Životna sredina (ni)je prioritet

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da će ulaganje u zaštitu životne sredine ostati jedan od prioriteta i u narednom periodu i dodala da je u prethodne dve godine najviše urađeno za čistiji vazduh u Srbiji. Sa druge strane, rebalansom budžeta za 2022. godinu smanjen je ukupan budžet Ministarstva zaštite životne sredine za 1,29 milijardi dinara.

Zagađenje je sve veće, a budžet za zaštitu životne sredine je za milijardu dinara manji.

Zašto novi rebalans budžeta za 2022. godinu ukazuje na značajno smanjenje finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od skoro milijardu dinara? Da li je zaštita životne sredine zaista jedan od prioriteta Vlade i Ministarstva zaštite životne sredine? Drastično smanjenje budžeta odnosi se pre svega na upravljanje otpadom i otpadnim vodama, iako mnoga istraživanja i analize ovu oblast vide kao jednu od problematičnijih.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2022. godinu sa sobom nosi brojna smanjenja određenih stavki u budžetu, među kojima se najznačajnije razlike odnose na: Sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, sistem upravljanja otpadom, izgradnju regionalnih centara upravljanja otpadom, kao i na ostale stavke upravljanja otpadom, otpadnim vodama i hemikalijama, te smanjenja iznose više od 2,5 milijardi dinara. Međutim, ukupno smanjenje budžeta manje je od ovog iznosa, uzimajući u obzir da su se sredstva za neke aktivnosti i uvećala, navedeno je u saopštenju Koalicije 27.

Ugroženi ciljevi upravljanja otpadom

Smanjenjem budžeta u ovim oblastima ne ispunjavaju se ciljevi propisani Programom upravljanja otpadom u RS za period od 2022 – 2031. godine, kao što su: Unapređen sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponije i smanjeno odlaganje otpada na nesanitarne deponije. Ne samo da su ove mere u suprotnosti sa postavljenim ciljevima, već se nastavlja i praksa neadekvatnog odlaganja otpada bez uslova kontrole na nesanitarnim deponijama.

Takođe, dok je za uređenje i unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta u Zakonu o budžetu za 2022. godinu opredeljeno skoro 190 miliona dinara, sada ta cifra iznosi manje od 70 miliona dinara, a kada se radi o Monitoringu kvaliteta vazduha, vode i sedimenata, budžet za ovu oblast smanjen je za skoro 14 miliona dinara.

Da li kupovina ekoloških vozila rešava probleme zagađenja?

U novom budžetu vidno je i povećanje određenih stavki poput Podsticaja za kupovinu ekološki prihvatljivih vozila gde postoji skok sa 150 miliona, na više od 260 miliona dinara. Uzimajući u obzir da ovakav tip automobila u Srbiji sebi može da priušti relativno mali broj ljudi, kao i da je njihov doprinos zagađenju vazduha neuporediv u odnosu na industriju i energetiku, Koalicija 27 smatra da postoje mnoge zabrinjavajuće i svrsishodnije oblasti, koje zahtevaju povećanje budžeta, poput subvencionisanja mera energetske efikasnosti i mera za smanjenje energetskog siromaštva, na primer.

Ne treba zanemariti ni to da se struja za ekološki „prihvatljiva“ vozila u Srbiji za sada najvećim delom dobija iz ekološki „neprihvatljivih“ izvora – sagorevanjem fosilnih goriva.

Problem opasnog otpada

Drugo povećanje odnosi se na Usluge izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada – a prema poslednjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine najviše opasnog otpada stvara privreda. Koalicija Zagađivač plaća kao i člana 26. Zakona o upravljanju otpadom, gde su definisane odgovornosti proizvođača otpada.

Ovakve izmene budžeta Ministarstva zaštite životne sredine u suprotnosti su sa preporukama koje je Koalicija 27 dala u svim izveštajima tokom osam godina, u suprotnosti i sa preporukama Evropske komisije, ali i realnim problemima i potrebama građana/ki naše zemlje.

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom u poglavlju 27 i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana/ki. Koalicija 27 izdaje godišnji Izveštaj iz Senke koji prati objavu Izveštaja Evropske komisije i napredak reformi u oblasti zaštite životne sredine, ali koji daje i pregled najvažnijih preporuka za svaku oblast Poglavlja 27.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Odštampaj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Logo

Newsletter

Možda će Vam se svideti:

Logo

Energija Balkana

Newsletter

Nedeljni pregled vesti

Najava Konferencije

21. decembar 2022.