nova uredba o kupcu-proizvođaču električne energije

Krovovi u Republici Srpskoj dostupni za solarne panele

Prema usvojenom Pravilniku o kupcima – proizvođačima u Republici Srpskoj, ukoliko tokom obračunskog perioda kupac – proizvođač preda više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u njegovu korist u naredni obračunski period, u vidu energetskog kredita. Ako je kupac – proizvođač potrošio više struje nego što je proizveo, plaća razliku u ceni.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS) usvojila je Pravilnik o kupcima – proizvođačima, što je bila poslednja prepreka građanima i privrednicima da na svoje objekte postave solarne panele i proizvode i troše struju iz vlastite proizvodnje.

Odluka je usvojena godinu i po dana od donošenja Zakona o obnovljivim izvorima energije kojim je propisano donošenje Pravilnika.

„Preostaje da se odluka objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu“, poručili su kratko u RERS-u.

Put do statusa kupac-proizvođač

Pravilnikom je regulisano ko i kako može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obaveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast.

U nacrtu ovog dokumenta se navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi sertifikat za postrojenje.

Pre izgradnje potrebno je da se pribavi elektroenergetska saglasnost od nadležnog operatera, a samo firma sa licencom koju izdaje resorno ministarstvo može da realizuje gradnju.

Elektrana se priključuje na unutrašnje instalacije objekta sa posebnim mernim mestima, a te poslove vrši operator distributivnog sistema na zahtev kupca.

Kupac ima pravo da proizvodi električnu energiju, da je skladišti, a eventualni višak isporuči u elektro mrežu. Primenjivaće se šema neto merenja.

Energetski kredit

„Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete sa mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu“, navodi se u pravilniku.

U suprotnom, odnosno ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaća razliku u ceni.

Inače, prvenstveni cilj proizvodnje struje iz solarnih panela je potrošnja za ličnu upotrebu, a ta ideja je zaštićena ograničenjima u vidu snage elektrane.

„Elektrana se dimenzioniše tako da odgovara potrošnji krajnjeg kupca, odnosno da ukupna proizvedena energija na godišnjem nivou bude na nivou njegove potrošnje“, stoji u pravilniku.

Obaveze operatora

U njemu su definisane i obaveze Operatora distributivnog sistema. Tako je on dužan da na zahtev kupca izda elektroenergetsku saglasnost i da 15 dana od izgradnje elektrane opremi merno mesto i izda deklaraciju o priključku.

Operator će vršiti i merenje predate i preuzete električne energije i dostavljati podatke o proizvodnji i potrošnji.

Na građanima i privrednicima sada ostaje da pronađu licenciranu firmu koja bi im postavila solarne panele, a takvih u BiH ima nekoliko.

Podsećanja radi, Elektroprivreda Republike Srpske je pre nešto više od godinu dana objavila „Program energetske održivosti domaćinstava“ gde je građanima ponudila da po povoljnim uslovima izgrade solarne elektrane, ali je taj projekat za sada u fazi mirovanja.

PDV – još nerešen problem

Obećano je da će 50.000 domaćinstava u Srpskoj dobiti priliku da postavi panele i da za nekoliko hiljada evra postanu energetski nezavisni, a svoje troškove za struju svedu na minimum i da, usput, rasterete elektro mrežu.

Međutim, traženi uslovi su očigledno bili preteški za većinu građana, pa ih se prijavilo nešto ispod 5.000.

Jedan od potencijalnih problema koji je ostao nerešen je i obračun i plaćanje poreza, odnosno PDV-a. ERS je tražio hitnu izmenu zakona na nivou BiH, jer bi prema postojećem, kako oni tvrde, cela ideja bila neisplativa

Izvor: Capital

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti