Pretraži
facebook twitter linkedin email

Kategorija: Ekologija

ZelEPS - Zeleni kilovati EPS-a


Energiju proizvedenu u OIE kupcima na slobodnom tržištu EPS nudi od 2019. godine. Svaki kilovat-sat iz paketa ZelEPS ima garanciju porekla. Sistem garancije porekla uređen je na evropskom nivou - garancija važi u drugim državama i u skladu je sa pravima Evropske asocijacije. Zelena energija je odmah dostupna a postupak ugovaranja ZelEPS veoma je jednostavan. Кoličine ugovorene za ovu godinu već su 50% veće nego 2020.


Iz dana u dan svet oko nas sve više se okreće merama za povećanje energetske efikasnosti i što većem doprinosu očuvanja životne sredine. Često se čini da ceo taj proces ide sporo, ali svaki pomak i uticaj pojedinca ili kompanije je nemerljiv. Pored investicionih projekata zaštite životne sredine i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije, i Elektroprivreda Srbije se, zajednički sa svojim komercijalnim kupcima „ukrcala na zeleni brod“.

Pionirski, pre dve godine EPS je počeo prodaju zelene energije kupcima na slobodnom tržištu. To je energija proizvedena u hidroelektranama EPS-a, a svaki kilovat-sat iz paketa ZelEPS ima garanciju porekla. Sistem garancije porekla uređen je na evropskom nivou, tako da garancija izdata u Srbiji važi u drugim državama i u skladu je sa pravima Evropske asocijacije.

Danas je u sistemu garancija porekla sedam hidroelektrana EPS-a snage 1.560 megavata. Intenzivno se radi i na uključivanju ostalih hidroelektrana u ovaj sistem, a ideja je da uskoro kupcima budu ponuđeni i kilovat-sati iz energije sunca i vetra.

Sve veće interesovanje kupaca za ZelEPS pakete

„Akcenat stavljamo na to što je naša zelena energija odmah dostupna. Postupak ugovaranja ZelEPS veoma je jednostavan. Кupci mogu zaključiti nove ugovore o snabdevanju zelenom energijom, ukoliko im postojeći ističe ili „ozeleneti“ trenutno snabdevanje, jednostavnim aneksom postojećeg ugovora. Naši menadžeri su tu da kupcima pruže sve neophodne informacije i pomognu im da postupak kupovine „zelene“ energije bude jednostavan i lak“, kažu u EPS Snabdevanju.

HE Đerdap 1, panorama / Foto: EPS

U ovom ogranku EPS-a ističu da je prvi kupac paketa ZelEPS bila Prokredit banka.

„Pored banaka, zelenu energiju EPS-a do sada su kupovale kompanije koje se bave industrijskom proizvodnjom. Naša procena je da kupce zanima da povećaju svoj ugled kroz kupovinu ekoloških proizvoda, ali i smanjenje emisije ugljen-dioksida (CO2) manjom upotrebom fosilnih goriva“, ističu u EPS Snabdevanju.

Broj zainteresovanih kupaca za ZelEPS je u stalnom porastu. Zelena energija koja je prodata sa garancijom porekla u 2020. godini je bila deset puta veća nego u 2019. Кoličina ugovorena za ovu godinu je u ovom trenutku 50 odsto veća nego 2020. godine. Sa ovom „zelenom“ ponudom kupci ostaju verni najvećoj energetskoj kompaniji u Srbiji, a jedan broj njih prepoznaje nastojanje EPS-a da drži korak sa Evropskom unijom i svetom.

„Zanimljivo je da jedan broj kupaca, a taj broj se povećava iz godine u godinu, kao imperativ svog snabdevanja stavlja kupovinu zelene energije. EPS je, pored cene, konkurentan u svakom segmentu, jer našim kupcima nudimo sve pogodnosti i informacije o ovoj vrsti snabdevanja električnom energijom“, kažu u EPS, poručujući: „I u narednom periodu radićemo na tome da ugovorimo što više naše zelene energije sa kupcima u Srbiji. Prioritet je da kupcima električne energije u Srbiji omogućimo da posluju ekološki i ostvare sve benefite ovog izbora. Plasiranje garancija porekla na strana tržišta je sekundarni cilj, tek nakon zadovoljavanja potreba kupaca u Srbiji“.

Vekovna tradicija

Proizvodnja zelene energije je deo vekovne tradicije EPS-a, a danas se zelena energija proizvodi u 15 hidroelektrana snage 3.015 megavata, što je 38 odsto EPS-ovog energetskog potencijala. EPS trećinu ukupne proizvodnje realizuje u hidroelektranama, a u toku je projekat izgradnje prvog vetroparka u Кostolcu, tako da će uskoro „zelena“ snaga vode biti pojačana snagom vetra.

facebook twitter linkedin email