životna sredina

Zeleno pranje za crno ekološko stanje

Često su humani motivi bili zloupotrebljavani, pa je to slučaj i sa zdravom životnom sredinom. Motivi za zloupotrebu su po pravilu sticanje bogatstva, odnosno lična korist. Takav je slučaj i sa zelenom tranzicijom odnosno prelaskom ka održivom ekonomskom rastu koji nije zasnovan na fosilnim gorivima, prekomernoj potrošnji prirodnih resursa i stvaranju velike količine nerecikliranog otpada. Zloupotreba navedenog se zove zeleno pranje/zataškavanje, na engleskom greenwashing.

Čitaj Još »

Životna sredina (ni)je prioritet

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da će ulaganje u zaštitu životne sredine ostati jedan od prioriteta i u narednom periodu i dodala da je u prethodne dve godine najviše urađeno za čistiji vazduh u Srbiji. Sa druge strane, rebalansom budžeta za 2022. godinu smanjen je ukupan budžet Ministarstva zaštite životne sredine za 1,29 milijardi dinara.

Čitaj Još »

Đedović: Cilj – odgovorno rudarstvo mineralnih resursa

Srbija ima značajne mineralne resurse. Zadatak države je da u saradnji sa rudarskom strukom omogući da se bogatstvo koje imamo koristi na racionalan, odgovoran, efikasan i održiv način, čuvajući prirodu i vodeći računa o zajednici. Moramo da osiguramo da rudarstvo bude odgovorno prema građanima, ali i prema zemlji, vodi i vazduhu, jer je njihovo očuvanje za buduće generacije naša odgovornost, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

Čitaj Još »

Mafija u zločinu protiv životne sredine

Od ilegalne seče šuma do uklanjanja smeća – mafija je uveliko otkrila ekološki kriminal kao polje na kojem se obrću stotine milijardi dolara godišnje. Ni evropske države kao da još nisu spremne na ovaj vid kriminala.

Čitaj Još »
Srbija prepoznala potencijal i značaj biomase

Danci neodlučni po pitanju biomase

Drvena biomasa čini 48% obnovljivih izvora energije u Danskoj. Prema novoj studiji, skoro polovina (45%) Danaca nikada nije čula za ovaj najveći izvor obnovljive energije svoje zemlje. Takođe je otkriveno da 45% Danaca nije odlučeno da li drvena biomasa treba da se koristi kao zamena za energiju zasnovanu na fosilnim gorivima. Ovo je podstaklo na razmišljanje: Da li treba javnost Danske više da se bavi ovom temom?

Čitaj Još »

Zdravstvene organizacije pozivaju na globalni sporazum o sprečavanju širenja fosilnih goriva

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i skoro 200 drugih zdravstvenih udruženja uputili su poziv bez presedana na globalni sporazum o sprečavanju širenja fosilnih goriva. U pozivu na akciju, vlade se pozivaju da dogovore pravno obavezujući plan za postepeno ukidanje istraživanja i proizvodnje fosilnih goriva, slično okvirnoj konvenciji o duvanu, o kojoj je pregovarano pod pokroviteljstvom SZO 2003. godine.

Čitaj Još »

Deponije – ogledalo našeg nemara prema životnoj sredini u kojoj živimo

Deponije – gradske, regionane, divlje, organizovane, komunalne… Gomile smeća na obalama reka, u jarugama na obodima naselja, kraj puteva, na privremenim lokacijama koje se koriste decenijama. Tema današnje emisije je grešimo i šta nam valja činiti. Sagorornik Jelice Putniković je Igor Radosević, analitičar zaštite životne sredine.

Čitaj Još »

Hijerarhija održivog upravljanja otpadom

U svetu koji proizvede približno dve milijarde tona otpada svake godine, upravljanje otpadom je postalo globalna briga. Trenutno, Švedska reciklira 99% lokalno proizvedenog otpada i smatra se najboljom zemljom na svetu kada je reč o reciklaži i ponovnoj upotrebi otpada. Postoji sedam uobičajeno prihvaćenih koraka koji se mogu koristiti da bi se postigao nulti otpad.

Čitaj Još »
Neuspešna aukcija rumunske Hidroelektrike

Životna sredina – resurs koji bahato uništavamo

O tome dokle ćemo se igrati sa jedinom životnom sredinom koju imamo, a koja nije naše vlasništvo, već bi trebalo da je u što boljem stanju ostavimo budućim generacijama, u današnjoj emisiji Jelica Putniković razgovara sa Igorom Radoševićem, koji je analitičar zaštite životne sredine.

Čitaj Još »
Logo

Newsletter

Najnovije Vesti

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti