U tranziciji ka čistim izvorima energije ne smeju se zanemariti nacionalni interesi

Ni EMS ni EPS nemaju ništa protiv okretanja nacionalne energetike čistijim izvorima energije. Ali, ta tranzicija treba da se dobro isplanira i sprovede uz uvažavanje naših nacionalnih interesa i potreba, kao i mogućnosti našeg energetskog sistema, poručuju iz Elektromreže Srbije, reagujući na navode koji su se pojavili u javnosti, a u kojima se EMS (kao I EPS) pominje u negativnom kontekstu. Ukazujući da je Srbija već ispunila obavezu učešća OIE u bruto finalnoj potrošnji Srbije a da veliki kapacitet OIE ugrožavaju elektroenergetski sistem Srbije, EMS, EPS i snabdevanje potrošača.

Ni EMS AD, (a ni JP EPS) nemaju ništa protiv okretanja nacionalne energetike čistijim izvorima energije. Suština je da se data tranzicija sprovede dobro isplanirano i uz uvažavanje naših nacionalnih interesa i potreba, kao i mogućnosti našeg energetskog sistema, poručuju iz Elektromreže Srbije, reagujući na navode koji su se pojavili u javnosti, a u kojima se EMS pominje u negativnom kontekstu.

U pojašnjenju EMS-a, koji je, da podsetimo, skupa sa EPS-om povukao svoje predstavnike iz radnih tela za donošenje podzakonskih akata na Zakon o obnovljivim izvorima energije, zato što Ministarstvo rudarstva i energetike neracionalno insistira na brzom povećanju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz OIE, iz ovog resora Vlade Srbije su otpočele optužbe na račun ove dve kompanije, uz kvalifikacije da je reč o nesposobnom rukovodstvu.

Iz EMS-a u svom saopštenju ističu da je bitno razjasniti šta sve podrazumeva pojam čistih, „zelenih izvora energije”, koji se kolokvijalno skoro po pravilu svode na OIE.

Srbija već ispunila obavezu učešća OIE u bruto finalnoj potrošnji Srbije

„Naime, u čiste OIE spadaju i hidroelektrane, koje u našem elektroenergetskom sistemu već postoje i učestvuju u proizvodnom miksu sa oko 30%. U čiste izvore energije, sa oznakom održive „zelene energije”, prema najnovijoj najavljenoj odluci Evropske komisije spadaće čak i gasne temoelektrane, kao i nuklearne termoelektrane“, poručuju iz EMS-a.

Takođe, ukazuju da je „vredno ovde pomenuti da su praktično ispunjene međunarodne obaveze Republike Srbije, preuzete u okviru Energetske zajednice, a koje predviđaju ukupno učešće svih oblika OIE od 27 procenata u bruto finalnoj potrošnji Republike Srbije“.

„Smatramo da je donošenjem seta propisa koji regulišu oblast OIE, bez prethodnog definisanja novih nacionalnih ciljeva i strategije, narušen optimalan proces kreiranja nacionalne energetske politike za naredni period, posebno imajući u vidu da je Zakon o korišćenju OIE jedna od regulativa Clean Energy Package Evropske unije, čiji je rok za transponovanje kraj 2022. godine. A Republika Srbija isti je donela već u prvoj polovini 2021. godine“, ističu iz EMS-a za Energiju Balkana.

Novu Strategiju Razvoja energetike Srbije trebalo „pisati” pre zakona

Ukazuju, da je po redovnom toku stvari, prvo trebalo utvrditi koji je optimalni udeo neupravljivih OIE iz sunca i vetra u proizvodnom miksu u oblasti elektroenergetike. Da je to trebalo učiniti izradom sistemskih studija, čiji rezultati bi bili implementirani u strateška dokumenata u oblasti energetike. Donošenje krovnog dokumenta – nove Strategija Razvoja energetike Republike Srbije trebalo je da bude logična pretpostavka i polazna osnova za započinjanja i donošenje seta propisa iz OIE, navede iz EMS-a.

„Zarad istinitog informisanja javnosti u obavezi smo da razjasnimo, a na to smo resornom ministarstvu više puta ukazivali, da je uočen problem koji proizilazi iz koncepta koji je usvojen novim zakonskim rešenjem, a po kom su proizvođačima iz OIE, s jedne strane obezbeđeni podsticaji za prizvodnju električne energije, kao i preuzimanje balansne odgovornosti za proizvođače OIE od strane garantovanog snabdevača – državne kompanije EPS. A sa druge strane investitorima je ostavljena potpuna sloboda plasiranja prizvedene električne energije na regionalnom i evropskom tržištu električne energije”, navode iz EMS-a.

Podsećaju, takođe, da su iz obe kompanije (i EMS-a i EPS-a) skretali pažnju resornom ministarstvu na rizike i opasnosti koje donosi preuzimanje, a naročito proširivanje pogodnosti za obnovljive OIE u odnosu na zakonska rešenja u EU, bez prethodnih analiza i prilagođavanja našim potrebama.

Evropa štiti integritet nacionalnih elektroprivreda.

Ukazali smo da u Evropi, već izvesno vreme, predložena rešenja podsticajnih mera za neupravljive OIE iz sunca i vetra više nisu aktuelna, kao i da je jasan trend bezuslovnog prebacivanja balansne odgovornosti na izvore neupravljivih OIE, kako bi se izbeglo ugrožavanje integriteta nacionalnih elektroprivreda. Negativni efekti ovakvih rešenja su se na najevidentniji način mogli videti kroz eskalaciju tokom septembra 2021. nakon poremećaja i enormnog skoka cene električne energije na evropskim tržištima, navode u EMS-u.

„Štaviše, tokom procesa rada na povezanim zakonskim rešenjima iz Ministarstva rudarstva i energetike su poručili da finansijski teret, koji je i tada od strane samog ministarstva bio prepoznat kao izuzetno visok, neće padati direktno na JP EPS, već će se isti nadoknađivati iz, kako su tvrdili, fondova EU za podsticaj integracije ovog vida OIE”, kažu u ovoj kompaniji ističući: „Koji su to fondovi u pitanju nije nam bilo poznato”.

Objašnjavajući da, dok, usvojenim rešenjem, država sa jedne strane podstiče deo proizvođača iz OIE, s druge strane deo konvencionalnih proizvodnih kapaciteta delimično postaje neraspoloživ iz EMS-a ističu da do toga dolazi usled potrebe za držanjem visokog nivoa regulacione reserve.

„Na to smo obavezni prema ENTSO/E pravilima (koja smo dužni da sledimo prema članu 109 Zakona o energetici). Navedeni konvencionalni proizvodni kapaciteti ujedno postaju neraspoloživi za snabdevanje električnom energijom domaćeg stanovništva i privrede, što znači da bi nedostajuća energija morala da se uvozi”, ističu iz EMS-a.

Treba definisati nacionalne interese

Iz EMS-a tvrde da su ukazali (Ministarstvu rudarstva I energetike) koje članove zakona treba promeniti. Uvereni su, kako kažu, da ima još delova Zakona o korišćenju OIE koji se mogu dodatno popraviti u smislu jasnog definisanja nacionalnih interesa, odnosno zaštite domaćih potrošača. Takođe, neophodno je izvršiti i dopunu Zakona o energetici i drugih relevantnih podzakonskih akata, radi određivanja kriterijuma za uvođenje obavezne rezerve na teret proizvođača iz intermitentnih (obnovljivih) izvora energije.

Iz EMS-a ističu da su zahtevi za priključenje na prenosnu mrežu u ovom momentu premašili iznos od 11.000 MW. Od toga je zahteva za priključenje zbirno oko 4.800 MW podneto do donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici.

Podsećamo, celokupna instalisana snaga Srbije iz termo i hidro kapaciteta iznosi 7.800 MW. U skladu sa postojećim zakonskim okvirom iz oblasti energetike EMS kao Operator prenosnog sistema ima obavezu da sve podnete zahteve za priključenja obradi i objekte koji su predmet istih priključi na prenosni sistem, dok EPS kao garantovani snabdevač preuzima balansnu odgovornost za proizvođače iz obnovljivih izvora energije, bilo da su u sistemu tržišne premije ili su van sistema podsticaja do uspostavljanja likvidnog organizovanog unutar dnevnog tržišta električne energije.

Veliki kapacitet OIE ugrožava elektroenergetski sistem Srbije

„Podsticanje priključenja ogromnog broja novih jedinica neupravljivih OIE iz sunca i vetra na naš prenosni sistem donosi ozbiljne rizike po integritet celokupnog nacionalnog elektroenergetskog Sistema. Odnosno, ugrožava sigurno i stabilno snabdevanje potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije”, upozoravaju iz EMS-a.

Konkretno, to znači da bi velike probleme i različite posledice mogli da osete svi građani Srbije – od skoka cene električne energije do mogućih ozbiljnih problema sa snabdevanjem električnom energijom. Potiskivanje proizvodnje postojećih upravljivih izvora (termoelektrane i hidroelektrane) u našem proizvodnom miksu, bez novih upravljivih izvora (čiju izgradnju EMS podržava), dovodi do smanjenja inercije u sistemu, što ugrožava stabilan rad prenosnog sistema.

„Time se ulazi u rizik od delimičnog i/ili potpunog raspada (blekaut) elektroenergetskog sistema, usled narušene stabilnosti i nestanka napajanja električnom energijom na celoj teritoriji Srbije i posledičnih širih poremećaja u EE sistemu kontinentalne Evrope”, navode u saopštenju iz EMS-a napominjući: „Na kraju moramo da konstatujemo da je zabrinjavajuće da resorno ministarstvo ne zna da obnovljivi izvori energije nisu samo vetar i solar”.

Ministarka prvo hvalila – sada kudi

Iz Elektromreže Srbije na kraju svog obraćanja javnosti podsećaju: „Sama ministarka rudarstva i energetike je u svim dosadašnjim istupima u javnosti naglašavala da je EMS AD najbolja energetska kompanija i hvalila nas, pa je vrlo čudno da njeni najbliži saradnici sada kažu da su rukovodstva najznačajnijih energetskih kompanija nesposobna”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti