EPS aktivna podrška prozjumerima

Sa kupcima-proizvođačima Elektroprivreda Srbije je do sredine maja zaključeno 1.690 ugovora, odnosno 1.216 ugovora sa neto merenjem i 474 sa neto obračunom. Dve trećine ugovora zaključeno je sa domaćinstvima, a jedna trećina sa pravnim licima. Do kraja marta prozjumeri su u mrežu isporučili 2,4 gigavat-časa električne energije. U prvih godinu dana od uvođenja sistema kupac-proizvođač i građani i provreda, među kojima su i velike kompanije prepoznali su korist od proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

Tržište električne energije dobilo je pre više od godinu dana novog učesnika, kupca-proizvođača. To je omogućeno usvajanjem izmena Zakona o energetici i donošenjem Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Usvojena je Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača, kao i propisi iz oblasti građevinarstva. Oni su omogućili jednostavniju proceduru priključenja najvećeg broja objekata na elektroenergetski sistem.

U Elektroprivredi Srbije se temeljno pristupilo uspostavljanju sistema koji će ubrzati i pojednostaviti proceduru za zaključivanje ugovora sa snabdevačem za sticanje statusa kupca-proizvođača. Formiran je sektor koji se bavi upravljanjem kupcima-proizvođačima i pripremljeni su modeli ugovora sa neto merenjem i neto obračunom. Kreirana je i internet stranica https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx na kojoj se nalaze sve potrebne informacije za zaključenje ugovora, a omogućeno je i podnošenje zahteva elektronskim putem. To znači da kupci ne moraju da dolaze na šaltere EPS-a. Definisana su i pravila komunikacije sa operatorom distributivnog sistema i sprovedene tehničke aktivnosti neophodne za novi način obračuna.

EPS je preduzeo niz aktivnosti kako bi pružio potrebne informacije i pojašnjenja svim zainteresovanim kupcima – u što kraćem roku. Važno nam je da naši kupci imaju jasnu sliku o tome kako postati kupac-proizvođač i šta mogu da očekuju. Sagledavajući veliki broj pitanja koje smo dobijali, izdvojili smo ona koja su najčešće ponavljana i odgovore na njih objavili na internet stranici. Na taj način gradimo poverenje, a cilj je da imamo dugogodišnju saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Prvi pioniri prozjumeri marta 2022.

Prvi ugovor sa kupcem-proizvođačem EPS je zaključio u martu prošle godine sa kompanijom Gruner za elektranu snage 500 kilovata, a potom i tri ugovora sa domaćinstvima. Oni su tako postali pioniri u ovoj oblasti.

Interesovanje građana i privrede raste iz meseca u mesec, o čemu svedoči i broj podnetih zahteva za zaključenje ugovora. U decembru je postavljen mesečni rekord za 2022. godinu sa 220 podnetih zahteva, a trend rasta je nastavljen i u ovoj godini.

U prvom kvartalu ove godine podneto je 567 novih zahteva, a do sredine maja pristiglo je još 265, kao što je prikazano u nastavku.

Do sredine maja zaključeno je 1.690 ugovora, odnosno 1.216 ugovora sa neto merenjem i 474 sa neto obračunom. Dve trećine ugovora zaključeno je sa domaćinstvima, a jedna trećina sa pravnim licima.

Tip ugovoraBroj podnetih zahteva Broj zaključenih ugovoraInstalisana snaga proizvodnog objekta (kW)Odobrena snagaPriključeno mernih mesta
neto merenje1.3271.2168.17416.811996
neto obračun5384748.17316.367343
Ukupno1.8651.69016.35733.2001.339

Od ukupnog broja zaključenih ugovora, na distributivni sistem priključeno je 1.339 objekata, ukupne snage 17 MW. Instalisana snaga proizvodnih objekata domaćinstava i pravnih lica je približno jednaka, iako je priključeno tri puta više domaćinstava u odnosu broj pravnih lica.

Teritorijalno posmatrano najveći broj zahteva je sa područja Vojvodine. Od ukupno 1.339 priključenih objekata, u Vojvodini je priključeno 456 objekata, instalisane snage 4,8 MW.

RegionPriključeno mernih mestaInstalisana snaga proizvodnog objekta (kW)
Novi Sad4564.864
Kraljevo2603.166
Niš2463.126
Beograd2392.239
Kragujevac1382.936
Ukupno1.33916.331

Do kraja marta, u mrežu su isporučena 2,4 gigavat-časa električne energije.

U nastavku su prikazani podaci o količinama preuzete i isporučene energije, zaključno sa martom 2023. godine.

Među prozjumerima i velike privredne kompanije

Kada je reč o privredi, značajno je pomenuti proizvođača peleta Eko Step Pelet, koji je pustio u rad solarnu elektranu snage 1 MW. NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, pokrenuo projekat postavljanja panela na svoje maloprodajne objekte. U ovom trenutku na 15 benzinskih stanica u Srbiji postavljeni su paneli za proizvodnju energije za sopstvene potrebe. Kompanija Telekom Srbija je, takođe, postala kupac-proizvođač za šest mernih mesta. A1 je kupac koji ima najviše mernih mesta sa statusom kupca-proizvođača. Zaključeni su ugovori za 229 mernih mesta ovog komercijalnog kupca. Sa kompanijom Toyo Tires u decembru je zaključen ugovor za elektranu snage 7,3 megavata.

Građani prepoznali korist proizvodnje za sopstvene potrebe

Veliki broj ugovora sa domaćinstvima pokazuje da su građani prepoznali benefite proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe i da raste svest o efektima ovakvih ulaganja. Domaćinstva postaju aktivni učesnici na tržištu električne energije, proizvode energiju za sopstvene potrebe i time umanjuju svoje račune za preuzetu električnu energiju. Istovremeno, ostvarene viškove koriste za umanjenje računa u periodima manje proizvodnje, a veće potrošnje.

Kao i u svakom novom projektu i ovde je u početku bilo nepoznanica. Pred nama je bio zahtevan zadatak da se zadovolje očekivanja građana u pogledu kvaliteta i brzine ugovaranja, ali i da im pomognemo u razumevanju novog načina obračuna.

Međutim, prvi računi iznedrili su nove izazove. Kupci nisu najbolje razumeli obračun, što je i očekivano s obzirom na to da je složeniji u odnosu na račune za domaćinstva koja nemaju status kupca-proizvođača. Na računima za kupce-proizvođače prikazane su količine energije u oba smera, preuzeta i isporučena energija, viškovi energije, kao i utrošena energija koja se na osnovu njih obračunava i za koju se kupac zadužuje.

Pojašnjenje nedoumica

EPS je na svojoj internet stranici pojasnio stavke koje su kod kupaca izazivale najviše nedoumica. Među njima je i naknada za pristup distributivnom sistemu, što je novina u odnosu na račun za domaćinstva. Iako je ova stavka posebno prikazana, to nije novi izdatak, već je posledica specifičnosti načina obračuna energije za kupce-proizvođače. Detaljno pojašnjenje dostupno je na navedenoj internet stranici.

Drugi značajniji izvor nerazumevanja su početna očekivanja kupaca, koja nisu bila u skladu sa zakonima i ostalom regulativom. Glavni uzrok te situacije bila je činjenica da se sve naknade i porezi obračunavaju na energiju koju kupac preuzima iz mreže. U saradnji zainteresovanih strana i institucija, ostvareni su i prvi pomaci – na zadovoljstvo kupaca izmenjen je Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV), tako da se od januara 2023. godine PDV obračunava na osnovu utrošene energije, pa su računi po tom osnovu manji.

Problem preinvestiranja

Za prvih godinu dana do perioda poravnanja (31. mart), u Srbiji je 1.150 kupaca-proizvođača proizvodilo električnu energiju za svoje potrebe. Ukupan višak energije koju su kupci-proizvođači do 31. marta isporučili u mrežu bez prava na naknadu iznosi 407 MWh. To pokazuje da je određeni broj kupaca-proizvođača investirao više od stvarnih potreba. Ova tema je tokom prošle godine razmatrana na brojnim skupovima.

Pojedini kupci, pretežno domaćinstva, postavljali su solarne panele veće snage od one koja im je potrebna i time sebe izložili povećnim troškovima ugradnje. Oni su ostvarili viškove energije koje nisu mogli da iskoriste do isteka perioda predviđenog za poravnanje, pa su proizvedene a neiskorišćene viškove preneli snabdevaču bez prava na naknadu. Za razliku od domaćinstava, privreda je mnogo realnije planirala kapacitete.

U narednoj tabeli je detaljniji pregled:

Predata energija u kWhBroj mernih mesta % kupaca-proizvođačaUkupno u MWh % isporučene energije
bez viškova57850%00
<500 kWh35931%7418%
501-1000 kWh999%7017%
1001-2000 kWh696%9624%
>2000 kWh454%16741%
 1150 407 

Od ovih 1.150 mernih mesta, polovina nije imala viškove na kraju perioda poravnanja. Petina njih je bez naknade isporučila oko 85 odsto energije. Oko 10 odsto kupaca postavilo je panele veće snage nego što je potrebno, za dva ili više kW. Domaćinstva su isporučila 368 MWh, a pravna lica 39 MWh. S obzirom na to da je za postavljanje panela od 1 kW potrebno ulaganje od oko 1.000 evra, jasno je da povećanje instalisane snage preko realnih potreba negativno utiče na isplativost investicije i period povraćaja. S druge strane, ukoliko je snaga elektrane optimalna, viškova neće biti ili će biti neznatni. To je važan korak u odlučivanju o investiranju u solare.

Danas su na mnogim internet sajtovima dostupni solarni kalkulatori koji mogu da pomognu kupcima-proizvođačima da proračunaju isplativost investicija.

Najisplativije: proizvodiš koliko trošiš

Najpovoljniji efekti postižu se ukoliko kupac troši energiju koju i proizvodi, čime se, takođe, smanjuje i opterećenje na distributivni sistem. Zato je usledila i izmena Zakona o korišćenju OIE u delu koji se odnose na ograničenje instalisane snage kupaca-proizvođača.

Sada, godinu dana kasnije, zahvaljujući angažovanju većeg broja institucija, održavanju brojnih konferencija i stečenom iskustvu, kupci mnogo više znaju o postupku izgradnje. Pokrenut je veliki broj projekata, razgovara se o efektima ulaganja, načinu obračuna, a zainteresovane strane, uključujući i snabdevača, aktivno učestvuju u unapređenju rešenja. Cilj je da se otklone sve nedoumice i da se status kupca-proizvođača unapredi. „Elektroprivreda Srbije“ je otvorena za dalju saradnju i podržava koncept kupca-proizvođača.

Raduje činjenica da građani Srbije postaju svesni važnosti ulaganja u OIE. O tome svedoči i povećanje broja zahteva koje dobijamo za zaključenje ugovora. Očekujemo da će u narednim godinama građani Srbije u većoj meri koristiti mogućnosti za postavljanje solarnih panela na krovovima svojih domova. Na taj način pomažu ne samo sebi, već i pokazuju društvenu odgovornost i utiču na smanjenje negativnih uticaja na klimu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti