zelenu energiju, kaže dr Vladimir Šiljkut, savetnik direktora EPS-a za poslovni sistem napominjući da bez RHE Bistrica, ne može biti zelenog puta EPS-a.

Čitaj Još »

Zeleni put EPS-a

Go Green Road, odnosno, Zeleni put EPS-a realističan je i moguć. Varijanta ovog dokumenta iz meseca juna 2022, koju su pripremili eksperti EPS-a, u narednom periodu će biti dorađivana i usaglašavana sa državnim strateškim dokumentima koji su u pripremi. Ukupna energija kojom će u periodu do 2035. raspolagati JP EPS (sopstvena proizvodnja EPS + energija OIE van EPS na feed in tarifama + LT PPA za otkup električne energije iz novih OIE van EPS) biće dovoljna da pokrije projektovane potrebe za električnom energijom u Republici Srbiji.

Čitaj Još »

Akumulacija Klak – najvažniji energetski projekat u Srbiji

Akumulacija Klak u okviru sistema buduće RHE Bistrica imaće zapreminu od 108 miliona kubnih metara. Prostorni plan predstavlja planski osnov i za povezivanje RHE Bistrica na prenosnu elektroenergetsku mrežu, odnosno uključivanje u sistem Transbalkanskih dalekovoda. Ovo je plan najvažnijeg energetskog projekta u Srbiji.

Čitaj Još »
U Hrvatskoj neodrživ sistem podsticaja za OIE

Kome su vetar i sunce preči od Bistrice

Za ovu reverzibilnu hidroelektranu nije predviđen novac iz budžeta, ali jeste za gradnju solarnih i vetroelektrana, koje koštaju 153,4 milijarde dinara. Na pitanje da li se ovo zove lobiranje za strance, kojima se ponovo pune džepovi parama svih nas koji plaćamo struju, u MRE kažu da je pitanje za dosadašnje čelnike EPS-a da li je šteta pričinjena Srbiji uvozom struje tokom zime 2021/22. „lobiranje ili nešto drugo”, jer 30 godina nije izgrađeno nijedno novo postrojenje za proizvodnju struje.

Čitaj Još »

Nova HE za budućnost

Projekat izgradnje RHE Bistrica, kao višenamenskog postrojenja sa mogućnošću pumpno-turbinskog rada agregata imaće veliki značaj zbog rastuće potrebe za integracijom OIE. Svojim energetskim karakteristikama i položajem u slivu Uvca, RHE Bistrica i akumulacija Klak unele bi nov kvalitet u način korišćenja svih hidroelektarna na Uvcu i Limu.

Čitaj Još »

Hidrosistem Lim – Zapadna Morava rešava problem energetske stabilnosti

Prema rečima dr Vladimira Šiljkuta, savetnika direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije za poslovni sistem srce projekta i uslov za njegovu realizaciju bila bi reverzibilna hidroelektrana (RHE) Bistrica i njena gornja akumulacija Klak. Nakon toga bi se radilo na izgradnji sistema Lim – Zapadna Morava, koji predstavlja prirodni nastavak projekta Bistrica.

Čitaj Još »

Energetska stabilnost i razvoj uz hidrosistem Lim – Zapadna Morava

Izgradnja višenamenskog hidrosistema Lim – Zapadna Morava bila bi rešenje za sve aktuelniji problem energetske stabilnosti, nezavisnosti i bezbednosti Srbije. Istovremeno bi bili regulisani vodotokovi, obezbeđene rezerve pitke vode i podsticanje privrednog razvoja zemlje, rekao je dr Vladimir Šiljkut, savetnik direktora za poslovni sistem u JP EPS.

Čitaj Još »

RHE Bistrica – kapacitet čija izgradnja se više ne sme odlagati

Najveći interes srpske elektroenergetike je izgradnja reverzibilne hidroelektrane Bistrica 2, sa čijim planiranjem se krenulo pre otprilike pola veka. RHE Bistrica 2 će obezbediti ne samo proizvodnju dodatnih količina električne energije već i stabilnost rada elektroenergetskog sistema, mogućnost balansiranja proizvodnje iz vetro i solarnih elektrana, a u krajnjem slučaju smanjiti eventualne potrebe za uvozom električne energije, doneti profit i dodatnu dozu energetske bezbednosti.

Čitaj Još »

Izgradnjom novih kapaciteta do energetske nezavisnosti Srbije

Sigurnost u snabdevanju električnom energijom, što je svakako osnovni zadatak JP EPE, moguć je samo uz gradnju novih kapaciteta i otklanjanju uočenih slabosti u elektroenergetskom sistemu Srbije. Gradnja novih kapaciteta, kao što je TE Kolubara B ili RHE Bistrica, pomogla bi u ostvarenju cilja energetske nezavisnosti i sigurnosti u snabdevanju građana i privrede Srbije, poručuju iz PU Elektromašinogradnja.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti